Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Uniwersytet III Wieku ma już 10 lat

30 czerwca br. w Pałacu Łazienkowskim w Staszowie odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2016/2017 Uniwersytetu III Wieku w Staszowie połączone z obchodami 10 lecia jego działalności. W uroczystości wzięło udział 100 osób, w tym słuchacze UTW, członkowie Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz zaproszeni goście: Leszek Kopeć Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, dr Ewa Kondek zastępca burmistrza, Michał Skotnicki Starosta Staszowski, Tomasz Fąfara wicestarosta, ks. kanonik Szczepan Janas, ks. kanonik Edward Zieliński, dr Kazimierz Sztaba pracownik naukowy UJK w Kielcach, Jan Gromniak dyrektor Zespołu Szkół - PSP nr 2 i PG nr 2 w Staszowie, Ewa Rzepecka dyrektor PSP nr 3 w Staszowie.

Uroczystość prowadził Prezes Staszowskiego Towarzystwa Kulturalnego dr Dariusz Kubalski, który przybliżył zebranym osiągnięcia stowarzyszenia, które w ubiegłym roku obchodziło jubileusz 35-lecia istnienia. STK liczy obecnie 50 członków, w swoim dorobku 224 publikacje wydane w prowadzonej "Bibliotece Staszowskiej", jest wydawcą "Gońca Staszowskiego", założycielem Muzeum Ziemi Staszowskiej" i Uniwersytetu III Wieku. Prezes dr Dariusz Kubalski zwrócił szczególną uwagę na działalność UTW, który został założony w kwietniu 2007 roku z inicjatywy ówczesnego prezesa STK Henryka Albery, wiceprezesa Lucjana Zaczkowskiego, dr Kazimierza Sztaby i ks. kanonika Henryka Kozakiewicza.
Prezes podkreślił, że twórcy staszowskiego Uniwersytetu zakładali go z pewnymi obawami, czy inicjatywa ta spotka się z pozytywnym przyjęciem ze strony seniorów. Dziś patrząc na frekwencję na zajęciach można z dumą powiedzieć, że była to bardzo trafna i potrzebna inicjatywa. Szczegóły dotyczące działalności UTW w minionym pięcioleciu przedstawiła Teresa Cierlik wiceprezes STK, która z ramienia stowarzyszenia sprawuje opiekę nad UTW. Pani Cierlik wspomniała, ze w całym pięcioletnim cyklu w latach 2012-2017 odbyły się 82 spotkania, w tym 9 spotkań wyjazdowych: do Stopnicy, Sichowa, Wiązownicy Kolonii, Łubnic, Bogorii, Rytwian, Kurozwęk i Kotuszowa. Słuchacze UTW uczestniczyli w wycieczkach poza granicami naszego powiatu, m.in. : na Ponidziu, w Opatowie, Sandomierzu, Skarżysku, Lublinie, a także w wycieczkach zagranicznych do Pragi, Lwowa i Paryża.

Wykładowcami na zajęciach byli m.in.: prof. Jerzy Stępień były prezes Trybunału Konstytucyjnego, ks. prof. Roman Sieroń z KUL-u, dr hab. Jerzy Ciecieląg z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, dr hab. Dorota Lachowska-Cierlik z UJ w Krakowie, dr hab. Klaudia Giordano z KUL-u, pracownicy naukowi UJK w Kielcach: dr Jadwiga Kamińska, dr Tomasza Winiarczyk i dr Małgorzata Makowska-Brzychczyk z Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu. Ponadto wykłady prowadzili samorządowcy: Leszek Kopeć burmistrz Staszowa, Michał Skotnicki Starosta Staszowski, Tomasz Fąfara wicestarosta, lekarze m.in obecny wiceminister zdrowia dr Marek Tombarkiewicz, prawnicy, nauczyciele, lokalni artyści.

Słuchaczom oraz Zarządowi STK, który sprawuje nadzór nad działalnością UTW życzenia dalszej aktywnej działalności, dobrego zdrowia i pomyślności złożyli burmistrz Leszek Kopeć i dr Ewa Kondek zastępca burmistrza oraz starostowie Michał Skotnicki i Tomasz Fąfara.


Tekst: Dariusz Kubalski

Zdjęcia: Stanisław Ratusznik


07-07-2017, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.