Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Umowy na drogi w Podmaleńcu, Dobrej i ul. Pocieszka podpisane

31 sierpnia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie Burmistrz Leszek Kopeć przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Staszów Joanny Pokory podpisał z Krzysztofem Kępą i Rafałem Szyszkowskim – prezesem i wiceprezesem Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Staszowie, 2 umowy na wykonanie dróg. Nowy wygląd zyskają: droga z Podmaleńca do Poddębowca, ul. Pocieszka w Staszowie oraz droga w miejscowości Dobra.

Remonty dotyczą dróg gminnych: nr 003788T Podmaleniec-Poddębowiec na długości 501 metrów, nr 385413T ul.Pocieszka w Staszowie na długości 240 i 500 metrów oraz drogi gminnej nr 385085T w miejscowości Dobra na długości 150 metrów.

Koszt budowy drogi ul.Pocieszka i drogi gminnej w miejscowości Dobra, zwycięzca przetargu (PRD) wycenił na 177 171,66 brutto. Droga z Podmaleńca do Poddębowca kosztować będzie natomiast 142 719,25 zł brutto. Pieniądze przyznało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Udzielona promesa zakłada dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych zadań.


31-08-2017, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.