dopalacze banerkoncert dla karoliny baner

"Aktywny Samorząd" - program działań adresowany do osób niepełnosprawnych

Starosta Staszowski informuje, że Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła do realizacji pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd”, który przewiduje powierzenie realizacji samorządom powiatowym programu działań adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych. 
Obecnie podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Staszowskim oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwestii współpracy w realizacji programu, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Więcej…

 

Eliminacje międzyregionalne o puchar LZS piłka ręczna mężczyzn

20120611lzsmW dniu 5 czerwca 2012 KS KORAB-OSiR Staszów wygrał Eliminacje Międzyregionalne o Puchar Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w piłce ręcznej mężczyzn rocznik 1993 i młodsi.

Zwycięstwo podopiecznym trenera Janusza Świętonia zapewniło niżej wymienionym zawodnikom udział w centralnych Mistrzostwach Polski Ludowych Zespołów Sportowych, tj; : Jurkowski Kamil, Bąk Michał, Bednarczyk Artur, Bielec Kamil, Błachut Dawid, Bugaj Kamil, Faliszewski Sebastian, Kaleta Michał, Kuraś Tomasz, Toś Kamil, Szafrański Tomasz i Wawrzkiewicz Robert, W zawodach organizowanych w Staszowie (makroregion) brały udział drużyny z czterech województw: świętokrzyskie – KS KORAB OSiR Staszów, lubelskie – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku, małopolskie - Ludowy Uczniowski Klub - Sportowy Skrzyszów i podkarpackie Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „KOLIBER" Zarzecze.

Więcej…

 

KLEKSY ponownie na podium

kleksy_konin_2012_08Staszowska Formacja Taneczna „KLEKS” wróciła z 33. Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2012 z BRĄZOWYM APLAUZEM. W eliminacjach tanecznych wzięło udział 96 prezentacji, do finałów jurorzy zakwalifikowali 58 z nich. W koncercie galowym wystąpiły zespoły, których wytańczone choreografie zostały uznane przez komisję artystyczną za najlepsze. Było ich w sumie 34.
Na festiwalu wystąpiły trzy grupy ze Staszowa: w kategorii show dance do 11 lat - KLEKSIKI z choreografią „NANOBOTY”, w kategorii show dance 12-15 lat - KLEKS z układem „WIKINGOWIE”, w kategorii show dance 16-19 lat - KLEKS z choreografią „HALLOWEEN”.
Ogromne wrażenie na instruktorach i choreografach konkurencyjnych zespołów  zrobiła występ najstarszej staszowskiej grupy pt: „HALLOWEEN”. Większość z obserwatorów nie mogła zrozumieć dlaczego właśnie ten występ nie został doceniona przez jury festiwalu.

Więcej…

 

Staszowscy uczniowie wyróżnieni

20120606mIgor Kubalski uczeń Publicznego Gimnazjum nr 2 w Staszowie został finalistą ogólnopolskiego konkursu „Na wspólnej ziemi", a Teresa Bęben uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. kard. S. Wyszyńskiego w Staszowie finalistką ogólnopolskiego konkursu „Historia i kultura Żydów polskich".

3 czerwca 2012 w Teatrze Żydowskim w Warszawi odebrali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wymienione wyżej ogólnopolskie konkursy organizowane przez Fundację „SHALOM" odbywają się w cyklu dwuletnim pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Instytutu Pamięci Narodowej. Nagrody dla finalistów tegorocznych edycji ufundowali m.in. Premier RP, Marszałek Sejmu RP, Marszałek Senatu RP, MEN, Ministerstwo Edukacji w Izraelu, Ambasada Izraela, Rada Pamięci Walk i Męczeństwa, Prezydent Warszawy.

Więcej…

 

Europejski Tydzień Sportu

Sprawozdanie z XVIII Sportowego Turnieju Miast i Gmin - 2012 (do pobrania)
 

Będą nowe place zabaw

W dniu 25 maja 2012 r. podpisano umowę z P.P.H.U. EXPO - DREW Pacan Kazimierz z Opoczna na realziację zadania pn. "Budowa placów zabwa w miejscowościach: Sielec, Krzczonowice, Oględów, Wola Osowa". Łączna wartość zadania opiewa na 184407,99 zł. Tego samego dnia przekazano wykonawcy plac budowy.

Zadanie realizowane jest ze wsparciem środków przyznanych  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW na lata 2007 – 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działanie „Odnowa i rozwój wsi". Wniosek na wykonanie zadania został złożony przez gminę Staszów w październiku 2011 roku, do Lokalnej Grupy Działania Białe Ługi.

 

„Rząd chce naszego dobra, a nam zostało go tak niewiele ...” (video)

2012_05_31_008To słowa jednej z osób demonstrujących 31 maja w Warszawie. Już po raz czwarty, w tym roku, pracownicy staszowskiego sądu, wraz z kolegami z całego kraju protestowali w stolicy, przeciwko reformie sądownictwa proponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Protest wspierali samorządowcy oraz Stowarzyszenie „Amici Curiae”.
Reforma nie dotyczy dużych sądów, tak zwanych „molochów”, w których są największe zastoje, lecz najsprawniej działających sądów rejonowych, które miałyby być przekształcone w oddziały zamiejscowe i stać się częścią większych jednostek.
Demonstracja rozpoczęła się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Tu podpisano projekt ustawy chroniącej rejonizację sądów. W imieniu powiatu staszowskiego projekt sygnował wicestarosta Michał Skotnicki.

 

Więcej…

 

Spotkanie w UMiG

20120605promo

21 czerwca 2012 roku, o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się spotkanie z osobami i firmami działającymi w branży turystycznej poświęcone projektowi Portalu Turystycznego Ziemi Staszowskiej.

Celem spotkania będzie przedstawienie możliwości umieszczania na portalu bezpłatnych wizytówek, ogłoszeń i ofert. Portal Turystyczny Ziemi Staszowskiej ma na celu skoncentrowanie internetowej promocji turystycznej gminy Staszów w jednym miejscu. Poprzez umieszczenie informacji o atrakcjach turystycznych, obiektach noclegowych, gastronimicznych, a także innych przydatnych turystom informacji. Na portalu znajdują się m.in. działy umożliwiające umieszczanie ogłoszeń promocji i sprzedaży usług i produktów w szczególności związanych z branżą turystyczną i agroturystyczną.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24 maja 2012 roku, znak: IG.XII.752.20.2012, które dotyczy zawiadomienia o zamiarze potwierdzenia, na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 roku, określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 roku we władaniu PKP S.A., nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
 

Targi pracy i edukacji w Staszowie

2012_05_30_00330 maja odbyły się Targi Pracy i Edukacji w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie. Organizatorami tego wydarzenia były: Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP oraz staszowski ekonomik. Przedsięwzięcie o takim charakterze zostało zorganizowane po raz pierwszy na terenie naszego powiatu. Uczniów oraz pozostałych uczestników przywitali przedstawiciele organizatora i samorządu: z-ca Komendanta Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach  Renata Wicha, wicestarosta staszowski Michał Skotnicki, zastępca burmistrza Staszowa Tomasz Fąfara oraz dyrektorzy szkoły: Jan Ungeheuer i jego zastępca Małgorzata Garczewska.

Więcej…

 

Przedszkoliada

mae 3W dniach 14 - 18 maja na terenie Staszowskiego Ośrodka Kultury odbyła się Przedszkoliada. Przez cały czas trwania  imprezy wystąpiło siedemnaście zespołów oraz pół tysiąca aktorów. W czasie trwania imprezy najmłodsi pokazali, że na scenie czują się wspaniale. W poniedziałek na scenie głównej Staszowskiego Ośrodka Kultury wystąpiło pięć zespołów z przedszkoli w Czajkowie, Mostkach, Połańcu i staszowskiej "trójki”. Natomiast w czwartek na scenie jako pierwsi pojawiły się przedszkolaki z Szydłowa. Po nich pojawił się zespół "Supełki” z Wilkowej, "Wesołe Dzieciaki” z Kurozwęk i zespół taneczny z Sichowa Dużego. W piątek pojawiły się przedszkolaki z Bogorii, Smerdyny, Wiązownicy Dużej oraz Przedszkola nr 8 w Staszowie.

