Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla OSI – Dolina WisłyStaszów dnia, 25.04.2023 r.


Raport z konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru
Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.), organ opracowujący projekt zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, zgodnie z przepisami działu III – rozdziałów 1 i 3.

Proces konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko trwał od 13 marca 2023 roku do 2 kwietnia 2023 roku. Informację o trwających konsultacjach upubliczniono na stronie internetowej: www.staszow.pl oraz www.bip.staszow.pl zakładki konsultacje społeczne.

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
/-/ dr Leszek Kopeć


26-04-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.