baner

Wydział Finansowy Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że w roku podatkowym 2014 obowiązują stawki podatku od: nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych z roku 2013.
Stawka podatku leśnego na 2014 rok wynosi 37,63 zł za 1 ha fizyczny gruntów.
Druki formularzy deklaracji podatkowych dostępne są na stronie internetowej www.staszow.pl w zakładce: Urząd/Pliki do pobrania/formularze podatkowe
Kontakt telefoniczny pod numerami: 15 864 83 69 lub 15 864 83 37

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu tut. Urzędu informuje, że na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu złożonych ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Staszów w 2014 r., w wyniku którego Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Zarządzeniem Nr 61/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. przyznał dotacje organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wykaz organizacji pozarządowych i zadania, którym Burmistrz przyznał dotacje wraz z kwotami na wsparcie ich realizacji w roku 2014, stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 61 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 8 kwietnia 2014 r.
Podmioty, którym przyznano dotację mniejszą niż, wnioskowana proszone są o złożenie korekty rzeczowo - finansowej do złożonej oferty.
Wzór korekty znajduje się na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce pliki do pobrania a następnie / organizacje pozarządowe / formularze dot. konkursów na zadania publiczne.
Zlecenie zadania i wsparcie finansowe nastąpi po zawarciu umowy dotacji.

 

Na urodzinach miasta nagrodzono zasłużonych i zdolną młodzież

2 m

 

W piątek 11 kwietnia minęło dokładnie 489 lat od momentu, gdy Staszó otrzymał prawa miejskie. Z tej okazji, podczas uroczystości związanych z nadaniem praw miejskich samorząd gminy Staszów uhonorował osiem osób i dwie instytucje odznaką " Zasłużony dla miasta".  Podczass uroczystości nagrodzono rówież uczniów z terenu gminy, którzy w roku szkolnym 2013/2014 zostali laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

 

 

Więcej…

 

A zaczęło się od handlu... czyli 489 urodziny miasta

9 mini

W piątek 11 kwietnia minęło dokładnie 489 lat od momentu, gdy w 1525 roku wojewoda sieradzki Hieronim Łaski wyjednał u króla przywilej na odbywanie w Staszowie jarmarków trzy razy do roku: w niedzielę po Wniebowstąpieniu Pańskim, w dzień św. Bartłomieja i na św. Urszuli. Tym oto sposobem Staszów stał się miastem. Swojego przywileju nie stracił nigdy. Uroczystości związane z rocznicowymi obchodami rozpoczęły się o godzinie 16.30 pod pomnikiem katyńskim w parku dama Bienia. Tutaj włodarze gminy, powiatu a także przedstawiciele pocztów sztandarowych i młodzież szkolna oddali hołd pomordowanym na wschodzie wiosną 1940 roku mieszkańcom Staszowa.

Więcej…

 

Ogłoszenie

W związku ze zmianą od 1 kwietnia 2014 r. stawek za odpady zbierane w sposób selektywny, każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do  złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem niższych stawek.
Druk deklaracji jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, u sołtysów, a także na stronie internetowej: www.staszow.pl w zakładce Gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Deklarację należy złożyć w Urzędzie, albo przesłać pocztą w terminie do 31.05.2014 r. Ponadto informujemy, że od 1 kwietnia 2014 roku uległy również zmianie terminy płatności:

Terminy płatności w 2014 roku:

  • I rata do 31 stycznia 2014 r.
  • II rata do 15 czerwca 2014 r.
  • III rata do 15 września 2014 r.
  • IV rata do 15 grudnia 2014 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zaprasza Mieszkańców oraz Właścicieli nieruchomości położonych w Staszowie przy ulicach:
• PODGÓRSKIEJ,
• TATRZAŃSKIEJ,
• KARPACKIEJ,
• SUDECKIEJ
na spotkanie w sprawie przebudowy wyżej wymienionych ulic, które odbędzie się 14 kwietnia 2014 r. (poniedziałek) godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31.

