Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Jak bezpiecznie zbierać grzyby

W związku z rozpoczęciem sezonu grzybobrania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie przypomina, że należy spożywać wyłącznie grzyby jadalne poddane obróbce termicznej, takiej jak smażenie lub gotowanie. Uczula amatorów grzybobrania, że niektóre gatunki grzybów zawierają substancje silnie trujące dla człowieka, a co roku wiele osób pada ofiarą trujących grzybów. Podstawowe zasady bezpiecznego grzybobrania przedstawia poniższa ulotka opracowana przez Ministerstwo Zdrowia i Państwową Inspekcję Sanitarną. Ponadto Główny Inspektor Sanitarny na swojej stronie https://gis.gov.pl/ w zakładce „poznaj grzyby” zamieścił wykazy grzybów jadalnych, trujących i najczęściej mylonych z którymi warto się zapoznać przed pójściem na grzyby.

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Staszowie

Bożena Głaz