Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Otwarto Klub Seniora w Staszowie

W ubiegły czwartek nasza gmina oddała do użytku dla Klubu Seniora „Radość Życia” w dolnej kondygnacji Przedszkola numer 8 przy ulicy Kilińskiego w Staszowie.

Miejsce zostało poświęcone przez proboszcza parafii pw. świętej Barbary w Staszowie księdza Edwarda Zielińskiego oraz proboszcza parafii pw. świętego Bartłomieja księdza Szczepana Janasa.

Wydarzenie skupiło liczną grupę seniorów i przedstawicieli lokalnych władz. Wśród nich pojawili się wiceburmistrz Staszowa dr Ewa Kondek, starosta staszowski Michał Skotnicki razem z wicestarostą Tomaszem Fąfarą oraz, a także Honorowa Przewodnicząca Klubu Jolanta Włoch. Pieczę nad klubem objął przedsiębiorca Wojciech Skowron.

Poza licznymi życzeniami, seniorzy otrzymali także od gości upominki. Jednocześnie z-ca burmistrza i starosta zapewnili o dalszej współpracy i systematycznym doposażaniu klubu o meble i sprzęty komputerowe.

Całą uroczystość uświetnił występ artystyczny dzieci z tego przedszkola.

Dziś do klubu uczęszcza 50 seniorów, ale zainteresowanie taką formą integracji i spędzaniem czasu rośnie. Placówka daje możliwość integracji, wymiany doświadczeń, poglądów oraz realizacji własnych pasji. Klub ma pozytywny wpływ na kształtowanie postawy osób starszych, bo przyczynia się to do aktywizacji seniorów, zachęcenia ich do działania i nawiązywania nowych kontaktów. Zyskają na tym nie tylko sami seniorzy, ale także ich rodziny i najbliższe otoczenie.

Paweł Zimny

07-10-2016, Ireneusz Kapusta
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.