dopalacze banerkoncert dla karoliny baner

Chodnik połączy osiedle z zalewem nad Czarną

mostek mGmina Staszów ogłosiła przetarg na wykonanie chodnika, który połączy osiedle Oględowska z parkiem „Zalew nad Czarną". Inwestorem zadania jest Gmina Staszów, a ogłoszony przetarg dotyczy budowy szlaku turystycznego pieszego o długości około 210 metrów wraz z oświetleniem zewnętrznym.

 

 

Więcej…

 

Nowe place zabaw cieszą oko... i dzieci

place zabaw mPrzed nadejściem wakacji w Gminie Staszów powstały kolejne, nowe place zabaw. W sumie jest ich sześć, a budowa była możliwa, dzięki pozyskaniu przez Gminę Staszów dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pokryło ono połowę kosztów kwalifikowanych. Nowe obiekty rekreacyjne dla dzieci wybudowano w Czajkowie Południowym, Łukawicy, Smerdynie, Stefanówku, Wiśniowej oraz w Wiązownicy Kolonii

Więcej…

 

Ogłoszenie Starosty Staszowskiego

W sobotę, 1 sierpnia 2015 roku, o godzinie 17.00 przeprowadzony zostanie na terenie powiatu staszowskiego trening uruchomienia syren alarmowych. Trening powiatowy umożliwi jednocześnie upamiętnienie obchodów 71. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Ogłoszenie


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI OSIEDLI STASZOWA W ZAKRESIE PRAWIDŁOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI , A W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE SEGREGACJI ODPADÓW, REALIZOWANE PRZEZ ZGOK SP. Z O. O. W RZĘDOWIE

Więcej…

 

MONITOR STASZOWSKI 2015/02

 monit 2015 03

„Monitor Staszowski" dostępny do pobrania

Zachęcamy do lektury

Redakcja

 

Więcej…

 

Oferta wakacyjnego wypoczynku dla dzieci

zmw swietokrzyskie logo mZwiązek Młodzieży Wiejskiej przedstawia ofertę wypoczynku letniego dla 48 dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno – rentowym lub pobiera świadczenia z KRUS (emerytura, renta).

Więcej…

 

Kolejne 600 tysięcy złotych na odbudowę dróg

wiaz-gran mGmina Staszów pozyska kolejne 600 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach dotacji przyznawanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach promesy przewidziano dofinansowanie dla następujących zadań: Przebudowa i remont drogi gminnej nr 003798T Dobra – Pocieszka o łącznej długości ponad 1,5 kilometra, przebudowa ul. Towarowej i Nasiennej w Staszowie o łącznej długości ok. 500 metrów oraz przebudowa ok. 800 metrowego odcinka drogi gminnej nr 0036722T w Krzczonowicach.

Więcej…

 

Staszów w literaturze - podsumowanie pleneru

plener mW piątek, 17 lipca, grupa blisko 30 literatów podsumowała plener literacki "Staszów w literaturze". Było to już 7 spotkanie twórców w mieście nad Czarną. W czasie pleneru odbyły się liczne spotkania autorskie, natomiast w piątek, z literatami spotkała się zastępca burmistrza Staszowa Ewa Kondek, która w imieniu burmistrza Leszka Kopcia podziękowała za zorganizowanie pleneru i wyraziła nadzieję, że Staszów stanie się dla uczestników inspiracją przy pisaniu nowych opowiadań, wierszy czy powieści.

Więcej…

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

logo kfsKrajowy Fundusz Szkoleniowy jest wsparciem adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.  
W 2015 r. środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.
Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

Więcej…

 

Informacja Państwowej Inspekcji Sanitarnej ws. dopalaczy

logo PISW ostatnich latach na rynku pojawiły się nowe substancje psychoaktywne o zróżnicowanym składzie chemicznym. Funkcjonują pod różnymi nazwami "dopalacze" „środki zastępcze" „środki kolekcjonerskie" lub „nowe narkotyki". Pod tymi nazwami kryją się substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, lub produkty (rośliny, grzyby lub ich część), których zadaniem jest imitowanie działań tradycyjnych narkotyków czyli mają wywoływać w organizmie określone stany – odurzenia, pobudzenia, euforii, halucynacje.

