Informacje dotyczące stypendium i zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2011/2012

Z godnie z:

  • ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
  • uchwałą nr  LII/529/06 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 października 2006 r.

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, udzielana jest uczniom pomoc materialna.

Więcej…

 

11. sesja Rady Miejskiej w Staszowie

sesja11_2011_12XI obrady Rady Miejskiej w Staszowie zdominowała kwestia wyrażenia zgody na zakup przez Gminę Staszów działek od staszowskiego PKS-u. Radni niemal jednomyślnie zgodzili się na zakup 1,5 ha. W ten sposób Gmina Staszów chce finansowo pomóc przedsiębiorstwu. Będzie to również krok w kierunku jego przyszłej komunalizacji.
Sprzedaż niewykorzystywanego majątku przez PKS w Staszowie jest jednym z warunków jaki postawiła Komisja Europejska Ministrowi Skarbu Państwa by mógł udzielić Spółce pomocy publicznej w kwocie 2,7 mln złotych.

 

 

Więcej…

 

„Świadomi zagrożenia”

Lasy Państwowe rozpoczynają społeczną kampanię informacyjno-edukacyjną „Świadomi zagrożenia”, współfinansowaną ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kampania obejmuje 10 województw charakteryzujących się największym stopniem zagrożenia pożarowego. Na terenie województwa świętokrzyskiego rozpoczyna się realizacja projektu II „Ogień w lesie a przyroda II- drugi etap kampanii informującej społeczeństwo o zagrożeniu pożarowym w lasach”; obejmującej województwa południowo-wschodniej części Polski.

Więcej…

 

Zagrożenie ze strony kleszczy nadal aktualne!

kleszczPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Staszowie przypomina o zagrożeniach ze strony kleszczy zakażonych wirusem Kleszczowego Zapalenia Mózgu (KZM)!
Przenoszony przez kleszcze wirus KZM atakuje układ nerwowy (mózg lub rdzeń kręgowy). Choroba może mieć ciężki przebieg i prowadzić do trwałych następstw w postaci porażenia nerwów, niedowładów kończyn, zaburzeń koncentracji lub depresji, a nawet zgonu.

Więcej…

 

Staszowski CIS realizuje kolejny projekt

Centrum Integracji Społecznej w Staszowie 1 lipca 2011 r. rozpoczęło realizację projektu pt. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”, współfinansowanego ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu-edycja 2011-2015”.

Więcej…

 

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE - ogłoszenie

W dniu 29 lipca 2011 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Gminy w Staszowie odbędzie się XI SESJA  RADY  MIEJSKIEJ W  STASZOWIE. Tematem obrad sesji będzie m.in.:

Więcej…

 

Pieniądze na „powodziówki”

promesa_2011_07_21800 tysięcy złotych przyznano dla miasta i gminy Staszów na usuwanie skutków powodzi. Na taką kwotę burmistrz Staszowa Romuald Garczewski odebrał promesę z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera. Uroczyste przekazanie dokumentów odbyło się w sandomierskim ratuszu w czwartek, 21 lipca.
Za otrzymane pieniądze zostaną wyremontowane drogi o łącznej długości około 3 km w: Podmaleńcu, Grzybowie oraz ul. Kościuszki w Staszowie.
Całkowitą kwotę 25 milionów 600 tysięcy złotych, rozdysponowano pomiędzy 9 powiatów i 44 gminy w regionie.
Normal 0 21

Pieniądze na „powodziówki”

800 tys. zł dla miasta i gminy Staszów na usuwanie skutków powodzi. Na taką kwotę burmistrz Staszowa Romauld Garczewski odebrał promesę z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera. Uroczyste przekazanie dokumentów odbyło się sandomierskim ratuszu w czwartek, 21 lipca.

Za otrzymane pieniądze zostaną wyremontowane drogi: w Podmaleńcu, Grzybowie oraz ul. Kościuszki w Staszowie.

Łącznie, kwotę 25 milionów 600 tysięcy złotych, rozdysponowano pomiędzy 9 powiatów i 44 gminy w regionie.

