Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Kopaninie


Od 12 czerwca 2018 roku trwa modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Kopaninie. Inicjatorem inwestycji było Stowarzyszenie Aktywna Kraina z Woli Wiśniowskiej.

Zakres prac obejmuje budowę budynku świetlicy wiejskiej (budynek parterowy, bez podpiwniczenia, w technologii tradycyjnej, murowanej). Powierzchnia zabudowy wynosi 154,83 m2, kubatura 534,20 m3, powierzchnia użytkowa 131,12 m2. W budynku zlokalizowane będą świetlica, kuchnia, zmywalnia, hol, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie WC. Koszt całkowity zadania wyniósł 243 465,01 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 199 541,00 zł. Termin zakończenia prac przewidziano na październik 2018 roku.

Zadanie zostało sfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.


12-10-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.