Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Modernizacja Infrastruktury Sportowo – rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kurozwękach


W terminie od 16 sierpnia 2018 roku do 21 września 2018 roku dokonano modernizacji infrastruktury sportowo- rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Kurozwękach.

Zakres prac modernizacyjnych objął boisko do piłki nożnej o wymiarach 40x20 o nawierzchni z trawy syntetycznej. Zamontowano piłkochwyty od strony południowej i zachodniej boiska. Wykonano bieżnię lekkoatletyczną dwutorową o długości 30 m i skocznię w dal. Utwardzono teren przy boisku kostką betonową i zamontowano ławki. Koszt całkowity zadania wyniósł 328 500,00 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 230 411,00 zł.

Realizatorem inwestycji było Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Dolina Kacanki z Wiązownicy-Kolonii. Zadanie zostało sfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Zadanie zrealizowane przy współpracy Gminy Staszów, która udzieliła Stowarzyszeniu pożyczki na realizację zadania oraz dotacji na wkład własny.


12-10-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.