„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Staszów
na lata 2014-2025"

Burmistrz Romuald GarczewskiSzanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie przystąpił do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025", w której określone zostaną zasoby i potencjały Miasta i Gminy oraz kierunki dalszego rozwoju.

Opracowanie Strategii Rozwoju jest konieczne, ponieważ będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszego Miasta i Gminy. [więcej]

Postęp prac nad dokumentem oraz informacje o spotkaniach, ankiety, fiszki i inne materiały można znaleźć na naszej stronie w dziale [Budowa Strategii na lata 2014-2025]. Zapraszam


 

witosawitosa edycyjny 2lacznik

Uwaga !!! producenci owoców i warzyw dokonujący wycofania produktów na bezpłatną dystrybucję

Agencja Rynku Rolnego po raz kolejny przypomina, że inicjatywa pozyskania organizacji charytatywnej lub uprawnionej innej jednostki organizacyjnej oraz osoby fizycznej, która przyjmie wycofane owoce i warzywa leży w gestii producenta owoców i warzyw dokonującego wycofania produktów z rynku.

 

 

Więcej…

 

Marszałek Adam Jarubas zasłużonym dla Staszowa

 m2014 09 29 004-001Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla Miasta" Staszowa. Radni docenili wkład w rozwój regionu i już w marcu, w związku z rocznicą nadania praw miejskich, przyjęli stosowną uchwałę. Robocza wizyta Adama Jarubasa na Sesji Rady Miejskiej w Staszowie, 29 września, stała się dobrą okazją do przekazania zaszczytnego wyróżnienia.

Więcej…

 

OGŁOSZENIE - konkurs na zadania dot. rozwoju sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza drugi otwarty konkurs na nabór wniosków na wykonanie zadań celu publicznego w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2014 roku.

Treść zarządzenia

 

OGŁOSZENIE - akcja odławiania bezdomnych zwierząt

 Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że w dniu 21 października 2014 (wtorek) zostanie przeprowadzona akcja odławiania bezdomnych zwierząt.
Akcja zostanie przeprowadzona na terenie Staszowa, tj.:
- Osiedle Nr 1  - „Północ"
- Osiedle Nr 4 - „Staszówek"
oraz na terenie sołectwa:
- Czajków Południowy
Akcja zostanie przeprowadzona przez Gabinet Weterynaryjny „MEDWET” Marcin Komorowicz, ul. Berberysowa 34, 25-224 Kielce. Po odłowieniu zwierzęta przebywać będą w schronisku dla zwierząt w Nowinach, ul. Przemysłowa 89, 26-052 Nowiny.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

 

 

Zakończenie sezonu motocyklowego (zdjęcia)

motory

Więcej…

 

„Młodzi gospodarze"

 m mlodzi gospodarzeDo 25 października czekamy na zgłoszenia młodzieży i sołtysów, którzy chcą wspólnie decydować o swojej wsi. Nowatorski pomysł na skalę kraju - razem będziemy tworzyć Młodzieżowe Rady Sołeckie.

Do projektu serdecznie zapraszamy grupy młodzieży  w wieku 14- 20 lat z sołectw gminy Staszów oraz sołtysów. Zgłoszenia dokonują wspólnie młodzi ludzie z sołtysem na jednym formularzu.

Na zgłoszenia czekamy do 25 października godz. 24:00. Formularz należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przy ocenie zgłoszeń pod uwagę będą brane kryteria formalne (termin nadesłania zgłoszenia, położenie sołectwa na terenie gminy Staszów, wiek uczestników 14-20, zgłoszenie sołtysa, posiadanie potencjalnej przestrzeni, która może zostać przeznaczona na miejsce dla młodzieży) oraz kryteria merytoryczne (motywacja do udziału w projekcie młodzieży oraz sołtysa, pomysł na stworzenie miejsca dla młodzieży, chęć współpracy między młodzieżą a sołtysem).

Więcej…

 

Nauczyciele rywalizowali na strzelnicy

mdscn3885W dniach 13-14 września 2014 r. na strzelnicy sportowej Zespołu Szkół im. St. Staszica w Staszowie odbył się II Ogólnopolski Turniej Strzelecki Pracowników Oświaty. Uroczystego otwarcia dokonali wspólnie, prezes Oddziału ZNP w Staszowie - Zbigniew Błasiński, prezes Okręgu Świętokrzyskiego ZNP - Wanda Kołtunowicz, burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie - Romuald Garczewski oraz dyrektor Zespołu Szkól Izydor Grabowski, który pełni także funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Więcej…

 

Kampania na rzecz odchudzania

m kampaniaProjekt pod nazwą „Kampania na rzecz odchudzania - z nami wygrasz zdrowie”, jest odpowiedzią na narastający problem społeczny jakim jest nadwaga i otyłość.
W założeniu projektu uczestnicy biorący w nim udział są pionierami i propagatorami zdrowego stylu życia, walki z otyłością i innymi przypadłościami cywilizacyjnymi, cechującymi społeczeństwa skomputeryzowane.
Głównym celem kampanii jest zaktywizowanie całych rodzin, pod kątem nie tylko codziennej dbałości o kondycję fizyczną, ale także zmian żywieniowych i eliminacji nawyków sprzyjających powstawaniu nadwagi.

