Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Rekordowy plan dochodów i wydatków na 2019 rok


Ponad 112 milionów złotych po stronie dochodów i ponad 113 milionów złotych po stronie wydatków. Rekordowy plan budżetu na 2019 rok przyjęty!

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w 2018 roku przyjęto najważniejsze, z punktu widzenia nadchodzących miesięcy, uchwały. Radni większością głosów uchwalili plan budżetu na 2019 rok, który zarówno po stronie dochodów jak też wydatków będzie rekordowo wysoki.

Uchwała budżetowa była najważniejszym punktem obrad sesji. Projekt zyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rady Miejskiej w Staszowie.
Najważniejsze liczby przedstawiają się następująco:
- po stronie dochodów – ponad 112,4 milionów złotych (112 453 710,48 złotych)
- po stronie wydatków - ponad 113,4 milionów złotych (113 452 710,48 złotych)
- deficyt budżetowy - 1 000 000,00 złotych

Wśród zaplanowanych na 2019 rok wydatków ponad 33,1 milionów złotych (33 183 000,08 złotych) zostanie przeznaczonych na oświatę i wychowanie. Wydatki związane ze wsparciem dla rodzin zaplanowano na poziomie ponad 25 milionów złotych (25 020 611,11 złotych).

Na wydatki związane z Kulturą i Ochroną Dziedzictwa Narodowego Gmina Staszów planuje przeznaczyć ponad 4,2 miliony złotych ( 4 257 069,05 złotych)

Rekordowo przedstawia się wartość zaplanowanych majątkowych wydatków inwestycyjnych. Wyniosą one co najmniej 25,4 milionów złotych (25 409 509, 31 złotych) czyli 22,4% wszystkich wydatków.

Burmistrz Staszowa przekonuje, że plan wydatków i dochodów będzie ulegał zmianie, bo Gmina Staszów stale pozyskuje nowe środki finansowe na realizację kolejnych zadań.

Przy tak dużej skali inwestycji deficyt wyniesie tylko 1 milion złotych i jak przekonuje Leszek Kopeć jest to wynik bardzo dobrej pracy urzędników i skuteczności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

Wśród największych inwestycji realizowanych na terenie Gminy Staszów w 2019 roku znajdą się:

1. Kontynuacja budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. I.J. Paderewskiego w Staszowie – koszt inwestycji ogółem 8 760 132,00 złotych

2. Kompleksowe zagospodarowanie terenów zielonych w Staszowie z budową Parku Górników Siarkowych – wartość zadania ogółem 9 946 767,00 złotych.

3. Przebudowa budynku przy ul. Szkolnej dla potrzeb nowej siedziby Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów - wartość zadania ogółem 2 273 582,00 złotych

4. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne (wymiana ok. 600 lamp) – wartość zadania ogółem 1 564 630,66 złotych

5. Projekt Słoneczne Dachy – wsparcie dla gospodarstw domowych w wymianie źródeł ciepła na nowoczesne instalacje fotowoltaiczne, solarne i pompy ciepła – wartość zadania ogółem 5 330 241,06 złotych

6. Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów – wartość zadania ogółem 2 259 179,44 złotych04-01-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.