Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu dokumentu
Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata
2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.


Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057), Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zaprasza wszystkich mieszkańców, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko. Dokument opracowany został dla gmin: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Łubnice, Obrazów, Opatów, Osiek, Ożarów, Pacanów, Połaniec, Rytwiany, Samborzec, Sandomierz, Staszów, Tarłów, Wilczyce, Wojciechowice oraz Zawichost, przy udziale powiatu opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko przedstawia istniejące uwarunkowania oraz najważniejsze kierunki rozwoju, stanowiąc tym samym zintegrowany plan działania w perspektywie najbliższych kilku lat. Dokument ten pozwoli na spójny i sukcesywny rozwój całego obszaru przy wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwojowych, mając przy tym na uwadze oczekiwania i potrzeby jego wszystkich mieszkańców oraz angażując ich zarówno w proces tworzenia, jak i realizacji jego założeń.

Wszyscy zainteresowani będą mogli zapoznać się z dokumentem projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko oraz składać uwagi od dnia 13 marca 2023 r. do dnia 2 kwietnia 2023 r.

Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:

  • z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@staszow.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Strategia Dolina Wisły”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28–200 Staszów, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Strategia Dolina Wisły”.
c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w godzinach pracy Urzędu.
a) elektronicznie na adres skrytki Urzędu na platformie ePUAP: /7uv0r0v2ae/skrytka

Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu nie będą uwzględnione.

Formularz konsultacyjny oraz Strategia wraz z Prognozą dostępne będą od dnia 13.03.2023 r.:

  • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów, pok. 215
  • w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Staszów (www.bip.staszow.pl) i na stronie internetowej gminy (www.staszow.pl).
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
/-/ dr Leszek Kopeć

Staszów, dnia 07.03.2023 r.


07-03-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.