 

Są pieniądze na żłobek

Będzie żłobek i klub dziecięcy w Staszowie. 21 lipca br. burmistrz Staszowa Romuald Garczewski podpisał umowy z wojewodą świętokrzyskim na dofinansowanie tych inwestycji. Łączna kwota dotacji wyniesie niemal 150 tys. zł. 
Żłobek i klub będą znajdować się w Przedszkolu nr 8 na osiedlu „Wschód”. Całkowity koszt dostosowania budynku wyniesie prawie 296 tys. zł. W ramach modernizacji obiektu zostaną wykonane prace budowlano-montażowe, zakupione będzie nowe wyposażenie oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.
Prace związane z adaptacją przedszkola zostaną zakończone jeszcze w tym roku.
Dofinansowanie inwestycji uzyskano w ramach - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.
Normal 0 21

Będzie żłobek i klub dziecięcy w Staszowie. 21 lipca br. burmistrz Staszowa Romuald Garczewski podpisał umowy z wojewodą świętokrzyskim na dofinansowanie tych inwestycji. Łączna kwota dotacji wyniesie niemal 130 tys. zł. 

Żłobek i klub będą znajdować się w Przedszkolu nr 8 na osiedlu „Wschód”. Całkowity koszt dostosowania budynku wyniesie prawie 296 tys. zł. W ramach modernizacji obiektu zostaną wykonane prace budowlano – montażowe, zakupione będzie nowe wyposażenie oraz zabawki i pomoce dydaktyczne.

Prace związane z adaptacją przedszkola zostaną zakończone jeszcze w tym roku.

Dofinansowanie inwestycji uzyskano w ramach - Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

 

Konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic

Szanowni Państwo!

Do Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie wpłynęła podpisana przez 204 osoby petycja mieszkańców Staszowa i osób związanych z naszym miastem. W przedmiocie zmiany nazw następujących ulic:

  1. ulica XXV-lecia PRL;

  2. ulica gen. Karola Świerczewskiego;

  3. ulica gen. Aleksandra Zawadzkiego;

  4. ulica Marcelego Nowotki;

  5. ulica PKWN;

  6. ulica Janka Krasickiego;

  7. ulica Hanki Sawickiej.

 

Więcej…

 

Projekt artystyczny pt. "Gdzie jest Pinokio"

"W 80 dni dookoła Polski" to przedsięwzięcie realizowane w Staszowie przez Instytut Teatralny im. Raszewskiego oraz Staszowski Ośrodek Kultury w ramach programu Dom Kultury +.
W Staszowie jako jedynym mieście z województwa świętokrzyskiego będzie realizowany projekt artystyczny pt. "Gdzie jest Pinokio" w dniach 29 i 30 lipca 2011 r.
Zapraszamy do udziału dzieci i młodzież   WSTĘP WOLNY.


Więcej…

 

e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

rii_jstProjekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest kontynuacją i rozszerzeniem projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” zrealizowanego przez Województwo Świętokrzyskie i 13 partnerów z Województwa Świętokrzyskiego ze środków ZPORR. Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty).

Więcej…

 

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku burz

Diecezja Sandomierska łączy się duchowo z osobami, które ucierpiały podczas ostatnich dni w wyniku gwałtownych burz i nawałnic, które nawiedziły tereny naszego kraju. Trąba powietrzna, która przeszła w ostatnich dniach przez tereny należące do Diecezji Radomskiej, spowodowała olbrzymie straty materialne pozbawiając tysiące ludzi dachu nad głową i dorobku materialnego. Ucierpiało ponad 500 gospodarstw, zostały zniszczone linie energetyczne uprawy rolne i zabudowania gospodarcze.

Więcej…

 

Super Samorząd 2011

logotyp_MGMW_samorzad_RGB

W związku z udziałem Gminy Staszów w akcji Super Samorząd 2011 Urząd Miasta i Gminy planuje podjąć działania zmierzające do polepszenia komunikacji między urzędem a mieszkańcami (wprowadzenie nowych narzędzi, usystematyzowanie już istniejących).

 Spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2011 (link do strony) uświadomiło nam, jak wiele usprawnień i nowych rozwiązań należałoby wprowadzić, aby wszystkich usatysfakcjonować. Z przyczyn organizacyjnych i finansowych nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego od razu. W związku z tym propozycje jakie padły na spotkaniu poddaliśmy dyskusji w gronie organizacji pozarządowych, w wyniku czego proponujemy przyjąć za obowiązujące w UMiG następujące sposoby komunikacji:

Więcej…

 

Rynek w Staszowie opanowały automobile

0711auta00W poniedziałek 11 lipca kilkadziesiąt unikatowych oldtimerów biorących udział w świętokrzyskim rajdzie CAAR (Club Antycznych Automobili i Rajdów) odwiedziło Staszów i Kurozwęki. Wśród wielu pięknych samochodów znalazły się m.in. wspaniałe citroeny, mercedes, porsche, landrowery, fiaty, ople,  volkswageny, triumph, corvette, ale również polskie klasyki syrenka i warszawa.

– Nasze rajdy mają charakter międzynarodowy. Biorą w nim udział załogi z Czech, Niemiec, Holandii, i Danii. Bardzo nam wszystkim podoba się świętokrzyskie. Byliśmy właśnie w Rytwianach, po postoju w Staszowie jedziemy do Kurozwęk. [..] Baliśmy się pogody, bo zapowiadane są burze, na szczęście na razie nas omijają. Dzisiejszy upał trochę dał we znaki niektórym samochodom, w czasie wolnej jazdy i w korkach mocno się grzeją, poza tym nie było poważniejszych awarii. Postój w Staszowie dobrze im zrobi, a my z przyjemnością oglądniemy miasto. – opowiada komandor i organizator Rajdu Magdalena Bogacka.

 

 

Więcej…

 

TURNIEJ STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW

2924 drużyny pożarnicze z terenu naszej gminy rywalizowało w zawodach sprawnościowych w niedzielę 10 lipca. W tym roku w konkursowych zmaganiach, które odbywały się na stadionie w Staszowie, udział wzięły: 2 drużyny dziewczęce i 3 kobiece, 7 drużyn chłopców oraz 12 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych. O tym, że płeć piękna nie ustępuje kroku swoim kolegom można było się przekonać podczas konkurencji, w których panie wielokrotnie triumfowały.

Więcej…

 

Trwają badania cytologiczne i mammograficzne

m00W Mieście i Gminie Staszów zorganizowane zostały bezpłatne badania cytologiczne i mammograficzne, realizowane ramach konkursu "Zdrowa Gmina", we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Są one wykonywane przez specjalistów, w wyposażonym, w nowoczesny sprzęt cytomammobusie. Przebywa on w naszej gminie przez dwa tygodnie od 4 do 21 lipca. Na trasie „mammbusu” znalazły się: Wiązownica Duża, Czajków, Staszów, Koniemłoty i Kurozwęki.

Jak informuje obsługa badania cieszą się bardzo dużą popularnością, w samej tylko Wiązownicy, zgłosiło się ponad 70 pań. Na ten wynik wpłynęła niewątpliwie dobra promocja i organizacja, którą przeprowadziła Gmina Staszów.

Więcej…

 

Festiwal Chopinowski w Kurozwękach

2011-07-10-festiwalm
 

Spotkanie na osiedlu Ogrody

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów oraz Zarząd Osiedla Nr 2 „Ogrody” serdecznie zapraszają Mieszkańców Osiedla Nr 2 „Ogrody” na spotkanie dotyczące inwestycji realizowanej na Osiedlu nr 2 „Ogrody” w Staszowie pn.: „Przebudowa i popawa bezpieczeństwa dróg gminnych na Osiedlu Ogrody w Staszowie, przebudowa ulic: H. Sawickiej, Legionów Polskich, Krasickiego, Traugutta, PKWN, Łącznik, Sikorskiego, Mickiewicza w Staszowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”, które odbędzie się w dniu 8 lipca 2011 roku o godzinie 17.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

 

