Cybermuzeum Ziemi Staszowskiej

Od kwietnia 2012 roku Urząd Miasta i Gminy w Staszowie oddaje do dyspozycji użytkowników internetu portal poświęcony historii Ziemi Staszowskiej.

Jest on jednym z pierwszych w Polsce projektów tego typu realizowanych przez gminy. Zadanie wykonano dzięki wsparciu Lokalnej  grupy Działania „Białe Ługi” środkami z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Osi 4 LEADER, w ramach działania 4.1. Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju.  

Strona www.muzeum.staszow.pl promuje dziedzictwo kulturowe i historyczne Miasta i Gminy Staszów. Cybermuzeum internetowe będzie stanowić atrakcję turystyczną, zachęcając do odwiedzenia regionu i oglądnięcia eksponatów. Na stronie znajdują się opisy historyczne miejscowości z terenu gminy Staszów, informacje o zabytkach i biografie postaci związanych z naszym regionem. Ważną część witryny zajmują zbiory w postaci reprodukcji map, dawnych pocztówek, dokumentów, e-booków, grafik oraz materiałów audio-video.

05

Zaledwie trzynaście lat dzieli Staszów od 500 rocznicy nadania praw miejskich. Jubileusz ten wymaga szczególnych przygotowań. Uruchomienie wortalu historycznego jest jednym z elementów, które będą się wpisywać w udokumentowanie historii Staszowa. Zbiory cybermuzeum będą stanowić bazę do tworzenia publikacji, materiałów promocyjnych i ciągłego poszerzania wiedzy o historii naszej małej Ojczyzny.

W realizację projektu zaangażowała się duża grupa osób, zarówno pracowników Urzędu jak i kolekcjonerów prywatnych. Szczególne podziękowania składam w tym miejscu dla panów Edwarda AniołaPawła Ciepieli, Tomasza Fąfary, Ireneusza Kapusty, Dariusza Kubalskiego, Grzegorza Niziałka i Lucjana Zaczkowskiego.

Cybermuzeum Ziemi Staszowskiej to projekt otwarty, gdyż zbiory będą cały czas powiększane. Zapraszamy do współpracy osoby, które posiadają w swoich kolekcjach dokumenty, wspomnienia, przedmioty i publikacja o naszej gminie. W przypadku ich  udostępnienia będą mogły się one znaleźć w zbiorach na stronie www.muzeum.staszow.pl.

Interesujące dziedzictwo kulturalne stanowi obecnie coraz większy atut w promocji turystyki. Utworzenie Cybermuzeum umożliwi  dotarcie z informacją o lokalnej tradycji, zabytkach, kulturze i produktach lokalnych do bardzo dużej grupy odbiorców. Materiały  zgromadzone na stronie będą bazą do tworzenia publikacji na temat regionu. Ze strony będą korzystać uczniowie, którzy w ramach lekcji regionalizmu będą mogli dotrzeć do trudno dostępnych reprodukcji dokumentów oraz twórczości lokalnych artystów. 

Mam nadzieję, że będziecie Państwo częstymi gośćmi w internetowym muzeum Ziemi Staszowskiej.

Zapraszam do zwiedzania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
Romuald Garczewski

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 03

wisniowa_01m
ystaszow