Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Interaktywna M@tem@tyka- PSP Czajków

Od lutego 2018 roku w PSP im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie realizowany był projekt „Interaktywna M@tem@tyk@”. Cyklicznie na przestrzeni roku pod hasłami „Matematyka z komputerem” oraz „Pogotowie Matematyczne” odbywały się zajęcia, których celem było poszerzenie kompetencji matematycznych i informatycznych uczniów klas V i VI. Uczestnicy projektu pod kierunkiem swoich nauczycieli ćwiczyli umiejętności matematyczne z użyciem sprzętu komputerowego, w pracy wykorzystywali multimedialne zasoby na tablicę zgromadzone w programie „Lekcjotek@”. Podczas zajęć poznali wiele interesujących stron internetowych z zasobami matematycznymi (wiadomościami, aplikacjami, quizami, ćwiczeniami, ciekawostkami, krzyżówkami itp.).

Projekt zakładał również pomoc uczniom, którzy mają problemy z nauką matematyki. W ramach „Pogotowia Matematycznego” cyklicznie odbywały się zajęcia pozwalające wyrównać braki i utrwalać bieżący materiał tak, aby uczeń mógł stać się aktywnym uczestnikiem procesu dydaktycznego. Podczas zajęć doskonalone były umiejętności praktyczne (m.in. sprawne posługiwanie się kalkulatorem, mierzenie długości) oraz umiejętności rachunkowe, działania na ułamkach, rozwiązywanie zadań tekstowych.

W ramach projektu prowadzone były również zajęcia psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęcia z doradztwa zawodowego. Prowadzone metodami aktywnymi, w formie grupowej i indywidualnej, stały się dla uczestników dobrym momentem do nabycia umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, poznania swoich dobrych stron, zalet oraz wad, własnych zasobów, zapoznania się z wybranymi zawodami i rynkiem pracy, ukształtowania pozytywnej i proaktywnej postawy wobec pracy.

Interaktywne ćwiczenia to szybki i atrakcyjny dla uczniów sposób przyswojenia i utrwalenia wiedzy oraz poznania samych siebie. Nic więc dziwnego, że podczas prowadzenia zajęć nauczyciele często wykorzystywali różnorodne pomoce dydaktyczne, m.in. tablicę multimedialną, rzutnik, laptop, wizualizer, programy multimedialne.
Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów – chętnie brali w nich udział.
Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu to panie: Barbara Rżana, Małgorzata Seremak, Joanna Modras- Nowacka, Ewelina Cieślik.

PSP w Czajkowie
Zdjęcia: J.Modras-Nowacka, M.Seremak


28-03-2019, Robert Wojtal
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.