Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi


Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje

Przeprowadzone zostały konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie określenia zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz zasady przeprowadzenia oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa oraz dla kryterium pierwszeństwa i obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych w nowo budowanym budynku mieszkalnym w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy ul. Adama Mickiewicza w Staszowie, które miały na celu zebranie opinii, uwag i propozycji zmian od organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu konsultacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 23 stycznia 2024 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. w następujących formach:
1. Składania pisemnych opinii lub uwag zainteresowanych organizacji, które można zgłaszać:
- drogą pocztową na adres : Urząd Miasta i gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów,
- bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów w Biurze Obsługi Klienta w godzinach pracy urzędu,
- elektronicznie na adres e-mail: biuro@staszow.pl
2. Formularz ankietowy do pobrania ze strony internetowej Miasta i Gminy Staszów stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Formularz konsultacyjny oraz projekt Uchwały wraz z załącznikami dostępne były na stronie internetowej Miasta i Gminy Staszów.

W trakcie konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek.

BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć

15-02-2024, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.