Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04

Straż Miejska
tel.: 15 864 83 71

biuro@staszow.pl

Seminarium wojewódzkie pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”

Seminarium wojewódzkie pn. „Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”

ŚODR Modliszewice w imieniu organizatora tj. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie i koordynatora projektu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej zaprasza na seminarium pn. Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich. Seminarium odbędzie się 2 października 2017 r. w Kielcach, Hotel Kameralny,
ul. Tarnowska 7.


Zaproszenie na seminarium kierowane jest do:

  • Przedstawicieli władz samorządowych (władz wykonawczych oraz uchwałodawczych) na szczeblu lokalnym oraz regionalnym;
  • Pracowników instytucji samorządowych (w szczególności pracowników Urzędów Gmin, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Urzędów Marszałkowskich, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej);
  • Przedstawicieli władz państwowych i administracji państwowej (w szczególności Urzędów Wojewódzkich);
  • Innych osób zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich (w szczególności pracowników sektora doradztwa rolniczego oraz Lokalnych Grup Działania).


Harmonogram seminarium:

8.30 – 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 – 9.45 Idea rolnictwa społecznego i dobre praktyki w zakresie gospodarstw opiekuńczych

9.45 – 10.30 Koncepcja gospodarstw opiekuńczych w Polsce

10.30 – 10.45 Przerwa kawowa

10.45 – 11.30 Możliwości finansowania gospodarstw opiekuńczych

11.30 – 12.00 Dyskusja

12.00 – 13.30 Działania władz centralnych i samorządowych na rzecz rozwoju usług opiekuńczych. Możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych

13.30 – 14.00 Lunch


Zgłoszenie na seminarium prosimy przesłać pocztą e-mail do 18 września 2017 r. na adres: gwia@sodr.pl z dopiskiem: gospodarstwa opiekuńcze.

W zgłoszeniu należy podać:
1. Nazwisko i imię
2. Nazwę Instytucji
3. Miejscowość
4. Stanowisko
5. Nr telefonu / adres e-mail


Osoby do kontaktu:
Anna Michalska tel. 41 372 22 84 do 86, tel. kom. 507 111 235
Teresa Wąsik tel. 41 372 22 84 do 86 , tel. kom. 507 111 245

14-09-2017, Paulina Szaraniec
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.