Więcej…

 

Wyjątkowy piknik w Parku im. A. Bienia

P7190367mAtrakcyjny piknik w parku im. Adam Bienia zorganizowało staszowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Festynowi towarzyszył kiermasz i wystawa plenerowa twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Była też loteria fantowa, koncert zespołu Goldstar oraz liczne atrakcje dla dzieci.

Prace niepełnosprawnych artystów znalazły uznanie wśród zwiedzających wystawę. Na uwagę zasługiwała staranność ich wykonania, ciekawy dobór tematów i kolorystyki. Na kiermaszu nabyć można było także ręcznie wykonaną biżuterię, pięknie dekorowane artykuły gospodarstwa domowego i ozdoby. Ich jakość docenili wszyscy zwiedzający wystawę i kiermasz. Wśród nich znaleźli się również przedstawiciele lokalnego samorządu z-ca burmistrza Ewa Kondek, starosta Michał Skotnicki i wójt Rytwian Grzegorz Forkasiewicz.

Więcej…

 

Święto Policji w rytwiańskiej Pustelni

swieto policji mW piątek, 17 lipca, z udziałem zastępcy Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach – insp. Zbigniewa Kotarskiego oraz zastępcy burmistrza Staszowa Ewy Kondek, odbyły się w Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach doroczne obchody Powiatowego Święta Policji. Wśród gości byli ponadto posłowie, przedstawiciele samorządów gmin i powiatu staszowskiego oraz przedstawiciele instytucji regionu i służb mundurowycyh.

Więcej…

 

Konferencja podsumowująca projekt ZGOK

konferencja podsumowanie zgok mW piątek, 16 lipca w Sielcu odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu: "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy". W konferencji wzięli udział przedstawiciele Gminy Staszów: zastępca burmistrza Ewa Kondek oraz Artur Sularz, pełnomocnik ds. wspierania rozwoju przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie. Konferencję zorganizował Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.

Więcej…

 

Nie daj się oszukać - sprawdź paragon

akcja sprawdz paragon mZachęcenie kupujących nie tylko do brania, ale także do sprawdzania paragonów wydawanych z kas fiskalnych – to cel akcji „Nie daj się oszukać - sprawdź paragon". Tegoroczna nowa odsłona prowadzonej od lat przez Ministerstwo Finansów akcji „Weź paragon" rusza w lipcu. Chcemy zwrócić uwagę, że obok paragonów fiskalnych sprzedawcy wystawiają też paragony niefiskalne. Są one wystawiane przed fiskalizacją kasy i nie powinny być przekazane kupującemu jako dowód zakupu, jeżeli sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących.

Więcej…

 

Klimatyzowana SOK-owirówka

klimatyzacja SOK mStaszowski Ośrodek Kultury rozpoczyna kolejną inwestycję. Po gruntownie zmodernizowanej sali widowiskowej przyszła pora na realizację kolejnego projektu, który sprawi, że komntakt z kulturą będzie jeszcze bardziej komfortowy. Dzięki pozyskanemu przez placówkę dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach projektu „Staszowska SOKowirówa z klimatyzacją" zainwestowanych zostanie ponad 150 000 złotych. Projekt zakłada między innymi zakup i instalację dodatkowego oświetlenia, wyposażenia sceny w estradowy zestaw perkusyjny oraz wzmacniacze gitarowy i basowy a także zakup urządzeń dla potrzeb akustyka.

