Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

OGŁOSZENIE: Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja złożyło ofertę z zakresu: profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów


OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja z siedzibą przy ul Oględowskiej 6, 28-200 Staszów, złożyło ofertę na realizację zadania pn.: Profilaktyka przez sport i rekreację w Gminie Staszów- Mistrzostwa Polski Młodzików KZ LZS w zapasach w stylu wolnym.

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Staszów przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Centrum” Sport i Rekreacja, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy na realizację ww. zadania publicznego.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 8 czerwca 2022 r. osobiście w formie pisemnej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie pok. 301 lub drogą elektroniczną na adres: biuro@staszow.pl na załączonym formularzu (skan z podpisem). Uwagi zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.
BURMISTRZ
/-/ mgr Leszek Kopeć


01-06-2022, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.