Więcej…

 

Badania profilaktyczne

mammoWojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy działający przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach informuje, że w roku bieżącym kontynuowany jest program profilaktycznych bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanego badania mammograficznego oraz bezpłatnych badań cytologicznych dla Pań w wieku 25-59 lat, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały wykonanego badania cytologicznego.
Wszelkie informacje na temat programu i jednostkach wykonujących badania na terenie województwa świętokrzyskiego można uzyskać bezpośrednio w Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym w Kielcach pod nr telefonu 41 3674034 lub 41 3674351.
 

Kolejne inwestycje drogowe

20120524NaKepiemBurmistrz Staszowa podpisał umowy na kolejne inwestycje drogowe. Łącznie za ponad milion złotych zostaną wykonane:

- przebudowa drogi Wola Osowa - Jasień (za łączną kwotę 753869,98 zł);

- odbudowa i przebudowa drogi Oględów - Niemścice oraz odbudowa ul. Na Kępie w Staszowie (za łączną kwotę 476450,98 zł).

Inwestycje będą realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Droga Wola Osowa - Jasień finansowana jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

 

Kompleks rekreacyjno - sportowy w Kurozwękach

2012_05_23_004Gmina Staszów rozpoczęła inwestycję pn. „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego na terenie miejscowości Kurozwęki”. Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, boiska do siatkówki plażowej, altany grilowej oraz placu zabaw dla dzieci, łącznie kosztować będzie 497 242,49 zł.
323 792,00 zł zostanie dofinansowane w ramach działania 413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW na lata 2007 - 2013, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Inwestycja zostanie zakończona pod koniec lipca br.

W lutym burmistrz Staszowa Romuald Garczewski podpisał umowy na dofinansowanie ze środków PROW budowy terenów rekreacyjno-sportowych w: Kurozwękach i Koniemłotach oraz placów zabaw w: Sielcu, Krzczonowicach, Oględowie i Woli Osowej, na łączną  kwotę 1 046 828 zł.

Więcej…

 

Szybko, tanio, bezpiecznie


20120524wroclawm
Staszowski PKS zakupił 9 spośród 15 zaplanowanych autobusów. Zastąpią one najbardziej wysłużone pojazdy. Zmiana taboru przysłuży się podniesieniu standardu świadczonych usług, a także doprowadzi do obniżenia kosztów eksploatacji.

Przedsiębiorstwo wprowadza również nowe usługi i połączenia. Od 1 czerwca ruszy nowa trasa - Staszów -> Wrocław przez Częstochowę i Opole. Cena biletu wyniesie 55 zł. W autobusach na dalekobieżnych liniach łączących Staszów ze stolicą i do Krakowa możliwe jest korzystnie z bezpłatnego internetu bezprzewodowego WLAN.
Od połowy marca 2012 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie stało się spółką Gminy Staszów. Komunalizacja miała na celu uratowanie PKSu przed „dziką prywatyzacją", a w konsekwencji likwidacją tego strategicznego zakładu. Wraz przejęciem firmy rozpoczęty został proces restrukturyzacji mający na celu podniesienie standardu usług i poprawienie rentowności.

Więcej…

 

Srebro i brąz dla staszowskich KLEKSÓW

2012_05_12_00312 maja w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się Ogólnopolski Taneczny Sabat Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych o "Złotą Miotłę Baby Jagi". W festiwalu brały udział zespoły m.in.: z Radomia, Rzeszowa, Góry Kalwarii, Zabrza, Ropczyc, Warszawy, Puław, Kielc.
Nasze miasto reprezentowały zespoły taneczne „Kleks” ze Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołów Artystycznych KLEKS w Staszowie. Do Kielc pojechały „Kleksiki II” z choreografią pt.: „Nanoboty”, „Kleksiki I” z występem pt.: „Wikingowie” oraz „KLEKS” z inscenizacją pt.: „Halloween”.
Tegoroczna edycja festiwalu stała jak zwykle na bardzo wysokim poziomie. W tym roku udało się nam zdobyć „Srebrną ...” i „Brązową Miotłę Baby Jagi” za choreografie: „HALLOWEEN” i „WIKINGOWIE” - mówi Małgorzata Szmyrgała, trener i choreograf staszowskich tancerzy.

Więcej…

 

Kalendarz imprez sportowych

Kalendarz imprez sportowych organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XVIII Sportowy Turniej Miast i Gmin 2012 (do pobrania).
 