 

Ważna sesja z marszałkiem. Umowa na "Staszowski Obszar Gospodarczy" podpisana

s mini

 

W piątek, 28 marca odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Staszowie z udziałem Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego - Kazimierza Kotowskiego, który w imieniu Urzędu Marszałkowskiego podpisał umowę z gminą Staszów na dofinansowanie pierwszego etapu budowy Staszowskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A". Podpisanie umowy finalizuje starania gminy  Staszów o unijne dofinansowanie, które dla pierwszego etapu wyniesie prawie 4,5 miliona złotych.

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Starosty Staszowskiego Nr S-45/2014 pozwolenia na budowę drogi gminnej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 6191/10 i 6192/9 w Staszowie.

 

Zapraszamy !

zaproszenie sesja

Więcej…

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

 

gabarytowe

OGŁOSZENIE!!!

10 kwietnia 2014 r. (czwartek)

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

(meble, zużyty sprzęt AGD/RTV, opony)

na terenie miasta STASZOWA.

 

 

"Staszicówka" walczy o Świętokrzyskiego "Scyzoryka" !

logo scyzoryki 2014

"Staszicówka Band" znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych zespołów muzycznych województwa świętokrzyskiego i walczy o statuetkę "Scyzoryka 2014" - Świętokrzyskiej Nagrody Artystycznej. Organizatorem Festiwalu jest Echo Dnia oraz Stowarzyszenie Muzyków Świętokrzyskich „Muzyczne Scyzoryki". Staszowska formacja została zgłoszona w kategorii "Muzyka Ludowa".

Więcej…

 

Budżet obywatelski pełen korzyści

fundusz m

 W ciągu czterech lat w gminie Staszów mieszkańcy sami zadecydowali o tym, jak zainwestowane zostanie ponad 2 miliony złotych. I choć potrzeby są znacznie większe niż możliwości finansowe to fakty są takie, że budżet obywatelski daje podwójne korzyści. Fundusz sołecki jest formą budżetu obywatelskiego, wprowadzonego na mocy ustawy z 2009 roku. To specjalnie wyodrębnione w budżecie gminy pieniądze, o przeznaczeniu których decydują mieszkańcy wsi. Gmina Staszów jako jedyna w powiecie staszowskim od kilku lat sukcesywnie wspiera i aktywizuje działania lokalnych społeczności. W ciągu czterech lat na inwestycje z tego funduszu wydano na terenie naszej gminy ponad 2 miliony złotych.

Więcej…

 

Rekordowy Turniej Wiedzy Pożarniczej

turniej mW czwartek 27 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyły się eliminacje miejsko – gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - „Młodzież zapobiega pożarom". Udział w turnieju wzięło ponad 50 uczniów reprezentujących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z terenu gminy Staszów. Uczestnicy mieli do rozwiązania test składający się z 30 pytań. W jury, które czuwało nad prawidłowym przebiegiem eliminacji zasiedli: Kryspin Bednarczyk, Prezes Miejsko - Gminny OSP w Staszowie, Grzegorz Kwietniewski - komendant Miejsko Gminny OSP w Staszowie, st. kpt. Janusz Juszczak i mł. kpt. Bernard Bednarczyk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie oraz Gabriel Gajdowski z Wydziału organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

Więcej…

 

„Zlot Orlików”

logo                                                        strzelanieWsieci

VII Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie „Zlot Orlików"młodzików
i juniorów modszych Finał Zawodów „Strzelanie w sieci"

27-30.03.2014, Siedlce

 

W dniach 27-30 marca w Siedlcach na strzelnicy sportowej odbyły się tegoroczne ogólnopolskie zawody strzeleckie VII „ Zlot Orlików" oraz Finał zawodów „Strzelanie w sieci" młodzików. Jedynymi przedstawicielami naszego województwa byli podopieczni trenera Marcina Szymańskiego: Jakub Śmistek, Norbert Wawrzyk, Szymon Kotyra wszyscy startowali w konkurencji karabinu pneumatycznego młodzików. Na zawody zawodnicy wyjechali z trenerem Mariuszem Siłką