Informacja dla Przedsiębiorców

Szanowni Przedsiębiorcy,

od 1 lipca 2011 roku możliwe jest zarejestrowanie działalność gospodarczej przez Internet. Od tego dnia zostały uruchomione strony dostępne pod adresami: www.firma.gov.pl oraz www.ceidg.gov.pl. Przedsiębiorca może sam zarejestrować się przy pomocy tych stron, w tym przypadku wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo bezpłatnym profilem zaufanym ePUAP, potwierdzonym przez Urząd Skarbowy lub wydrukować wniosek i złożyć go w Urzędzie Miasta i Gminy  w Staszowie.
Z dniem 1 lipca 2011 straciły ważności formularze EDG-1  (EDG-RD, MW, RB, POPR) obowiązującym formularzem jest CEIDG-1 (CEIDG-RD, MW, RB, SC, PN,POPR).

 

Absolutorium za 2010 uchwalone

00Radni jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe miasta i gminy Staszów za 2010 rok oraz udzielili absolutorium dla Burmistrza z jego wykonania.

W swoim wystąpieniu burmistrz Romuald Garczewski omówił sprawozdanie, odnosząc się do głównych założeń budżetu za 2010 r.

Zobowiązania Miasta i Gminy Staszów, z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2010 roku wyniosły 26 mln. zł, w tym 3,9 mln stanowią zobowiązania krótkoterminowe będące spłatami rat przypadającymi na rok 2011.

Deficyt budżetu, czyli różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami budżetowymi za 2010 rok wyniósł 6.998.784,10 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 11.664.768,00 zł. Przy czym skumulowany niedobór za lata poprzednie wyniósł 14 661 382,29 zł. Łączny niedobór za rok 2010 i lata poprzednie zamknął się kwotą 21.660.166,69 zł. Dług Miasta i Gminy na koniec roku budżetowego 2010 wynosi 39,9% w stosunku do dochodów wykonanych.

Więcej…

 

Zakończono przebudowę ul. Langiewicza


00
W poniedziałek 27 czerwca marszałek Adam Jarubas, starosta Staszowski Andrzej Kruzel, burmistrz Romuald Garczewski, ks. dziekan Henryk Kozakiewicz, z-cy burmistrza Henryka Markowska i Tomasz Fąfara, prezes PRD Staszów Krzysztof Kępa, dyrektor ZDP Józef Kręcisz, oraz radny powiatu Andrzej Iskra dokonali przecięcia wstęgi na ul. Langiewicza w Staszowie.

Uroczystość była symbolicznym zakończeniem i oddaniem do użytku ciągu gruntownie wyremontowanych ulic 11 listopada i Langiewicza. W uroczystości uczestniczyli m.in. obecni i byli samorządowcy związani ze zrealizowaną inwestycją, przedstawiciele wykonawców.

Zadania pn.: „Przebudowa ulic 11 listopada i Langiewicza w Staszowie – I etap” oraz „Rewitalizacja Osiedla Północ w Staszowie – Przebudowa ulicy Langiewicza” zrealizowane zostały przy współfinansowaniu środków z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.2 „Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Osi 3. „Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu” RPO WŚ na lata 2007-2013.

Więcej…

 

Festiwal

jamrozm
 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów w związku ze zbliżającymi się wyborami ławników sądowych uprzejmie prosi o zgłoszenie się kandydatów na ławników.

 

Przerwy w dostawie ciepłej wody

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Staszowie informuje, że wystąpią przerwy w dostawie ciepłej wody, z powodu wykonywania remontów sezonowych.

 

Ogłoszenie o X Sesji Rady Miejskiej w Staszowie

Ogłoszenie

W dniu  27 czerwca 2011 roku (poniedziałek) o godz. 11:00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie  się X  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ  W  STASZOWIE

Tematem obrad sesji będzie m.in.:

Więcej…

 

Strona 38 z 52

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

10m

 

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2014 02

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

2012POKLsm
dyzury_aptek

zaszczepwsobiechecszczepien

PIS

mania_dzialania_mini
korab_logo

ebok pgnig

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości