Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla OSI – Dolina Wisły


Raport z konsultacji społecznych
projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej
Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.


Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z art. 6. pkt 3. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 225) przeprowadzono proces konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.

W proces konsultacji włączono mieszkańców, sąsiadujące gminy, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Proces konsultacji społecznych zgodnie z ww. ustawą trwał od 9 stycznia do 13 lutego 2023 roku i został ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: www.staszow.pl oraz www.bip.staszow.pl konsultacje.

Celem konsultacji społecznych było umożliwienie wszystkim interesariuszom, w tym przede wszystkim mieszkańcom OSI Dolina Wisły, zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 oraz zebranie wniosków, uwag i propozycji zmian w przedmiotowym projekcie dokumentu.

Przez okres trwania konsultacji uwagi przyjmowane były poprzez złożenie formularza uwag:
- pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Staszów ul. Opatowska 31, 28 – 200 Staszów - osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w sekretariacie oraz na biurze podawczym,
- elektronicznie: za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@staszow.pl

Informujemy, iż odniesiono się do uwag zaproponowanych w procesie trwania konsultacji społecznych i wprowadzono stosowne poprawki dotyczące poszczególnych uwag oraz rekomendacji.

W załączniku 1 znajduje się zbiorczy formularz uwag wraz ze stanowiskiem i uzasadnieniem do przygotowanego projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
dr Leszek Kopeć


Staszów, dnia 14.03.2023 r.14-03-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.