Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Zarządzenia i Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Zarządzenie nr 87/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 8 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie
10.05.2023
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 89/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 8 maja 2023 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej
10.05.2023
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 82 /2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 kwietnia 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych pn.: „Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.
04.05.2023
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 62/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 31 marca 2023 roku

w sprawie wyboru ofert w ramach otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.
20.04.2023
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE NR 51/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 20 marca 2023 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację w 2023 roku programu polityki zdrowotnej zgodnie z „Programem zdrowotnym dotyczącym szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom na lata 2023-2027 wśród dzieci poniżej drugiego roku życia zamieszkałych na terenie miasta i gminy Staszów.
22.03.2023
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 35/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 15 lutego 2023 roku

w sprawie wyboru najkorzystniejszych wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2023 roku.
28.02.2023
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 6 lutego 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.
07.02.2023
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza MiG Staszów w sprawie naboru przedstawicieli do Komisji konkursowej

Zarządzenie nr 9/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli-osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na członków Komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w Rocznym Programie Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
18.01.2023
Czytaj więcej

ZARZĄDZENIE nr 6/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 11 stycznia 2023 roku

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań celu publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Staszów w 2023 roku.
12.01.2023
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Koło Gospodyń Wiejskich”Wisienki”, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z gminy Staszów”

Koło Gospodyń Wiejskich”Wisienki” w Wiśniowej Poduchownej z siedzibą w Wiśniowej Poduchownej 24A, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: „Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z gminy Staszów”.
06.12.2022
Czytaj więcej

Informacja dotycząca udzielenia dotacji dla Staszowskiej Grupy Motocyklowej

Informacja dotycząca udzielenia dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2022 roku.
30.11.2022
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent” złożyło ofertę z zakresu: Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa

Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „Talent”, ul. Parkowa 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa - Jarmark Bożonarodzeniowy – wspólne ubieranie choinki.
18.11.2022
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Wiśniowskiej złożyło ofertę z zakresu zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych

Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Wiśniowskiej, Wola Wiśniowska 29, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Nordic Walking sposobem na aktywność fizyczną.
17.11.2022
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów złożył ofertę z zakresu: Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych

Miejski Klub Sportowy Olimpia Pogoń Staszów, ul. Koszarowa 7, 28-200 Staszów, złożył ofertę na realizację zadania pn.: Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych – Mikołajkowy Turniej piłki nożnej
17.11.2022
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Koło Grodzkie PTTK w Staszowie złożyło ofertę z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierzu Koło Grodzkie PTTK w Staszowie im. Adama Bienia ul. Jana Kilińskiego 8/1, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Mikołajkowy rajd rowerowy.
17.11.2022
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Sigma Staszów złożyło ofertę z zakresu: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów

Stowarzyszenie Sigma Staszów ul. Mickiewicza 40, 28 -200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.:Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Otwarty mikołajkowy turniej siatkówki.
15.11.2022
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie „Morsy Staszów” złożyło ofertę z zakresu: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów

Stowarzyszenie „Morsy Staszów” Podmaleniec 52, 28 -200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Mikołajkowe spotkanie integracyjne Morsów Staszowskich z mieszkańcami gminy Staszów.
15.11.2022
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Świętokrzyski Okręgowy Związek Zapaśniczy złożył ofertę z zakresu: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów

Świętokrzyski Okręgowy Związek Zapaśniczy, ul. Krakowska 72, 25-701 Kielce, złożył ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów - Puchar Polski Juniorek w zapasach kobiet. Puchar Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym.
15.11.2022
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 7 listopada 2022 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych członków Koła Łowieckiego „Szarak” z siedzibą w Bogorii, w sezonie łowieckim 2022/2023 r.
08.11.2022
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 17 października 2022 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych członków Koła Łowieckiego „Cietrzew” z siedzibą w Osieku, w sezonie łowieckim 2022/2023 r.
18.10.2022
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 6 października 2022 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych członków Koła Łowieckiego „Jeleń” z siedzibą w Kielcach, w sezonie łowieckim 2022/2023 r.
14.10.2022
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja środowisk lokalnych

Staszowski Ośrodek Trzeźwości „Strumyk” złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja środowiska lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktycznospołecznych.
04.10.2022
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych

Staszowskie Towarzystwo Kulturalne złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych-plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych.
04.10.2022
Czytaj więcej

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „KLEKS” w Staszowie złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Profilaktyka poprzez kulturę i rekreację w Gminie Staszów pn.: „Udział w World & European Championship WORLD ARTISTIC DANCE FEDERATION”.
03.10.2022
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 września 2022 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań na bażanty przez członków Koła Łowieckiego „Knieja” z siedzibą w Sichowie, w sezonie łowieckim 2022/2023 r.
28.09.2022
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE: Wiejski Klub Sportowy „Polesie” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych

Wiejski Klub Sportowy „Polesie” z siedzibą w Wiązownicy-Kolonii 6, 28-200 Staszów złożył ofertę na realizację zadania z zakresu: Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych pn. „Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych w piłce nożnej”.
19.09.2022
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 14 września 2022 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań na kaczki przez członków Koła Łowieckiego "KNIEJA" z siedzibą w Sichowie, w okresie od 1 września do 31 grudnia 2022 r.
15.09.2022
Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 14 września 2022 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów podaje do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań na kaczki przez członków Koła Łowieckiego "Szarak" z siedzibą w Bogorii, w sezonie łowieckim 2022/2023 r.
15.09.2022
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 137/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 9 sierpnia 2022roku

w sprawie wyboru ofert w ramach II otwartego konkursu ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizację zadań publicznych określonych w „Rocznym Programie Współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.
10.08.2022
Czytaj więcej

Zarządzenie nr 129/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 lipca 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”
01.08.2022
Czytaj więcej
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.