LATO W MIEŚCIE  

jutrzenkabibliotekaosir

basensokpttk

 


„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025"

Burmistrz Romuald GarczewskiSzanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie przystąpił do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025", w której określone zostaną zasoby i potencjały Miasta i Gminy oraz kierunki dalszego rozwoju.

Opracowanie Strategii Rozwoju jest konieczne, ponieważ będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszego Miasta i Gminy. [więcej]

Postęp prac nad dokumentem oraz informacje o spotkaniach, ankiety, fiszki i inne materiały można znaleźć na naszej stronie w dziale [Budowa Strategii na lata 2014-2025]. Zapraszam

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Nasiennictwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach O/ Staszów informuje o opublikowaniu komunikatów sygnalizacynych dotyczących:

1. owocówki jabłkóweczki (decyzję o sposobie i terminie zwalczania należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji) - komunikat dotyczący owocówki jabłkóweczki dostępny jest TUTAJ

2. owocówki śliwkóweczki (faza "czarna główka") - komunikat dotyczący owocówki śliwkóweczki dostępny jest TUTAJ

 

 

Ogłoszenie: Kurs ratownika wodnego

Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe organizuje: KURS RATOWNIKA WODNEGO /dla osób pow. 12 roku życia/. Kurs na Ratownika Wodnego zgodnie z wymogami MSW rozpocznie się 2 sierpnia 2014 r. o godzinie 8:00 na krytej pływalni Powiatowego Centrum Sportowego w STASZOWIE. Szczegółowe informacje i zapisy pod nr telefonów 504 152 188, 607 753 756 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zmiany w Wiśniowej. Przy pałacyku Kołłątajów będzie baza noclegowa

DSC 0083 mNa początku lipca rozpoczęły się prace budowlane na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego Kołłątajów w Wiśniowej. Wygląd zmieni budynek gospodarczy, który już we wrześniu będzie pełnił funkcję bazy noclegowej przeznaczonej dla turystów. Plany stworzenia bazy noclegowej przy Pałacyku Kołłątajów w Wiśniowej znane są od co najmniej dwóch lat. W tym roku uda się je zmaterializować, bo gmina Staszów przystąpiła do przebudowy obiektu.

Więcej…

 

Ogłoszenie dotyczące odławiania psów

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 (wtorek) zostanie przeprowadzona akcja odławiania bezdomnych zwierząt. Akcja zostanie przeprowadzona na terenie miasta Staszowa, tj.:
- Osiedle Nr 1 - „Północ"
- Osiedle Nr 3 - „Stare Miasto"
- Osiedle Nr 4 - „Staszówek"
oraz na terenie Sołectwa:
- Wiązownica Kolonia
Akcja zostanie przeprowadzona przez Gabinet Weterynaryjny „MEDWET" Marcin Komorowicz, ul. Berberysowa 34, 25-224 Kielce. Po odłowieniu zwierzęta przebywać będą w schronisku dla zwierząt mającym siedzibę w Nowinach, ul. Przemysłowa 89, 26-052 Nowiny.

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów

 

Plac targowy już gotowy

DSC 0173 mModernizacja placu targowego w Staszowie dobiegła końca. Realizacja tego zadania to nie tylko poprawienie estetyki na miejskim targowisku, ale przede wszystkim polepszenie warunków handlu i rozwój przedsiębiorczości na terenie miasta. Inwestycja kosztowała ponad 3,1 miliona złotych, z czego milion złotych pochodzi ze źródeł zewnętrznych. Poniedziałek to w Staszowie dzień wzmożonego ruchu. Powodem jest dzień targowy, który na miejscowy plac przy ulicy Wojska Polskiego przyciąga setki sprzedawców i tysiące klientów. Aby uatrakcyjnić handlowanie w tym miejscu władze Staszowa przystąpiły do modernizacji placu. Pierwszy etap właśnie się zakończył. Dzięki tej inwestycji zyskają handlujący i ich klienci.

Więcej…

 

Zarządzenie dot. powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie nr 135 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025

 

Warsztaty dot. budowania Strategii

20140715warsztatymSzanowni Państwo,

w związku z przystąpieniem do opracowania: Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025 mamy przyjemność zaprosić Państwa na: Warsztaty dotyczące budowania założeń Strategii Rozwoju, które odbędą się 25.07.2014 r., w sali konferencyjnej Urzędu Miastai Gminy w Staszowie, według następującego harmonogramu czasowego: 

- Dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz studenci – godz. 11.00,

- Zespół ds. Strategii Rozwoju – godz. 13.00,

- Przedstawiciele instytucji oraz przedsiębiorstw z branży turystycznej – godz. 15.00,

- Przedsiębiorcy – godz. 17.00, 

- Organizacje Pozarządowe – godz. 19.00.

