Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie serdecznie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu inwestycyjnego „Rewitalizacja budynku Ratusza w Staszowie” z wykorzystaniem formularza Karty propozycji i wniosków.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator programu „Kultura” ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego. Głównym celem Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym” jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.
W związku z ww. naborem wniosków Gmina Staszów planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Staszowski ratusz – budzimy serce miasta”, którego planowany koszt inwestycji wynosi około 9 800 000,00 zł. Poziom dofinansowania ze środków Programu – do 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, wymagany finansowy wkład własny – co najmniej 15% kosztów kwalifikowalnych projektu. Nabór projektów trwa do dnia 16 marca 2020 r.
Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii do projektu. Pozwoli to na uwzględnienie interesów wszystkich stron, co bezpośrednio będzie przekładało się na efektywność składanego projektu.
Przedmiotem konsultacji będzie m.in. zgłaszanie potrzeb w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych a także współpraca z seniorami, młodzieżą, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Wypracowane w trakcie konsultacji pomysły i koncepcje, jako element partycypacji społecznej, będą miały istotny wpływ na pozytywną ocenę projektu.
Osoby, które chcą złożyć własne propozycje prosimy o uzupełnienie załączonej Karty propozycji i wniosków i złożenie w terminie do dnia 21.02.2020 r.:

  • Urząd Miasta i Gminy w Staszowie – Biuro Obsługi Klienta
  • wersja elektroniczna na adres biuro@staszow.pl

Liczymy na państwa aktywny udział w konsultacjach, gdyż zgłoszone opinie i pomysły będą dla nas wyznacznikiem kierunków działań rewitalizacyjnych, a wypracowane rozwiązania będą korelować z zapotrzebowaniem społecznym.
W załączeniu przedstawiamy prezentację projektu „Staszowski ratusz – budzimy serce miasta” z propozycją zagospodarowania ratusza.

Pliki do pobrania:

18-02-2020, Grzegorz Niziałek
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.