Więcej…

 

Przebudowa dróg w Gminie Staszów

kurozweki mTrwają odbudowy i przebudowy dróg na terenie Gminy Staszów. Prace drogowe koncentrują się w okolicach Kurozwęk, oraz na odcinku drogi gminnej Wiązownica Duża – Granicznik. W Kurozwękach trwają prace przy przebudowie dwóch odcinków, które gmina Staszów przejęła po przebudowie drogi wojewódzkiej Chmielnik – Staszów i wybudowaniu obwodnicy Kurozwęk. Inwestycja o wartości ponad 1 miliona złotych realizowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2015. Gmina Staszów pozyskała na realizację tego zadania dotację z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

Więcej…

 

Nowy chodnik między Rajską a Kościelną

chodnik mW Staszowie trwa przebudowa chodnika łączącego ulice Kościelną i Rajską w centrum miasta. Łącznik pomiędzy w/w ulicami jest popularnym traktem wśród mieszkańców miasta i od dawna wymagał poprawy nawierzchni. Prace przebiegają sprawnie i szybko, jednak przez najbliższe tygodnie trakt pieszy będzie wyłączony z ruchu. Przebudowa chodnika kosztować będzie 40 000 złotych. Inwestorem zadania jest Gmina Staszów.

Więcej…

 

Dwa dni zabawy w Wiązownicy Kolonii

eko festyn mStowarzyszenie Dolina Kacanki i sołectwo Wiązownica Kolonia już po raz kolejny zaprosili mieszkańców Gminy Staszów na "EKO FESTYN". W ciągu dwóch dni uczestnicy nie tylko świetnie się bawili, ale zrobili również kilka bardzo pożytecznych rzeczy. Podczas festynu otwarto nowy plac zabaw i altanę rekreacyjną. Obiekty wykonano w ramach projektu „Budowa placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie Gminy Staszów", na który Gmina Staszów pozyskała prawie 140 tysięcy złotych dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Więcej…

 

Z obrad XII sesji Rady Miejskiej w Staszowie

XII sesja RMW piątek, 10 lipca 2015 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej. W programie obrad przewidziano głosowanie nad 8 projektami uchwał. Wśród nich były kwestie gruntowe - zbycie działek w drodze przetargu nieograniczonego, zmiany w budżecie Miasta i Gminy Staszów i w wieloletniej prognozie finansowej. Decyzją Rady Miejskiej zwiększono dotację na 2015 dla Centrum Integracji Społecznej o 30 000 złotych.

Więcej…

 

Plener literacki w Staszowie

plener-literacki miniW Staszowie rozpoczął się plener literacki. Przez najbliższy tydzień świętokrzyscy literaci będą promować liczne walory Gminy Staszów. Ich narzędziem będą słowa. Organizatorami pleneru są Staszowski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych "Talent" i Świętokrzyski Oddział Związku Literatów Polskich. W ramach pleneru odbędą się spotkania autorskie.

Więcej…

 

Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

P7050354mDwadzieścia dwie drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Staszów wystartowały w zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w Staszowie w dniu 5 lipca 2015 r. Startowali oni w dwóch konkurencjach, w sztafecie pożarniczej 7x50m i ćwiczeniu bojowym.

Godziny treningów, hektolitry wylanej wody i codzienna służba naszych strażaków zaowocowały znakomitymi wynikami. Zawody zwyciężyła z wynikiem 84,43 pkt. OSP Wiśniowa, drugie miejsce (85,46 pkt.) OSP Wola Osowa, trzecie (85,52 pkt.) OSP Wiązownica Duża. czwarte (90,89 pkt.) OSP Krzczonowice, piąte (93,52 pkt.) Oględów, szóste (99,23 pkt.) OSP Koniemłoty, siódme (106,13 pkt.) OSP Kurozwęki, ósme (106,92 pkt.) OSP Wiązownica Mała, dziewiąte (107,02 pkt.) OSP Łukawica, dziesiąte (108,19 pkt.) OSP Czernica, jedenaste (118,64 pkt.) OSP Smerdyna, dwunaste (118,83 pkt.) OSP Czajków, trzynaste (130,03 pkt.) OSP Grzybów.

Więcej…

 

VIII Festiwal Chopinowski w Kurozwękach

m viii festiwal szopena

 

INFORMACJA O SZKODLIWOŚCI BARSZCZU SOSNOWSKIEGO

barszczWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że na terenie województwa świętokrzyskiego zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt może stanowić barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel). Roślina ta występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów, także na poboczach dróg i przy szlakach turystycznych oraz na nieużytkach czy odłogach.