W trakcie spotkania zostaną przeprowadzone badania ankietowe, które przyczynią się do określenia zasobów oraz potencjału Miasta i Gminy oraz ustalenia kierunków dalszego rozwoju.

Z poważaniem,

Burmistrz Miasta i Gminy
Romuald Garczewski

 

 

Ogłoszenie: LIII Sesja Rady Miejskiej

W dniu 24 lipca 2014 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 czerwca 2014 roku.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2014 rok – projekt nr 528/14,
b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2014 – 2027 - projekt nr 529/14,
c) przekazania propozycji planu aglomeracji Staszów Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego – projekt nr 530/14,

Więcej…

 

Z LII sesji Rady Miejskiej w Staszowie

sesja mPodczas obrad LII sesji Rady Miejskiej w Staszowie radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe Miasta i Gminy Staszów za 2013 rok i udzielili absolutorium burmistrzowi Romualdowi Garczewskiemu. Czwartkową sesję Rady Miejskiej w Staszowie zdominowały kwestie finansowe. Omawiano sprawozdania finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu a także informację o stanie mienia komunalnego za 2013 rok.

Więcej…

 

Filmowy Piknik Banku BGŻ

20140709plakatBGZ

 

PIKNIK RODZINNY

Ludowe Zespoły Sportowe - Wola Osowa serdecznie zapraszają na PIKNIK RODZINNY, który odbędzie się na boisku sportowym w Woli Osowej, 27 lipca 2014 r., o gdz. 16.00. W programię między innymi: występy artystyczne, gry i zabawy dla dzieci, turniej piłki nożnej.

 

Bezpieczniej dla udających się na wypoczynek do Golejowa

DSC 0057 MZakończyła się budowa chodnika łączącego Staszów z kompleksem jezior na Golejowie, a zlokalizowanego przy ruchliwej drodze wojewódzkiej 765. Droga dojazdowa do jezior od skrzyżowania z drogą 765 również zmienia swoje oblicze. Dzięki dwóm inwestycjom realizowanym i współrealizowanym przez gminę Staszów zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo osób zmierzających na teren kompleksu stawów w Golejowie. Zmiany dotyczą głównie pieszych i rowerzystów, ale skorzystają na tym także kierowcy.

Pierwszym elementem jest wybudowanie chodnika łączącego ulicę 11 Listopada i Obwodnicę Południową z drogą do kompleksu stawów. Te kilkaset metrów chodnika sprawia, że można bez obaw udać się pieszo lub rowerem na wypoczynek do Golejowa. Gmina Staszów wynegocjowała ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich budowę chodnika i w ramach wkładu własnego opracowała dokumentację techniczną, kosztem 19 tysięcy złotych.

Więcej…

 

Strategicznie o Staszowie

P7140003mPrzyszłość miasta i gminy była głównym tematem dyskusji, która odbyła się w poniedziałek 14 lipca w Staszowskim Ośrodku Kultury. Konferencja miała na celu zainicjowanie prac nad Strategią Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025.

Burmistrz Romuald Garczewski zachęcał zebranych do włączenia się w prace. Podkreślał otwartą formułę przygotowania tego ważnego dokumentu. Zwrócił także uwagę zebranych, na to że do pisania strategii zaproszona została zewnętrzna firma, która będzie mieć niezależne spojrzenie na problematykę rozwoju naszego regionu.

Paweł Walczyszyn właściciel firmy Inicjatywalokalna.pl przybliżył specyfikę nowego okresu programowania i możliwości pozyskania środków na rozwój gminy Staszów. Prosił uczestników konferencji, aby poszukali pomysłu na Staszów i zastanowili się jakie problemy są konieczne do rozwiązania. Głos zabierali również starosta Andrzej Kruzel, który zwrócił uwagę na lokalizację miasta w układzie komunikacyjnym i konieczność uwzględnienia w nim układu obwodnicowego. Burzliwa dyskusja wywiązała się w kontekście problematyki bezrobocia.

Więcej…

 

Boiska tętniące życiem

P7130032mKolejny w gminie wiejski obiekt sportowy oficjalnie został oddany w użytkowanie lokalnej społeczności. Boisko w Stefanówku zostało wykonane przez Gminę Staszów za kwotę 73295,85 zł ze środków pozyskanych z PROW.
W festynie zorganizowanym w dniu 13 lipca 2014 r. przez sołtysa Jacka Maruszewskiego i Jerzego Krauze oprócz licznych mieszkańców wzięli udział burmistrz Romuald Garczewski, wicestarosta Michał Skotnicki, z-ca burmistrza Henryka Markowska, radni Kazimierz Zapart i Edward Anioł, prezes Zarządu M_G PSL Wanda Bartos oraz sponsorzy na czele z Wojciechem Skowronem i Leszkiem Belusiakiem.
Gry i zabawy na boisku poprowadziła Agnieszka Wawrzkiewicz, a staszowska policja konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, a także prezentację wyposażenia i radiowozu.

 

Więcej…

 

Zakład w Rzędowie, wart ponad 52 miliony, uroczyście otwarty

zgok mW piątek 11 lipca w Rzędowie odbyło się uroczyste otwarcie kompleksu obiektów Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi – Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Miasta i Gminy Staszów na czele z burmistrzem Romualdem Garczewskim oraz przewodniczącym Rady Gminy Kryspinem Bednarczykiem. Do Rzędowa przyjechali również: Bożentyna Pałka - Koruba - Wojewoda Świętokrzyski, Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Andrzej Pałys Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a także przedstawiciele wszystkich gmin - udziałowców zakładu, projektanci i wykonawcy obiektów.

Więcej…

 

Pierwsze łopaty wbite. Budowa "Strefy A" rozpoczęta

5mStaszowski Obszar Gospodarczy już w budowie. W środę symbolicznym wbiciem łopaty oficjalnie rozpoczęto prace na terenie "Strefy A". Za rok blisko 15 hektarów w pierwszej ze stref inwestycyjnych na terenie gminy Staszów zostanie oddanych do dyspozycji inwestorów. W środę 9 lipca w Grzybowie, oficjalnie rozpoczęła się budowa Staszowskiego Obszaru Gospodarczego. „Strefa A" to jedna z trzech stref inwestycyjnych jakie znajdą się w SOG-u i będzie składała się z 16 działek inwestycyjnych z dostępem do pełnego uzbrojenia technicznego tj. wodociągu, gazociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasilania elektrycznego eSN i eNN, kanalizacji teletechnicznej oraz dojazd do drogi publicznej. Łączna powierzchnia „Strefy A" to blisko 15 hektarów.

Więcej…

 

Obwieszczenie Starosty Staszowskiego

 Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 z późn. zm./, mając na uwadze przepisy art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 687 z późn. zm.),

Starosta Staszowski

zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: „Rozbudowa ulicy Rajskiej w Staszowie", które zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Staszów.

Więcej…

 

Staszów z certyfikatem „Euro-Gmina"

eurogmina 2W piątek 4 lipca w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyła się gala plebiscytu "Euro-Gmina" organizowanego przez Fundację Gospodarczą Euro Partner. Podczas gali statuetkę "Euro-Gmina" odebrał burmistrz Staszowa Romuald Garczewski. Kapituła plebiscytu przyznała gminie Staszów tytuł "Euro-Gmina" za inwestycje poczynione w ostatnich latach na rzecz ochrony środowiska i ekologii. Podczas gali zwrócono uwagę między innymi na duże inwestycje, takie jak: modernizacja Zakładu Energetyki Cieplnej wraz z budową nowoczesnej instalacji kogeneracji cieplnej a także duży udział gminy w powstaniu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie. Kapituła podkreśliła również konsekwencję samorządu gminy Staszów, która na przestrzeni ostatnich lat zaangażowała się w szereg inwestycji o charakterze proekologicznym.

 

Więcej…

 

„Pippi Pończoszanka" czyli wakacje z teatrem

pippi mStaszowski Ośrodek Kultury zorganizował wyjątkowe spotkanie z teatrem dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W niedzielę 6 lipca w parku Rekreacyjno-Sportowym „Zalew nad Czarną" rozpoczął się dwudniowy projekt „Pippi Pończoszanka", realizowany jest przez łódzki Teatr „Pinokio" oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z Warszawy. Zainteresowanie było ogromne i równie wielka była radość z tego wyjątkowego spotkania z teatrem.

