Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE: Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym złożyło ofertę na realizację zadania z zakresu: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów


OGŁOSZENIE

Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym, z siedzibą w Czajkowie Północnym 75, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Integracja środowisk lokalnych w gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno-społecznych – Warsztaty Zdrowotne Bożonarodzeniowe.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czajkowie Północnym, z siedzibą w Czajkowie Północnym 75, 28-200 Staszów, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 05 grudnia 2023 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem).
Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

BURMISTRZ
dr Leszek KopećW załączeniu:
1. oferta,
2. formularz uwag.


29-11-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.