Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Od lipca świadczenie 500+ bez kryterium dochodowego. Złóż wniosek

Z dniem 1 lipca weszły w życie nowe zasady przyznawania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+. Główną zmianą jest likwidacja progu dochodowego. Wprowadzono również kilka innych ułatwień, między innymi możliwość wysyłania wniosków przy pomocy platform Emp@tia, bankowości elektronicznej i PUE ZUS. Kto chce złożyć wniosek osobiście lub listownie, będzie mógł skorzystać z tej formy od 1 sierpnia b.r.


„Rodzina 500+” to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18. roku życia dziecka. Zmiany w świadczeniu wychowawczym 500+ wprowadzone od 1 lipca 2019 r. polegają na:

1. Rozszerzeniu programu „Rodzina 500+” na każde dziecko w rodzinie. Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na każde dziecko do 18-go roku życia, bez uwzględnienia kryterium dochodowego.

2. Zlikwidowany został wymóg ustalenia alimentów od drugiego rodzica w przypadku składania wniosku o świadczenie przez osobę samotnie wychowującą dziecko.

3. Wprowadzono 3-miesięczny termin na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Wypłata tego świadczenia po złożeniu wniosku w w/w terminie będzie następować

z wyrównaniem od dnia narodzin.

4. Zmienił się tryb powiadamiania o wydaniu decyzji. Zrezygnowano z wydawania decyzji administracyjnej. Osoba, której przyznane zostanie świadczenie, otrzyma o tym informację przesłaną na adres poczty elektronicznej. Gdy adres poczty elektronicznej nie zostanie podany we wniosku, informację będzie można również odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej, w którym złożyła wniosek.


Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego można składać od 1 lipca br. w formie elektronicznej ( za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy PUE ZUS ) natomiast od 1 sierpnia br. osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.


Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko, na które jeszcze nie otrzymuje się świadczenia, wniosek należy złożyć w okresie od 1 lipca do 30 września 2019r. – wtedy świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.


Wypłata świadczenia

Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019r., w celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego po 30 września bieżącego roku, wnioski można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.


Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019r., to wypłata świadczenia do końca października 2019r.

Wnioski złożone w kolejnych miesiącach – przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi, co do zasady, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.23-07-2019, Marcin Jarosz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.