 

 

Więcej…

 

Otwarcie świetlicy w Wólce Żabnej

P7050175mSołectwo Wólka Żabna świetowało otwarcie świetlicy wiejskiej oraz boiska rekreacyjno sportowego. Obiekt został wykonany za nieco ponad 300 000 zł przez Gminę Staszów, z czego koszt budowy świetlicy wyniósł 206,2 tys. zł, a boiska 93 tys. złotych. Zadanie wykonano z wykorzystaniem zdobytych środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju terenu LGD Białe Ługi.
Uroczystego przecięcia wstęgi, wraz z Burmistrzem Romualdem dokonali starosta Andrzej Kruzel, -ca burmistrza Henryka Markowska, ks. Jerzy Rybusiński, sołtys Marek Żyła oraz dwoje młodych mieszkańców Wólki Żabnej. Dokonano także symbolicznego poświęcenia świetlicy i boiska. Burmistrz Romuald Garczewski wykorzystał sytuację, aby licznie zgromadzonym uczestnikom przedstawić najważniejsze zagadnienia dotyczące inwestycji realizowanych na terenie Gminy Staszów, a także poinformował o stanie realizacji zadania dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Gratulował mieszkańcom Wólki Żabnej zgodnego współdziałania na rzecz rozwoju miejscowości, a także pięknej okolicy. Prosił o poszanowanie i utrzymanie świetlicy w jak najlepszym stanie. Otwarciu świetlicy towarzyszył turniej piłkarski w którym wzięły udział drużyny z Dobrej, Koniemłotów, Woli Osowej i Wólki Żabnej.

Więcej…

 

Człowiek 25-lecia w powiecie staszowskim.

20140704xxvlat

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Romuald Garczewski znalazł się w "Złotej Dziesiątce" wyróżnionych postaci 25-lecia Regionu Świętokrzyskiego. Otrzymał także wyróżnienia w kategoriach samorząd oraz powiat staszowski. W kategorii kultura wyróżniono Józefa Juszczyka - artystę plastyka ze Staszowa, w kategorii edukacja długoletniego dyrektora LO w Staszowia pana Adama Kozińskiego. W kategorii powiatowej głosy otrzymała także radna Rady Powiatu Stanisława Błażejewska.
Plebiscyt organizowała Redakcja Echa Dnia, która ogłosiła wyniki w dniu 26 czerwca na gali w Best Western Grand Hotelu, w Kielcach.
Gratulujemy laureatom osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

 

Zombie w Strzegomiu ;)

20140704raven2mStarcia z zombie, walka o przetrwanie i strzelanie do przeciwników.Tego wszystkiego będzie można doświadczyć 2 sierpnia w Strzegomiu podczas gry terenowej organizowanej przez grupę młodzieży Black Raven uczestniczącą w Programie "Mania Działania".

2 sierpnia w godzinach 15:00-23:00 w Strzegomiu grupa Black Raven organizuje wydarzenie LARP (Aktywność na pograniczu gry i sztuki, podczas której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieść, odgrywając role). Każdy z uczestników będzie mógł wcielić się w rolę najemnika i dołączyć do jednej z dwóch walczących ze sobą i z zombie frakcji lub grać jako samotnik.

Więcej…

 

Informacja o wpłynięciu oferty Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

Informacja o wpłynięciu oferty Stowarzyszenia Klub Sportowy "SIATKARZ" Staszów w Staszowie

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych lipiec - grudzień 2014 rok:

 

Strona 1 z 49

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

 

Więcej danych:

 


 

rgarczewski

Romuald Garczewski
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
burmistrz@staszow.pl 

 

henrykamarkowska
Henryka Markowska
z-ca burmistrza 
hmarkowska@staszow.pl 

tomaszfafara
Tomasz Fąfara
z-ca burmistrza
tomasz.fafara@staszow.pl

Burmistrz oraz zastępcy
w indywidualnych
sprawach przyjmują
w poniedziałki każdego
tygodnia. 

 


 

Dyżury Rady Miejskiej
odbywają się
Urzędzie Miasta i Gminy
w Staszowie 
w pokoju 121

bednarczyk__kryspin

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kryspin Bednarczyk
poniedziałek: 15.00 - 17.00,
piątek: 15.00 - 16.00

gajek_dyl__beata

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Beata Gajek - Dyl
czwartek: 9.00 - 12.00

wojciechowski__bonifacy

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Bonifacy Wojciechowski
wtorek: 12.00 - 15.00
piątek: 11.00 - 14.00

 

 

07m

 

monit 2013 05

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

Najbliższe wydarzenia

LIP
31

31.07.2014 - 03.08.2014
Koło Grodzkie PTTK w Staszowie zaprasza na imprezę Dolina Pilicy rowerem

SIE
02

02.08.2014 15:00 - 23:00
Zombie w Strzegomiu

SIE
04

04.08.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

SIE
23

23.08.2014 - 24.08.2014
Dzień Chleba

SIE
25

25.08.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

2012POKLsm
dyzury_aptek

zaszczepwsobiechecszczepien

PIS

mania_dzialania_mini
korab_logo

ebok pgnig

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 47 gości