Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Usuwanie azbestu

Usuwanie azbestu w 2023 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że w ramach usuwania materiałów zawierających azbest, z terenu miasta i gminy Staszów w 2023 roku, usuniętych zostało 11 586 m2 materiałów zawierających azbest o łącznej masie 173,83 ton. Całkowity koszt zadania wyniósł 69 906,00 złotych. Kwota ta została dofinansowana ze środków:
06.10.2023
Czytaj więcej

Coraz mniej azbestu w gminie Staszów

Od lat gmina Staszów sukcesywnie pozbywa się szkodliwego dla ludzkiego zdrowia i życia azbestu. Co roku prowadzony jest jego demontaż, odbiór oraz transport.
05.07.2022
Czytaj więcej

Gmina Staszów z dofinansowaniem na usuwanie azbestu

Gmina Staszów od lat systematycznie usuwa szkodliwy azbest. We wtorek, 5 kwietnia, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach podpisano umowę na realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Staszów w 2022 roku.
12.04.2022
Czytaj więcej

Ponad 247 ton azbestu mniej w gminie Staszów

Gmina Staszów sukcesywnie pozbywa się szkodliwego dla zdrowia azbestu. Co roku prowadzona jest akcja demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwiania takich. materiałów. W ramach usuwania materiałów zawierających azbest, z terenu miasta i gminy Staszów, w 2021 roku, usuniętych zostało 17 669 m2 materiałów zawierających azbest o łącznej masie 247,41 Mg. Na realizację całości zadania, gmina Staszów pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach– 56 530,44 złotych oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 56 530,44 złotych. Całkowity koszt zadania wyniósł 113 060,88 złotych. Płyty zostały zdemontowane oraz usunięte z terenu 97 posesji. Demontaż, transport oraz unieszkodliwianie wykonała firma "Środowisko i Innowacje" Sp. z o.o., z Warszawy. Usunięty azbest został unieszkodliwiony poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych w miejscowości Dobrów 8, w gminie Tuczępy.
15.09.2021
Czytaj więcej

Dofinansowanie usuwania azbestu

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że mieszkańcy, którzy zdemontowali pokrycie dachowe z płyt azbestowych (eternitu) lub planują demontaż szkodliwego pokrycia w 2021 roku, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z utylizacją groźnych dla zdrowia materiałów.
20.01.2021
Czytaj więcej

Ponad 228 ton azbestu mniej

Od 2014 roku w gminie Staszów trwa sukcesywne usuwanie materiałów zawierających niebezpieczny dla zdrowia azbest. Zadanie to realizowane jest w ramach umowy na odbiór i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest. W 2020 roku usunięto ponad 228 ton materiałów zawierających tą niebezpieczną substancję.
16.09.2020
Czytaj więcej

Usuwanie azbestu w 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że w ramach usuwania materiałów zawierających azbest, z terenu Miasta i Gminy Staszów, w 2019 roku, usuniętych zostało 20 048 m2 materiałów zawierających azbest o łącznej masie ponad 220 ton.
06.02.2020
Czytaj więcej

INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI BUDOWLI I BUDYNKÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY STASZÓW

Azbest to nazwa minerału włóknistego występującego w przyrodzie, który wykazuje znaczną wytrzymałość na rozciąganie, źle przewodzi ciepło, ma właściwości dźwiękochłonne i jest względnie odporny na działanie czynników chemicznych. Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie nastąpiło w wyniku rewolucji przemysłowej w okresie ostatnich 100 lat.
28.06.2018
Czytaj więcej

Mniej azbestu w Gminie Staszów

W piątek, 27 kwietnia, w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie burmistrz Leszek Kopeć podpisał z wykonawcą umowę na realizację demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Staszów w 2018 roku.
07.05.2018
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.