IV Uroczysta Sesja Rady Powiatu

Image

Radni Rady Miejskiej w Staszowie wzięli udział w IV Uroczystej Sesji Rady Powiatu. Sesja miała na celu podsumowanie upływającego 2010 roku oraz zawiązanie lepszej współpracy pomiędzy oboma samorządami mającymi siedzibę w Staszowie.

 

W sesji uczestniczyli goście specjalni: senator Grzegorz Banaś oraz radny Sejmiku Świętokrzyskiego Izydor Grabowski oraz przewodniczący obu samorządów tj. Damian Sierant (Rada Powiatu) i Kryspin Bednarczyk (Rada Miejska), starosta Andrzeja Kruzel, burmistrz Romuald Garczewski, wicestarosta Michał Skotnicki, z-ca burmistrza Henryka Markowska, radni obu Rad, komendanci KPP i PSP, naczelnicy, dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych.

 

W trakcie posiedzenia głos zabierali starosta Andrzej Kruzel, burmistrz Romuald Garczewski, senator Grzegorz Banaś, radny Sejmiku Izydor Grabowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Kryspin Bednarczyk. Na zakończenie części oficjalnej Przewodniczący o zabranie głosu poprosił ks. Edwarda Zielińskiego, który złożył życzenia świąteczno-noworoczne oraz zaintonował modlitwę.

 

W wystąpieniach padały deklaracje współpracy pomiędzy jednostkami samorządu oraz wnioski o wspólne starania o realizację ważnych dla mieszkańców regionu spraw. W wypowiedziach starosty i burmistrza przewijał się również wątek podsumowania dokonań 2010 roku.

 

Po zakończeniu Sesji Radni spotkali się na tradycyjnym opłatku, gdzie mieli możliwość indywidualnie złożyć życzenia i „w kuluarach” porozmawiać o przyszłej współpracy.

 

 

Image

Starosta Staszowski Andrzej Kruzel, wicestarosta Michał Skotnicki, burmistrz Romuald Garczewski


Image

Radny Sejmiku Izydor Grabowski oraz senator Grzegorz Banaś 


Image

Przemawia przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant, obok zasiada przewodczniacy Rady Miejskiej w Staszowie Kryspin Bednarczyk 


Image

Przemawia Grzegorz Banaś


Image

Radny Sejmiku Izydor Grabowski 


Image

Spotkanie opłatkowe po Sesji


Image

Na zdjęciu: wicestarosta Michał Skotnicki, radny Sejmiku Izydor Grabowski, z-ca burmistrza Henryka Markowska, starosta Andrzej Kruzel, senator Grzegorz Banaś, przewodniczacy Rady Powiatu Damian Sierant, ks. kanonik Edward Zieliński, przew. Rady Miejskiej Kryspin Bednarczyk, burmistrz Romuald Garczewski 

 

 

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 03

wisniowa_01m
ystaszow