Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Z pola do garnka - udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw

Z pola do garnka - udział rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw

ŚODR Modliszewice w imieniu organizatora tj. Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaprasza na szkolenie „Z pola do garnka – udział rolników ekologicznych
w skracaniu łańcucha dostaw”
w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem operacji jest przygotowanie merytoryczne i praktyczne, krok po kroku, rolników zajmujących się produkcją ekologiczną do nawiązania współpracy między sobą w celu podjęcia wspólnych działań marketingowych, promocyjnych, tworzenia wspólnej oferty handlowej, wymiany wiedzy i doświadczeń, umożliwienia podjęcia rozmów z większymi odbiorcami surowca ekologicznego np. w postaci Ogólnopolskiego Klastra Rolnictwa Ekologicznego.

Operacja skierowana jest do:

  • rolników:
    -produkujących metodami ekologicznymi,
    - zainteresowanych podjęciem produkcji metodami ekologicznymi,
    - będących w okresie konwersji,
  • młodych rolników,
  • doradców rolniczych ds. rolnictwa ekologicznego i przedsiębiorczości,
  • przedstawicieli lokalnych grup działania (LGD).

Termin szkolenia:

4-6 października 2017 r. –zgłoszenia przyjmowane do 29.09.2017 r. karta zgłoszenia dostępna na stronie www.cdr.gov.pl
4.10.2017 r., godz. 07:00 – wyjazd spod siedziby Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, ul. Piotrkowska 30, Modliszewice, powiat konecki do Centrum Produktu Lokalnego
w Rzuchowej koło Tarnowa; Przejazd przez Kielce, Pińczów, Busko Zdrój.


Podczas szkoleń zaplanowano pierwszego i trzeciego dnia wizytę w Regionalnym Centrum Produktu Lokalnego, podczas której uczestnicy zapoznani zostaną z procedurą tworzenia grup współpracy w innych regionach Polski. Drugiego dnia odbędą się warsztaty w czterech gospodarstwach, rolników współpracujących w ramach stowarzyszenia. Pokazane zostaną bezpośrednie korzyści wynikające z takiej formy kooperacji. Realizacja operacji wpłynie na rozpowszechnienie i spopularyzowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w naszym kraju. Może przyczynić się również do zatrzymania spadku liczby gospodarstw rolnych produkujących mało opłacalnymi metodami ekologicznymi. Rolnictwo ekologiczne pozwala utrzymać bioróżnorodność na obszarach wiejskich, co wpływa na rozwój potencjału turystycznego wsi, chroni środowisko naturalne poprzez ograniczenia w zastosowaniu środków chemicznych w produkcji jak również promuje obszary wiejskie jako miejsca przyjazne zdrowiu człowieka.

Organizatorzy zapewniają bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, transport z miejsca zbiórek, ubezpieczenie i realizację programu.


Zgłoszenia prosimy przesyłać we wskazanym terminie (do 29.09.2017 r.) na adres e-mail: ekologia@sodr.pl lub faxem 41 372 34 86


Sprawę prowadzi Marian Szałda – Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska, tel. 41 372 22 84, e-mail: ekologia@sodr.pl

14-09-2017, Paulina Szaraniec
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.