Więcej…

 

Radosne powitanie wiosny w Czajkowie

eko01m21 marca uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Czajkowie przywitali wiosnę. Święto Wiosny połączone zostało z Dniem Otwartym Szkoły, podczas którego uczniowie, którzy chcieliby kontynuować naukę w szkole w Czajkowie, mięli okazję zapoznać się z bogatą historią i ofertą edukacyjną placówki. Ponieważ wiosna to czas radości, nie zabrakło jej także w szkole w Czajkowie. Wśród licznych atrakcji przygotowanych w tym dniu, największe emocje wzbudził konkurs kreatywności na europejską budowlę, wykonaną z butelek typu PET. Uczniowie prześcigiwali się w pomysłach, w związku z tym na hali sportowej stanęły obok siebie Krzywa Wieża w Pizie, paryska Wieża Eiffla, rzymski Panteon i wiele innych wspaniałych budowli. Jury, w którego skład obok dyrekcji i nauczycieli szkoły weszły goszczące tego dnia w Zespole Szkół, Pani Henryka Markowska Burmistrz Miasta i Gminy Staszów i Pani Marzena Górna Dyrektor Szkoły Podstawowej w Smerdynie 

Więcej…

 

Dwa projekty dla gminy Staszów w ramach Manii Działania

mania mRozpoczęła się III edycja Lokalnego Programu Grantowego dla Młodzieży „Mania Działania". W konferencji inaugurującej tegoroczną edycję programu grantowego przedstawiono założenia nowej edycji, nowe pomysły na aktywizację młodzieży a także ogłoszono wyniki naboru na granty w wysokości tysiąca złotych. Wśród trzynastu nagrodzonych pomysłów znalazły się dwa realizowane przez młodzież z gminy Staszów. W spotkaniu zorganizowanym w slai konferencyjnej Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół przy ul. Koszarowej w Staszowie wzięła udział młodzież z terenu siedmiu gmin biorących udział w "Manii Działania" (Staszów, Rytwiany, Bogoria, Osiek (pow. staszowski), Bieliny i Zagnańsk (pow. kielecki) oraz Krasocin (pow. włoszczowski) a także przedstawiciele instytucji i samorządów. Gminę Staszów reprezentował Tomasz Fąfara - zastępca Burmistrza.

Więcej…

 

Umowa podpisana. Projektanci zabierają się do pracy

umowa m

 

Umowa na projekt rewitalizacji rynku w Staszowie podpisana. W poniedziałek 31 marca, o godzinie 10 w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie burmistrz Romuald Garczewski w imieniu gminy Staszów podpisał umowę z Piotrem Czechem prezesem zarządu firmy „Czegeko" z Krakowa na wykonanie opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rewitalizacji Rynku i Starego Miasta w Staszowie. Jej koszt to 79 tysięcy złotych.

Więcej…

 

Klasy mundurowe w przedszkolu

 primaaprillis

Efektem niedawnej wizyty wiceminister Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz w Staszowie będzie utworzenie pierwszej w Polsce Przedszkolnej Grupy Mundurowej. mundur1m

Pilotażowy projekt będzie w 80% finansowany ze środków MON. Celem działania będzie podniesienie sprawności bojowej przyszłych żołnierzy oraz zainteresowanie, od najmłodszych lat pełnieniem służby wojskowej. W programie zajęć przedszkolaków znajdą się m.in. musztra, pieśni wojskowe, podstawy sztuk walki, wyjazdy na poligon i obozy szkoleniowe. Wybrane zajęcia będą prowadzone przez doświadczony żołnierzy.

Ze wstępnego rozeznania wynika, że grupy mundurowe w przedszkolu będą się cieszyć dużym zainteresowaniem wśród rodziców. - Już teraz zgłaszają się osoby spoza gminy Staszów, które chciałyby zapisać dzieci do naszej placówki. Informujemy jednak, że pierwszeństwo mają dzieci zameldowane w gminie Staszów - mówi dyrektor Alicja Misiak. Wkrótce podamy więcej informacji.

