Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenie nr 65/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 15 kwietnia 2024 roku


Zarządzenie nr 65/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 15 kwietnia 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie za 2023 rok

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 87) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.1)) zarządzam
co następuje:

§ 1

1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury - Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie za 2023 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 składa się z:
1) bilansu samorządowej instytucji kultury sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku,
2) rachunku zysków i strat za 2023 rok,
3) informacji dodatkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć


17-04-2024, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.