Więcej…

 

Matematyka w bibliotece

 

m megamatma plakat---promo

 

Dożynki w Wiązownicy Dużej

mphoca thumb l 019W niedzielę, 14 września obchodzono święto plonów w Wiązownicy Dużej. Uroczystości prowadził mieszkaniec Wiązownicy Dużej, przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Kryspin Bednarczyk. Na uroczystości przybyli licznie zaproszeni goście wśród których byli: Starosta Staszowski Andrzej Kruzel, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Romuald Garczewski, z-ca Burmistrza Henryka Markowska, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Beata Gajek-Dyl i Bonifacy Wojciechowski oraz radny powiatu staszowskiego Adam Kowal.

Więcej…

 

Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach

Na podstawie art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737) uprzejmie informuję, że na terenie województwa świętokrzyskiego przeprowadzone zostanie w dniach 23 – 30 września 2014r. ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Więcej…

 

Z Chmielnika do Osieka gładko, komfortowo, bezpiecznie

1mZakończyły się prace budowlane na odcinku drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku ze Staszowa do Osieka. Tym samym zakończyła się przebudowa 54 kilometrowej drogi wojewódzkiej Chmielnik – Osiek, łączącej wschód kraju ze Śląskiem. Poprawił się nie tylko komfort podróżowania, ale też bezpieczeństwo mieszkańców. W 2006 roku podpisano w Staszowie porozumienie dotyczącego poprawy infrastruktury i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik - Osiek przebiegającej przez Szydłów i Staszów. Spotkanie zorganizowane wówczas z inicjatywy burmistrza Staszowa, w którym wzięli udział przedstawiciele Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz włodarze gmin, przez które przebiega trasa dało początek poważnym deklaracjom i konkretnym działaniom w tej kwestii.

Więcej…

 

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

sanepid logo„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” jest realizowany w ramach Projektu KIK/68 ma na celu zmianę zachowań prozdrowotnych przyszłych matek oraz ochronę zdrowia ich potomstwa. Jest przedsięwzięciem długofalowym (plan działań do 2016 roku). Projekt KIK/68 współfinansuje Szwajcaria w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dofinansowanie Projektu w 15 % w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN), stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

Więcej…

 

UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW l WARZYW !

embargoTERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO ARR O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA UPŁYWA Z DNIEM 15 PAŹDZIERNIKA.
Jednocześnie Agencja Rynku Rolnego informuje, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały wcześniej skontrolowane przez właściwe służby kontrolne.

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w całym kraju trwają kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Kontrole są jednym z etapów wynikających z realizacji procedury dotyczącej wsparcia UE dla producentów dla dotkniętych embargiem rosyjskim. Jednocześnie przypominamy, że kontrolowane są tylko plantacje czy uprawy, które zostały ujęte w powiadomieniach złożonych do OT ARR do 3 września 2014 r.

Więcej…

 

Nauka języka angielskiego dla dzieci za darmo

 

mplakatangielski

 

Wręczono promesy stypendialne

mdsc 1348Lokalny Program Stypendialny „Korab” powstał i jest realizowany przez Fundację „VIVE Serce Dzieciom”, przy współpracy między innymi z Gminą Staszów. W tym roku kapituła pozytywnie zaopiniowała dwadzieścia pięć wniosków z czterdziestu sześciu, które rozpatrywano. W wyniku głosowania przyznano stypendia sportowe, artystyczne i naukowe młodzieży szkolnej, na łączną kwotę 32 tysiące złotych.

Więcej…

 

List Dyrektor Urzędu Statystycznego w Kielcach

gusSzanowni Państwo,
Statystyka publiczna od wielu lat gości w domach mieszkańców naszego regionu. Do Państwa również mogą zapukać ankieterzy statyczni zbierający dane na temat gospodarstw domowych i ludzi, którzy je tworzą.

CO WARTO WIEDZIEĆ O BADANIACH ANKIETOWYCH?

 

Więcej…

 

Dzieje się dzięki Działaj Lokalnie

 

20140912loga

Nie liczy się to kto ile ma lat i wokół jakiego tematu podejmują inicjatywę. Ważne, by to co robią integrowało ludzi i tworzyło wiele okazji do spotkań i wspólnego działania. Z dumą prezentujemy pierwsze grupy, które realizują swoje projekty w ramach Programu „Działaj Lokalnie” w 2014r.