Więcej…

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w kwietniu 2014 r.

 

Na terenie miasta:
- harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych,
- harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych

Na terenach wiejskich:
- harmonogram odbioru odpadów komunalnych zmieszanych,
- harmonogram odbioru odpadów komunalnych segregowanych

 

 

Inauguracja projektu „Lepszy start, lepsze jutro"

 m dsc 004427 marca br. odbyła się z szkole w Wiązownicy Dużej inauguracja projektu „Lepszy start, lepsze jutro". Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, realizowany jest przez Stowarzyszenie „Dla dobra wszystkich" na terenie szkoły w Wiązownicy Dużej.
Realizacja projektu polega na przeprowadzeniu po 20 godzin dodatkowych zajęć z matematyki i języka angielskiego dla zakwalifikowanych uczniów z każdej z pięciu klas szkoły. Dodatkowo w projekcie zaplanowano wyjazdy na basen do Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie. Realizator projektu zapewnił dojazd oraz zajęcia z instruktorem nauki pływania. Uczniowie uczęszczający na zajęcia w ramach projektu mają również zapewniony poczęstunek.

Więcej…

 

Bóg - Honor - Ojczyzna. 72 lata temu powstała Armia Krajowa


1 mMłodzież staszowkich szkół średnich w skupieniu i z uwagą słuchała wspomnień o Armii Krajowej. W 72 rocznicę jej powstania w Staszowskim Ośrodku Kultury odbyła się sesja naukowa i wystawa poświęcona historii i idei walki z okupantem prowadzonej przez największą organizację zbrojną polskiego podziemia w latach II wojny światowej.
Organizatorem sesji naukowej i wystawy był Staszowski Ośrodek Kultury.  Wśród gości znaleźli się między innymi przedstawiciele miasta i gminy Staszów na czele z wiceburmistrz Henryką Markowską. Gros słuchaczy stanowili uczniowie staszowskich szkół średnich. Wśród tych, którzy dzielili sie wiedzą i wspomnieniami byli Tomasz Domański z Instytutu Pamięci Narodowej - delegatura w Kielcach, Janusz Dulęba - prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Koło w Staszowie, Paweł Ciepiela - założyciel Klubu Kolekcjonera "Lamus" w Staszowie oraz Andrzej Kruzel - starosta Staszowski.

Więcej…

 

Zuchy z „ósemki” bawią się w żołnierzy

 

m0011„Sprawny jak żołnierz” - to kolejna sprawność, którą zdobyły zuchy z Przedszkola nr 8 w Staszowie w ramach realizowanego programu „Bawimy się w zuchy”. Było to niewątpliwie jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu naszej drużyny, a także w życiu przedszkola. A to za sprawą wyjątkowych gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, płk Wiesław Święchowicz,  mjr Zbigniew Turczyniarz oraz kpt. Artur Kopczyński, przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych oraz rodzice naszych przedszkolaków.

Więcej…

 

Bezpłatne badania!

scoŚwiętokrzyskie Centrum Onkologii zaprasza mieszkanki miasta i gminy Staszów oraz okolic na:
* bezpłatne badanie piersi - mammografię (50-69 lat) (przysługujące co 24 miesiące),
* bezpłatne badanie cytologiczne (25-59 lat) (przysługujące co 36 miesięcy).
Badania wykonywane będą w nowoczesnym cytomammobusie, ustawionym przy Starostwie Powiatowym w Staszowie, w dniach 7-11 kwietnia 2014 r.
Kontakt telefoniczny: 661 911 300

 

Kamizelki dla bezpieczeństwa najmłodszych

kamizelki m

 

