Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Informacja dotycząca złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy Staszów


Informacja dotycząca złożonych wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy
Staszów podmiotom niezaliczonym do sektora
finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż
określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, sposobu jej rozliczania kontroli wykonywania zleconego zadania w 2023 roku.


Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że w oparciu o Uchwałę Nr XXVI/265/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 7 września 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Staszów podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania niż określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r., poz. 2524), zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/275/12 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 października 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2012 r., poz. 2849).
Wnioski o udzielenie dotacji złożyły następujące podmioty:

Lp. Nazwa Oferenta Nazwa zadania
1. Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy im. Jana Kilińskiego w Staszowie „Modernizacja infrastruktury – dofinansowanie do remontu ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Jana Kilińskiego w Staszowie ”.
2. Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „Relaks” w Staszowie „Modernizacja infrastruktury na terenie ROD „Relaks” w Staszowie ”.
3, Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy im. „Golejów” w Staszowie „Modernizacja infrastruktury – remont Domu Działkowca ROD im. „Golejów” w Staszowie”
BURMISTRZ
dr Leszek Kopeć


29-11-2023, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.