Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina WisłyOGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata
2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zaprasza wszystkich mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Dokument opracowany został dla gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Opatów, Osiek, Ożarów, Pacanów, Połaniec, Rytwiany, Samborzec, Sandomierz, Staszów, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice oraz Zawichost, przy udziale powiatu opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko przedstawia istniejące uwarunkowania oraz najważniejsze kierunki rozwoju, stanowiąc tym samym zintegrowany plan działania w perspektywie najbliższych kilku lat. Dokument ten pozwoli na spójny i sukcesywny rozwój całego obszaru przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwojowych, mając przy tym na uwadze oczekiwania i potrzeby jego wszystkich mieszkańców oraz angażując ich zarówno w proces tworzenia, jak i realizacji jego założeń.

Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentem projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz składać uwagi od dnia 13 marca 2023 r. do dnia 2 kwietnia 2023 r. poprzez złożenie zamieszczonego poniżej formularza uwag.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:
• z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@staszow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia Dolina Wisły”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia Dolina Wisły”.
c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w godzinach pracy Urzędu.
a) elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /7uv0r0v2ae/skrytka

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, które następnie zostanie podane do wiadomości publicznej.

Uwagi i opinie zgłoszone po dniu 2 kwietnia 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Projekt dokumentów wraz z formularzem zgłaszania uwag znajdują się poniżej jako załączniki do pobrania.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
/-/ dr Leszek Kopeć

Staszów, dnia 13.03.2023 r


Załączniki:

- Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych (wersja PDF)
- Strategia Rozwoju Ponadlokalnego - OSI Dolina Wisły
- Prognoza oddziaływania na środowisko
- Formularz składania uwag (wersja edytowalna)

13-03-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.