Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenia i Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie złożyła ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Kulturalne leżakowanie – letni koncert plenerowy w mieście Staszów.
12.06.2024
Czytaj więcej

Stowarzyszenie „Dolina Kacanki” złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Dolina Kacanki”, z siedzibą w Wiązownicy Kolonii 90 A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – EKO FESTYN – impreza plenerowa integrująca i aktywizująca społeczność.
28.05.2024
Czytaj więcej

Hufiec ZHP Staszów złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów

Chorągiew Kielecka ZHP Hufiec ZHP Staszów im. T. Kościuszki ul. Wysoka 39, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów.
24.05.2024
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 74/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22 kwietnia 2024 roku

w sprawie wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku”.
06.05.2024
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 66/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 15 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów za 2 023 rok.
17.04.2024
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 65/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 15 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie za 2023 rok
17.04.2024
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Staszowskiej złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

Stowarzyszenie Motocyklistów Ziemi Staszowskiej Staszowska Grupa Motocyklowa ul. Konstytucji 3 Maja 2B, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – MOTOCYKLE – MOJA PASJA, dni otwarte dla młodzieży.
15.04.2024
Czytaj więcej

Zarządzenie Nr 54/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 marca 2024 roku

w sprawie wyboru najkorzystniejszych wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2024 roku.
03.04.2024
Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Odnowienie oznakowania szlaku turystycznego.
26.03.2024
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 41/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 07 marca 2024 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.
11.03.2024
Czytaj więcej

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sandomierzu złożyło ofertę na realizację zadania: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych
04.03.2024
Czytaj więcej

Świętokrzyski Związek Zapaśniczy w Kielcach, złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

Świętokrzyski Związek Zapaśniczy w Kielcach ulica Krakowska 72, 25-701 Kielce, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-23, Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym.
04.03.2024
Czytaj więcej

Fundacja My Kobiety Dla Kobiet złożyła ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów

Fundacja My Kobiety Dla Kobiet z siedzibą w Wiązownicy Małej 69, 28-200 Staszów, złożyła ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Integracyjne wielopokoleniowe spotkanie w Czernicy.
23.02.2024
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Pogoń 2020 Staszów złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

Stowarzyszenie Pogoń 2020 Staszów z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 43, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Turnieje o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
23.02.2024
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 33/2024 BURMISTRZA Miasta i Gminy Staszów z dnia 22 lutego 2024 roku.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2024 roku
23.02.2024
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 16/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 01 lutego 2024 roku

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli-osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
06.02.2024
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Aktywni-Korab złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

30.01.2024
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 8/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 15 stycznia 2024 roku

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu zmiany uchwały nr CII/765/2023 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 16 listopada 2023 roku w sprawie „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok".
14.12.2023
Czytaj więcej

Koło Gospodyń Wiejskich „KACANKI” w Mostkach złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów

Koło Gospodyń Wiejskich „KACANKI” w Mostkach z siedzibą Mostki 14A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – Warsztaty kulinarne Bożonarodzeniowe.
11.12.2023
Czytaj więcej

Stowarzyszenie Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych

Stowarzyszenie Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej 29, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Tradycje Bożonarodzeniowe u Kołłątajów.
11.12.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – Warsztaty Bożonarodzeniowe

Strażackie Koło Gospodyń Wiejskich w Wiśniowej z siedzibą Wiśniowa 114 , 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa – Warsztaty Bożonarodzeniowe.
08.12.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach złożyło ofertę na realizację zadania

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej – Kultura pod choinkę – koncert kolęd i pastorałek na Staszowskim Rynku.
08.12.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” w Sielcu złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – W zdrowym ciele zdrowy duch

Koło Gospodyń Wiejskich „Jarzębina” w Sielcu z siedzibą Sielec 37, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów – W zdrowym ciele zdrowy duch.
08.12.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie złożyło ofertę na realizację zadania

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach, Niepubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia im. S. Moniuszki w Staszowie ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Rozwój kultury i sztuki w gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu – Warsztaty pełne Kultury – cykl zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Staszów.
08.12.2023
Czytaj więcej

Informacja dotycząca przyznania dotacji z budżetu gminy Staszów

Informacja dotycząca przyznania dotacji z budżetu gminy Staszów podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania kontroli wykonywania zleconego zadania w 2023 roku.
08.12.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Aktywni-Korab złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

Stowarzyszenie Aktywni-Korab z siedzibą przy ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów – Nocny Halowy Turniej w Piłce Nożnej.
08.12.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, nordic walking i biegów terenowych

Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, nordic walking i biegów terenowych – Nordic Walking w świątecznym klimacie.
08.12.2023
Czytaj więcej

Informacja dotycząca złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Staszów

Informacja dotycząca złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Staszów podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niżokreślone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania kontroli wykonywania zleconego zadania w 2023 roku.
29.11.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów

Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym, z siedzibą w Czajkowie Północnym 75, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Warsztaty Zdrowotne Bożonarodzeniowe.
29.11.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Wspieranie rozwoju sportu w gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy Staszów - Promowanie rozwoju sportowego w gminie Staszów.
24.11.2023
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.