Niecodzienny prezent przygotowały dla wszystkich uczniów klas pierwszych władze gminy Staszów. Najmłodsi uczniowie otrzymali specjalne odblaskowe kamizelki. W ten sposób nasza gmina chce poprawić bezpieczeństwo nie tylko najmłodszych uczniów. Pomysł wręczania odblaskowych kamizelek powstał niedawno. Organizowana przez Echo Dnia akcja „Pierwszaki. Zdrowo i bezpiecznie do szkoły" była nie tylko niesamowitą lekcją bezpieczeństwa na wesoło. Samorząd Staszowa postanowił ze swojej strony dołożyć do tego przedsięwzięcia coś jeszcze, aby pierwszakom służyła nie tylko wiedza o bezpieczeństwie, ale i konkretne elementy, które to bezpieczeństwo poprawią.

Więcej…

 

Ogłoszenie

logolgdLokalna Grupa Działania „Białe Ługi” informuje, że 8 kwietnia 2014 r., w godz. od 12.30 do 15.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się spotkanie informacyjne, w związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy finansowej, na operacje w kategorii „małe projekty”  przedsięwzięcia LSR:
2.1.4 pn. „Zorganizowanie wydarzeń promujących produkt lokalny” - refundacja jednej operacji nie może być wyższa niż 50 000,00 zł,
2.2.4 pn. „Zwiększenie jakości oraz dostępności usług rekreacyjnych i edukacyjnych dla osób 50+” - refundacja jednej operacji nie może być wyższa niż 10 000,00 zł.
Nabór wniosków będzie trwał od 28 kwietnia do 28 maja 2014 r.

 

Zawodnicy "Niedźwiadka" dobrze strzelali na ogółnopolskich zawodach

1 mZe znakomitymi wynikami wrócili z Krosna podopieczni Marcina Szymańskiego - zawodnicy UMKS Niedźwiadek Staszów. W finale VI Ogólnopolskiej Gimnazjady Strzeleckiej Jakub Śmistek zajął znakomite 5 miejsce poprawiając rekord życiowy.  Debiutujący na tej imprezie Norbert Wawrzyk i Szymon Kotyra zajęli miejsce czołowej 25 zawodów. Ogólnopolska Gimnazjada Strzelecka nazywana jest nieoficjalnymi Mistrzostwami Polski gimnazjów w strzelectwie sportowym zarówno jeśli chodzi o konkurencje indywidualne jak też drużynowe. Tegoroczna VI edycja tych zawodów została rozegrana w hali Miejskiego Ośrodka Sportu w Krośnie w dniach 21-22 marca.

Więcej…

 

Strona 1 z 45

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

 

Więcej danych:

 


 

rgarczewski

Romuald Garczewski
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
burmistrz@staszow.pl 

 

henrykamarkowska
Henryka Markowska
z-ca burmistrza 
hmarkowska@staszow.pl 

tomaszfafara
Tomasz Fąfara
z-ca burmistrza
tomasz.fafara@staszow.pl

Burmistrz oraz zastępcy
w indywidualnych
sprawach przyjmują
w poniedziałki każdego
tygodnia. 

 


 

Dyżury Rady Miejskiej
odbywają się
Urzędzie Miasta i Gminy
w Staszowie 
w pokoju 121

bednarczyk__kryspin

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kryspin Bednarczyk
poniedziałek: 15.00 - 17.00,
piątek: 15.00 - 16.00

gajek_dyl__beata

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Beata Gajek - Dyl
czwartek: 9.00 - 12.00

wojciechowski__bonifacy

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Bonifacy Wojciechowski
wtorek: 12.00 - 15.00
piątek: 11.00 - 14.00

 

 

 04m

monit 2013 04monit_2012_03

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

Najbliższe wydarzenia

KWI
28

28.04.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

MAJ
12

12.05.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

MAJ
26

26.05.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

CZE
02

02.06.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

CZE
23

23.06.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

2012POKLsm
dyzury_aptek

zaszczepwsobiechecszczepien

PIS

mania_dzialania_mini
korab_logo

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 74 gości