Więcej…

 

LIV Sesja Rady Miejskiej

DSC 0292 DxO-001mGmina Staszów przekazała kolejne środki na poprawienie stanu dróg powiatowych na terenie gminy Staszów. W ramach dofinansowania wykonany zostanie kolejny etap budowy drogi Smerdyna-Rybnica. Stosowna uchwała podjęta została na LIV sesji Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2014 roku. Radni zdecydowali także o wsparci dla staszowskiego szpitala poprzez zakup aparatu otolaryngologicznego, za kwotę 20 tys. zł. Za dobrą współpracę gminy i powiatu podziękował władzom Staszowa obecny na posiedzeniu wicestarosta staszowski Michał Skotnicki.

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE STAROSTY STASZOWSKIEGO

Obwieszczenie Starosty Staszowskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - „Budowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą dla terenów inwestycyjnych w miejscowości Grzybów - Strefa B i C" realizowana w ramach projektu pn.: „Staszowski obszar gospodarczy szansą dla regionu"

 

Kamizelki dla przedszkolaków

mdscf49423 września b.r. grupy sześciolatków z Przedszkola nr 3 w Staszowie w ramach realizacji programu profilaktycznego „Bezpieczny przedszkolak” wybrały się z wizytą do Powiatowej Komendy Policji w Staszowie.
Wynikający z nowych przepisów o ruchu drogowym obowiązek zwiększonej widoczności na drogach pieszych, zapoczątkował akcję rozdawania kamizelek odblaskowych przez Komendę Powiatową Policji i Urząd Miasta i Gminy w Staszowie.

Więcej…

 

Pamięci ks. Romana Kotlarza

kotlarz mW sobotę 6 września minie 38 lat od śmierci ks. Romana Kotlarza. Z tej okazji w Koniemłotach odbędą się uroczystości upamiętniające postać duszpasterza robotników a także 34. rocznicę powstania „NSZZ Solidarność". Początek od godziny 10 przed cmentarzem w Koniemłotach. Serdecznie zapraszamy.

Szczegóły uroczystości na plakacie.

 

Więcej…

 

Ekologiczne warsztaty w Rzędowie

zgokRegionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie zaprasza wszystkich zainteresowanych na "Warsztaty Ekologiczne" połączone ze zwiedzaniem terenu zakładu. Zajęcia są bezpłatne i ogólnodostępne. Szczegóły na plakacie.

Więcej…

 

Fundusz „Korab" przyznał stypendia

korab mFundusz stypendialny Korab po raz kolejny wyłonił laureatów, którzy otrzymają wsparcie finansowe. W tym roku granty otrzyma 25 uczniów z terenu powiatu staszowskiego. O tym, komu zostanie przyznane stypendium zdecydowała kapituła Lokalnego Programu Stypendialnego Korab w Staszowie. Program stypendialny realizowany jest przez Fundację VIVE Serce Dzieciom przy wsparciu m.in. środkami Gminy Staszów. W tym roku do LPS Korab wpłynęło 46 wniosków. W wyniku głosowania Kapituła pozytywnie zaopiniowała 25 przyznając stypendia sportowe, artystyczne i naukowe.

Więcej…

 

Co nowego na budowie stref inwestycyjnych?

strefa mjpgTrwają prace związane z budową „Strefy A" Staszowskiego Obszaru Gospodarczego. Ekipy układają pierwsze elementy uzbrojenia technicznego. Finał inwestycji w przyszłym roku. Pierwsza z trzech stref inwestycyjnych jakie znajdą się w SOG-u, będzie składała się z 16 działek inwestycyjnych z dostępem do pełnego uzbrojenia technicznego tj. wodociągu, gazociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasilania elektrycznego eSN i eNN, kanalizacji teletechnicznej oraz dojazd do drogi publicznej.

Więcej…

 

Strona 1 z 51

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

 

Więcej danych:

 


 

rgarczewski

Romuald Garczewski
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
burmistrz@staszow.pl 

 

henrykamarkowska
Henryka Markowska
z-ca burmistrza 
hmarkowska@staszow.pl 

tomaszfafara
Tomasz Fąfara
z-ca burmistrza
tomasz.fafara@staszow.pl

Burmistrz oraz zastępcy
w indywidualnych
sprawach przyjmują
w poniedziałki każdego
tygodnia. 

 


 

Dyżury Rady Miejskiej
odbywają się
Urzędzie Miasta i Gminy
w Staszowie 
w pokoju 121

bednarczyk__kryspin

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kryspin Bednarczyk
poniedziałek: 15.00 - 17.00,
piątek: 15.00 - 16.00

gajek_dyl__beata

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Beata Gajek - Dyl
czwartek: 9.00 - 12.00

wojciechowski__bonifacy

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Bonifacy Wojciechowski
wtorek: 12.00 - 15.00
piątek: 11.00 - 14.00

 

 

10m

 

monit 2014 02

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

Najbliższe wydarzenia

PAź
06

06.10.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

PAź
27

27.10.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

LIS
03

03.11.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

LIS
24

24.11.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

GRU
08

08.12.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

2012POKLsm
dyzury_aptek

zaszczepwsobiechecszczepien

PIS

mania_dzialania_mini
korab_logo

ebok pgnig

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 52 gości