Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenia i Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 3 stycznia 2022 roku

Zarządzenie nr 4/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 3 stycznia 2022 roku w sprawie: naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych gminy Staszów w 2022 roku.
10.01.2022
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 5 stycznia 2022 roku

ZARZĄDZENIE nr 5/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 5 stycznia 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2022 roku.
10.01.2022
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 229/2021 Burmistrza Miasta I Gminy Staszów z dnia 20.12.2021 roku

w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Staszów
03.01.2022
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 232/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22.12.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 232/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 22.12.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Remont świetlicy” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Dobra
23.12.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 219/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 06.12.2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Doposażenie placu zabaw”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Dobra.
10.12.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 216/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 03.12.2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działkach o nr ewidencyjnym 465/3 i 465/7 – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej boiska sportowego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Wiśniowa
07.12.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Klub Sportowy KORAB OSiR Staszów złożył ofertę na realizację zadania

Klub Sportowy KORAB OSiR Staszów z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożył ofertę na realizację zadania pn.: „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce ręcznej”. Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Klub Sportowy KORAB OSiR Staszów, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego. Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 14 grudnia 2021 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem). Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
07.12.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 218/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 06 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie”.
07.12.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 54 /2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 23 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie nr 54 /2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie za święto przypadające w dniach 1 maja 2021 r. i 25 grudnia 2021 r. tj. święta przypadające w innym dniu niż niedziela.
03.12.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 189/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 03.11.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 189/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 03.11.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Oczyszczenie rowów na terenie sołectwa”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Ponik.
25.11.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 204/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 23.11.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 204/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 23.11.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadań pn.: „Oczyszczenie Jeziorek Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży” realizowane w ramach zadania pn: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów” oraz „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: „Oczyszczenie Jeziorek Golejowskich z wymianą pomostów oraz powiększeniem plaży” realizowane w ramach zadania pn: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszów”.
25.11.2021
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE z dnia 10.11.2021 r. - terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Cietrzew”

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Cietrzew” z siedzibą w Osieku, w sezonie 2021/2022.
22.11.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie „Morsy Staszów” złożyło ofertę z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację

Stowarzyszenie „Morsy Staszów” z siedzibą w Podmaleńcu 52 28-200 Staszowie, złożyło ofertę z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów – Rozpoczęcie sezonu zimowego Morsów Staszowskich.
19.11.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Koło Gospodyń Wiejskich „Wisienki” złożyło ofertę z zakresu: integracja i aktywizacja międzypokoleniowa

Koło Gospodyń Wiejskich „Wisienki” w Wiśniowej Poduchownej, Wiśniowa Poduchowna 24A, 28 -200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa”
18.11.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Aktywna Kraina złożyło ofertę z zakresu: profilaktyka przez sport i rekreację

Stowarzyszenie Aktywna Kraina z siedzibą w Woli Wiśniowskiej 29, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów-Mikołajkowy turniej piłki nożnej”.
18.11.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Nabór członków Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr LVI/437/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
17.11.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” złożyło ofertę z zakresu: profilaktyka przez sport i rekreację

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 4 w Staszowie, złożyło ofertę z zakresu: profilaktyka przez sport i rekreację – Udział w World & European Championship World Artistic Dance Federation.
16.11.2021
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Staszowski Ośrodek Trzeźwości złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Staszowski Ośrodek Trzeźwości z siedzibą przy ul. Parkowej 6 w Staszowie złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktycznospołecznych”.
16.11.2021
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie przeprowadzonych w dniu 5 listopada 2021 roku.
15.11.2021
Czytaj więcej

Zarządzenie Burmistrza MiG Staszów nr 188/21

ZARZĄDZENIE Nr 188/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów, z dnia 02 listopada 2021 roku, w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Opracowanie planu rozwoju sieci drogowej dla miasta i gminy Staszów na lata 2022-2027.”
12.11.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 184/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 października 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 184/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn.: „ Renowacja Pałacu w Wiśniowej etap III.”
04.11.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych złożyło ofertę na realizację zadania „Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów"

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych z siedzibą przy ul. Parkowej 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w gminie Staszów - jesienno - zimowe spotkania z kulturą”.
03.11.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Stowarzyszenie Sigma Staszów złożyło ofertę na realizację zadania

Stowarzyszenie Sigma Staszów z siedzibą przy ul. Mickiewicza 40, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów - Bieg i Marsz Nordic Walking z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości”.
03.11.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 182/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26.10.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 182/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 26.10.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: - „Wykonanie robót przygotowawczych pod montaż infokiosku w Staszowie na dz. nr 1706” w ramach zadania pn.: „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta”.
28.10.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 174/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20.10.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 174/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20.10.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Udrożnienie i czyszczenie rowów”w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Krzczonowice. „Wykonanie przepustów” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Łukawica. „ Przepusty drogowe” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 w miejscowości Wiązownica Kolonia.
25.10.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 173/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20.10.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 173/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20.10.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu robót budowlanych o podobnym charakterze do zamówienia podstawowego pn: „Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego” w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021 dla miejscowości Wiązownica Duża.
25.10.2021
Czytaj więcej

Przetarg na działkę położoną w Oględowie

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów ogłasza II przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Oględów. Bliższych informacji o ww. nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, przy ul. Opatowskiej 31 w pok. nr 1 lub telefonicznie: 15-864-83-97.
25.10.2021
Czytaj więcej

Ogłoszenie: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych złożyło ofertę na realizację zadania

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych z siedzibą przy ul. Parkowej 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych - Staszowski festiwal kolekcjonersko-plastyczny.
21.10.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 164/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 01 października 2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 164/21 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 01 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Budowa portu multimodalnego w Grzybowie – opracowanie dokumentacji
11.10.2021
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE Nr 160/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29.09.2021 roku

ZARZĄDZENIE Nr 160/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29.09.2021 roku w sprawie powołania Komisji d/s odbioru końcowego zadania pn: „Wyposażenie altany (drewniane meble do altany: Ławki, stoły + grill)” w ramach funduszu soleckiego na rok 2021 w miejscowości Smerdyna.
01.10.2021
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.