Półfinał ministerialnego konkursu „Mam 6 lat”

2012_05_21_002W poniedziałek, 21 maja zakończono pierwszy etap konkursu „Mam 6 lat”. W finale, który odbędzie się w Warszawie, 4 czerwca, wezmą udział dwie placówki oświatowe ze Staszowa. Województwo świętokrzyskie reprezentować będą między innymi: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. Kościuszki oraz Przedszkole nr 8 im. J. Ch. Andersena.
Konkurs adresowany jest do rad rodziców. Jego celem jest upowszechnianie najciekawszych form aktywności, umożliwiających przystosowanie dzieci sześcioletnich do edukacji szkolnej. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej…

 

Festiwal Piosenki Angielskiej

27 maja, w niedzielę, o godz. 12.00 w Staszowskim Ośrodku Kultury odbędzie się IX Edycja Festiwalu Piosenki Angielskiej pt. "Angielski króluje na świecie w piosence i w Internecie”. Festiwal organizowany jest przez Szkołę Podstawową w Wiązonicy Dużej w ramach projektu "Wielki sukces małego geniusza". Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorzy serdecznie zapraszają.

 

PIES DO ADOPCJI

2012_05_22_piesUrząd Miasta i Gminy w Staszowie poszukuje osoby chętnej do przygarnięcia psa. Zwierzę jest czyste, odrobaczone i przebadane przez weterynarza.

Kontakt tel. 15 864 83 22 w godzinach pracy UMiG (poniedziałek w godz. od 8.00 do 16.00, wtorek-piątek w godz. od 7.00 do 15.00).

 

 

 

Ogłoszenie - XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 29 maja 2012 roku (wtorek) o godz.10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

Tematem obrad sesji będzie m.in.:

Więcej…

 

Zebranie na osiedlu NR 1 "PÓŁNOC"

odbędzie się w czwartek 24 maja, o godzinie 18.00, w Klubie Osiedlowym "ISKIERKA"
 

„Cyfrowa Szkoła”

logocyfrowaszkolaGmina Staszów z projektem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół - PSP Nr 2 im. I.  J. Paderewskiego i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Staszowie znalazła się na liście rankingowej wniosków pilotażowych, zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli, w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych "Cyfrowa Szkoła".

Wartość całkowita projektu wynosi 250 000,00 zł w tym przyznana kwota dotacji to 197 480,00 zł.

Więcej…

 

„Od zera w zerówce”

odzeraPod tą nazwą Szkoła Podstawowa w Wiązownicy Dużej realizuje projekt edukacyjny adresowany do uczniów klas zerowych.  Uczniowie zdobywają nowe umiejętności podczas dodatkowych zajęć z języka angielskiego oraz podnoszą swoją sprawność fizyczną w trakcię lekcji tańca. 48 zajęć z jezyka angielskiego i rytmiki prowadzone było od początku stycznia bieżącego roku, a odbywać się będą do czerwca. Szkoła w ramach projektu również zakupiła sprzęt oraz pomoce edukacyjne do nauki języka oraz do zajęć z rytmiki. Projekt dofinanoswany został w całości przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Człowiek -najlepsza inwestycja" kwotą 41 750,00 zł.

W miniony wtorek, 15 maja, w szkole w Wiązownicy odbyła się konferencja promująca projekt, a sześciolatki miały okazję zaprezentować swoje umiejętności.

Więcej…

 

OSiR Staszów zatrudni ratowników

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie zatrudni ratowników na sezon wakacyjny. Praca na kąpielisku w Golejowie od 23 czerwca 2012 roku.

Wymagania niezbędne: ukończony kurs pierwszej pomocy oraz uzyskany tytuł ratownika (młodszego lub starszego); ważna legitymacja członka WOPR na dany rok kalendarzowy z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika.

Podania mozna składać osobiście w biurze OSiR (hala Widowiskowo-Sportowa, ul. A. Mickiewicza 40) lub elektronicznie pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Strona 38 z 61

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 03

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

dyzury_aptek

krew

2015pife

zaszczepwsobiechecszczepien

korab_logo
mania_dzialania_mini

PIS

ebok pgnig

2012POKLsm

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 119 gości