Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Sandomierzu złożyło ofertę na realizację zadania: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych


OGŁOSZENIE

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz, złożyło ofertę na realizację zadania
pn.: Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych – Odnowienie oznakowania szlaku turystycznego.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
przedstawia ofertę złożoną przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział im. Aleksandra Patkowskiego w Sandomierzu ul. Rynek 12, 27-600 Sandomierz przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 12 marca 2024 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem). Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę. 

 

 

BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć

 

 

 

W załączeniu:
1. oferta,
2. formularz uwag.


 

04-03-2024, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.