 

 

Więcej…

 

Wakacje należą do młodych gospodarzy

PAFWProjekt Młodzi Gospodarze realizowany w ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW przez Fundację FARMa, Bibliotekę Publiczną w Staszowie oraz Stowarzyszenie Dolina Kacanki wchodzi w decydującą fazę. W mijających miesiącach młodzi ludzie poznawali zasoby miejscowości, uczyli się współpracy, tworzyli plan działania oraz zainspirowali się do działania w Krainie Rumianku na Polesiu lubelskim. Największym jednak wyzwaniem było zwołanie i przeprowadzenie, przy minimalnej pomocy sołtysów, zebrania wiejskie. Było to historyczne wydarzenie, nie tylko w Wólce Żabnej, Grzybowie czy Woli Wiśniowskiej, ale także w całej gminie Staszów. Do tej pory zebrania były organizowane przez sołtysa, Radę Sołecką lub burmistrza. Teraz młodzi mieszkańcy wsi przejęli inicjatywę i dzięki udziałowi w projekcie Młodzi Gospodarze mieli szansę na zwołanie zebrania w swojej miejscowości. Podczas tych spotkań poinformowali mieszkańców o swoim udziale w projekcie i pomysłach na stworzenie przestrzeni do działania. Przestrzeni dla młodzieży, która do tej pory nie była wysłuchiwana w swoim środowisku i często postrzegano ją jako element raczej mało aktywny. Dzięki tym konsultacjom społecznym wspólnie wypracowano najbardziej optymalne rozwiązania. Młodzi ludzie uwierzyli w swoją siłę, zgłosili się do projektu i w czasie wakacji będą finalizować swoje plany związane z utworzeniem własnego miejsca w przestrzeni wiejskiej.

Więcej…

 

Kolejna ważna inwestycja Grupy Azoty

azotyGrupa Azoty uruchamia nową instalację do pastylkowania siarki o łącznym budżecie 25 mln zł. Dzięki niej od 1 lipca br. Grupa Azoty „Siarkopol" rozpocznie w Osieku (woj. świętokrzyskie) wytwarzanie produktu o unikalnych właściwościach. Produkowana nową metodą siarka granulowana to wyrób o wysokiej jakości, który pozwoli Spółce rozszerzyć ofertę, a tym samym pozyskać odbiorców na nowych rynkach.

- „Siarkopol" stawia sobie ambitne cele. Chcemy rozwijać się tak, jak to robią inne Spółki z Grupy Azoty. Chcemy też budować naszą konkurencyjność i wdrażać nowoczesne i energooszczędne rozwiązania – mówi Marian Kosowicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol" S.A.

Nowa instalacja odpowiada na potrzeby klientów poszukujących siarki o bardzo niskiej zawartości wilgoci. Siarka pastylkowana spełnia te rygorystyczne wymogi. Produkcja siarki nową metodą jest też o wiele bardziej efektywna. Stosowana do tej pory technologia powodowała szybkie zużywanie się urządzeń do mielenia siarki, co wymuszało częste postoje i remonty instalacji. Nowe rozwiązanie granulacji siarki metodą suchą, opartą na przyjaznej środowisku technologii Rotoform, jest efektem dążenia Spółki do usprawnienia procesu produkcji. Produkt skierowany jest przede wszystkim do przemysłu gumowego i nawozowego. Warta 25 mln zł instalacja to dopiero pierwszy etap rozbudowy Zakładu Górniczego w Osieku. Do końca 2016 r. Spółka uruchomi jeszcze dwie taśmy do pastylkowania siarki. Ich koszt to kolejne 7 mln zł.

Więcej…

 

Strona 1 z 61

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 03

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

dyzury_aptek

krew

2015pife

zaszczepwsobiechecszczepien

korab_logo
mania_dzialania_mini

PIS

ebok pgnig

2012POKLsm

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 114 gości