Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Instytucje otoczenia biznesu


Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 28 - 200 Staszów

tel./faks: 15 864 40 41

www.cripstaszow.fr.pl


Staszowski Ośrodek Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości SIG

ul. Parkowa 10, 28-200 Staszów

tel. 15 864 31 05

e-mail: sig.staszow@wp.pl

www.sig.staszow.com

Ośrodek świadczy na rzecz obecnych i potencjalnych przedsiebiorców usługi w zakresie:

DORADZTWO

 • porady prawne,
 • podstawowe doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

SZKOLENIA

 • branżowe,
 • dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • specjalistyczne (np. z zakresu marketingu, zarządzania, finansów),
 • ogólne.

INFORMACJA

 • sprawdzanie wiarygodności partnerów handlowych,
 • udzielanie informacji o targach,
 • udzielanie informacji na temat dostępnych programów pomocowych,
 • udzielanie informacji z aktualnośc i gospodarczych i prawnych
 • udzielanie informacji o aktualnych możliwościach inwestycyjnych w regionie,
 • udostępnienie zbioru formularzy i pism.

Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie

ul. Szkolna 4, 28-200 Staszów

tel./fax: 15 864 38 85, 15 864 25 06

Godziny pracy: 7.00 - 15.00, Godziny obsługi interesantów: 7.30 - 14.30

e-mail: sekretariat@pupstaszow.pl

www.pupstaszow.pl


Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - Biuro w Staszowie

ul. Długa 6, 28-200 Staszów

tel. 15 864 53 71

e-mail: kswp@kswp.org.pl

www. kswp.org.pl

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości świadczy usługi dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych, osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracujących w następujących obszarach:

INFORMACJA:

 • Podejmowanie, wykonywanie oraz rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej

 • Pozyskiwania dotacji na założenie i rozwój działalności gospodarczej

 • W zakresie szkoleń płatnych i bezpłatnych

 • W zakresie usług doradczych

 • Możliwości finansowania w zakresie usług pożyczkowych

DORADZTWO:

 • Zakładanie i uruchamianie własnej działalności gospodarczej

 • Przygotowanie wniosków: o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (PUP, inne); w celu uzyskania dofinansowania na doposażenie stanowiska pracy; o dofinansowanie projektów z EFS oraz w ramach konkursów dla NGO; inwestycyjnych o dofinansowanie w ramach RPO, PROW, POPW, POIŚ

 • Przygotowanie projektów badawczo – rozwojowych z POIR

 • Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji

 • Sporządzanie planu marketingowego

 • Opracowanie strategii sprzedaży

 • Przygotowanie biznesplanów do wniosków pożyczkowych w KSWP i dla instytucji zewnętrznych

 • Analiza finansowa działalności/ instytucji

 • Opracowanie Strategii Rozwoju /Promocji dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

 • Doradztwo HR w zakresie rekrutacji, systemu motywacyjnego, oceny pracowniczej

 • Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością ISO

 • Przygotowanie przetargów / zamówień publicznych

 • Audyt Projektu

 • Tworzenie stron internetowych

 • Wykonywanie projektów graficznych ( opracowanie logotypów, wizytówek, ulotek, plakatów)

 • Reklama na tablicy LED

 • Coaching biznesowy

SZKOLENIA:

Proponujemy szkolenia dla wszystkich chcących się rozwijać i doskonalić oraz szukających nowych wyzwań :

 • przedsiębiorców

 • osób bezrobotnych szukających pracy

 • pracowników zatrudnionych w sektorze MSP, instytucjach publicznych i organizacjach samorządowych

Oferujemy szkolenia:

 • otwarte – realizowane w formie kursów, treningów, warsztatów, realizowane po zebraniu się grupy 8-10 osób

 • zamknięte – dedykowane konkretnej firmie, grupie docelowej

Proponujemy Państwu doskonalenie swoich umiejętności i zdobywanie nowych poprzez udział w szkoleniach:

 • specjalistycznych

 • zawodowych

 • komputerowych

 • językowych

 • miękkich

WSPARCIE FINANSOWE:

KSWP udziela wsparcia finansowego mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom zamierzającym uruchomić własną działalność gospodarczą. Obecnie udziela pożyczek w ramach następujących funduszy pożyczkowych:

 • Świętokrzyski Fundusz Pożyczkowy

 • Fundusz Świętokrzyski

 • Szydłowiecki Fundusz Pożyczkowy „Wsparcie na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego służącego łagodzeniu problemów na rynku pracy”

 • Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości ( TOR#10)

 • „Gotówka na start” projekt realizowany w ramach Priorytetu VI POKL, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Efektem podejmowanych działań jest rozwój przedsiębiorczości, powstanie nowych firm, ograniczenie bezrobocia poprzez zatrudnienie bezrobotnych w tworzących i rozwijających się przedsiębiorstwach.

BIURO RACHUNKOWE:

 • Start-Up (pakiet dla rozpoczynających: rejestracja firmy w urzędach, ZUS, US, otwarcie ksiąg rachunkowych, przygotowanie planu kont, itp

 • Pełna księgowość

 • Książka przychodów i rozchodów

 • Usługi kadrowe

 • PEFRON

 • Konsultacje/ Doradztwo

 • Inne usługi księgowo – kadrowe ( np. sporządzanie deklaracji PIT, wniosków VZM, wystawianie faktur, itp.)


22-11-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.