Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja dot. konsultacji

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2024 roku włącznie, trwają konsultacje dotyczące zasad i kryteriów najmu i kaucji nowobudowanych mieszkań, przy ul. Adama Mickiewicza w Staszowie.
Konsultacje przeprowadzone są w formie składania pisemnych opinii lub uwag, które można zgłaszać bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu, lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@staszow.pl
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.staszow.pl w zakładce konsultacje społeczne.

Linki bezpośrednie:
- Konsultacje dla mieszkańców: O G Ł O S Z E N I E: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza przeprowadzenie konsultacji | Miasto i Gmina Staszów (staszow.pl)
- Konsultacje dla RPP oraz organizacji pozarządowych: O G Ł O S Z E N I E: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza przeprowadzenie konsultacji | Miasto i Gmina Staszów (staszow.pl)

30-01-2024, Ireneusz Kapusta
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.