Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Plan na rozwój lokalny. Przyjdź i podziel się pomysłem (aktualizacja)


Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłasza otwarty nabór wniosków (Zarysów projektów) w ramach Programu „ROZWÓJ LOKALNY” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021. Nabór jest skierowany do polskich gmin posiadających status miasta, znajdujących się na liście 255 miast wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Celem głównym projektu jest wsparcie małych i średnich miast w wypracowaniu i wdrożeniu przez nie zrównoważonego i systemowego podejścia do rozwoju lokalnego a tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych i podniesienia standardu życia ich mieszkańców. Projekty mają na celu poprawę życia mieszkańców m. in. w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska (w tym efektywnej i czystej energii, zrównoważonego transportu), polityki społecznej (w tym ograniczenia ubóstwa, dostępności, polityki mieszkaniowej, innowacji społecznych, zatrudnienia, zdrowia, edukacji, partycypacji społecznej) oraz wsparcia lokalnego rynku pracy i przedsiębiorczości. Projekty będą miały także na celu podniesienie poziomu kompetencji, jakości świadczonych usług i odpowiedzialności administracji samorządowej, przyczyniając się do budowania zaufania mieszkańców do władz lokalnych jako instytucji administrujących lokalnym rozwojem.


Gmina Staszów planuje aplikować o środki finansowe z programu "Rozwój Lokalny", dlatego Burmistrz Miasta i Gminy Staszów serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców i osoby zainteresowane na spotkania konsultacyjne na temat zasad i zakresu planowanego projektu.

I spotkanie 12.07.2019r. (piątek), godz. 17.00 UMiG w Staszowie (sala konferencyjna)

II spotkanie 15.07.2019r. (poniedziałek), godz. 17.00 SP Nr 3 w Staszowie (I piętro)


Zachęcamy również do wypełnienia anonimowej ankiety dotyczącej między innymi warunków życia w gminie Staszów,

mocnych stron naszej gminy, czy problemów które w pierwszej kolejności powinny zostać rozwiązane.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wypełnienia ankiety. Ankieta dostępna jest poniżej (do pobrania) oraz w Biurze Obsługi Klienta (parter) w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie, przy ul. Opatowskiej 31.

Wypełnione ankiety można wysyłać w formie elektronicznej na adres poczty: promocja@staszow.pl

lub zostawić w Biurze Obsługi Klienta UMiG, przy ul. Opatowskiej 31 (parter) lub przekazać podczas spotkań konsultacyjnych w dniu 12 i 15 lipca.09-07-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.