„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Staszów
na lata 2014-2025"

Burmistrz Romuald GarczewskiSzanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie przystąpił do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025", w której określone zostaną zasoby i potencjały Miasta i Gminy oraz kierunki dalszego rozwoju.

Opracowanie Strategii Rozwoju jest konieczne, ponieważ będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszego Miasta i Gminy. [więcej]

Postęp prac nad dokumentem oraz informacje o spotkaniach, ankiety, fiszki i inne materiały można znaleźć na naszej stronie w dziale [Budowa Strategii na lata 2014-2025]. Zapraszam


 

witosawitosa edycyjny 2lacznik

UWAGA Przerwa w działaniu strony BIP Urzędu Miasta i Gminy


W związku z pracami konserwacyjnymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, nasza strona Biuletynu Informacji Publicznej będzie niedostępna w godzinach 14.30 - 20.00.

 

Zaproszenie do partnerstwa na rzecz młodzieży

logoFARMAnewFundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz osoby prywatne z terenu gminy Staszów na spotkanie w sprawie utworzenia Partnerstwa dla Młodzieży.

Spotkanie odbędzie się 18 kwietnia o godz. 16.00 w Centrum Młodzieży TOTAMTU w piwnicach LO (wejście od strony Policji).

Więcej…

 

dotacje na zadania publiczne zostały przyznane

Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert w sprawie przyznania dotacji w roku 2011 na zadania publiczne, zlecone przez Gminę Staszów do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. Zarządzeniem Nr 39/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 28 marca 2011 roku dotacje zostały przyznane na zadania publiczne w zakresie:

Więcej…

 

Konkurs na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2011 roku

Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu informuje, że Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Zarządzeniem Nr 41/2011 z dnia 04 kwietnia 2011 roku ogłosił otwarty konkurs do składania wniosków na wykonywanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2011 roku.

Więcej…

 

W Staszowie powstaną dwa nowe pomniki

bienmRada Miejska w Staszowie zaakceptowała koncepcję budowy w parku im. Adama Bienia dwóch pomników. Podjęcie uchwały było niezbędne do kontynuowania rozpoczętych w 2010 roku prac rewitalizacji os. Północ. Całość zadania realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Jego wartość wynosi około 6 874 432,00 zł w tym dofinansowanie ok. 60 %, ze środków UE w kwocie ok. 4 124 659,20 zł

Więcej…

 

Rozpoczęto rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek

Po sześciu latach starań samorządu staszowskiego, ruszyła przebudowa drogi wojewódzkiej nr 765 Chmielnik – Osiek. Zakończenie budowy etapu od Chmielnika do Staszowa planowane jest w 2012 roku. Przetarg na kwotę ok. 80 mln. złotych wygrała firma STRABAG Sp. z o.o. Docelowo po wybudowaniu mostu na Wiśle w Połańcu, droga będzie stanowić integralną część ważnego ciągu komunikacyjnego łączącego województwo świętokrzyskie z podkarpaciem.

Więcej…

 

Świętokrzyskie obchody 220. rocznicy K3M rozpoczęły się w Wiśniowej

00Na trzy dni przed rocznicą urodzin H. Kołłątaja, w Wiśniowej, w dniu 29 marca odbyła się inauguracja świętokrzyskich obchodów 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym, w którym znajduje się serce wybitnego współtwórcy Konstyucji 3 Maja. Uczestnicy złożyli przed pamiątkową tablicą kwiaty, a następnie wysłuchali występu dzieci z miejscowej szkoły. Historię kościoła oraz życiorys Hugona Kołłątaja zebranym przybliżył ks. Krzysztof Barański. Po zmówieniu modlitwy uczestnicy udali się na dalszą część uroczystości do dawnego pałacu Kołłątajów.

Więcej…

 

Staszowski bank nominowany do nagrody „Orzeł Agrobiznesu”

orlyagro2Bank Spółdzielczy w Staszowie otrzymał nominację do nagrody „Orzeł Agrobiznesu”, przyznawanej dla firm z branży rolno – spożywczej i jej otoczenia oraz banków działających na rzecz agrobiznesu. Uroczysta gala odbyła się we wtorek 29 marca w warszawskim Domu Literata.
Kandydaturę staszowskiego banku do nagrody zgłosił burmistrz Romuald Garczewski.
Nominacje do nagrody przyznaje kapituła złożona z polityków zajmujących się problematyką konsumencką i rynkową, ekonomistów oraz specjalistów od polityki jakości.
Dotychczas, w dziesięcioletniej historii statuetki przyznawano ją 39 razy - w kategorii „Bankowość i finanse”.
Nominację z rąk wicemarszałek Sejmu RP Ewy Kierzkowskiej i posła na Sejm RP Franciszka Stefaniuka odebrali prezes banku Grzegorz Kozak i wiceprezes Anita Przybyłek.  Galę uświetnił recital Joanny Rawik.

Więcej…

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Staszowie z dnia 18 marca 2011 r. w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej

TREŚĆ OBWIESZCZENIA
 

Świętokrzyskie Obchody 220 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

220rocznicam
 

Ogłoszenie o SESJI RADY MIEJSKIEJ

W dniu  29 marca 2011 roku (wtorek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się VIII  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ  W  STASZOWIE
Tematem obrad sesji będzie m.in.:           
Podjęcie uchwał w sprawie:

Więcej…

 

6. edycja konkursu o Papieżu Janie Pawle II - zaproszenie

dsc_0133Nauczyciele z Zespołu Szkół - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Staszowie serdecznie zapraszają nauczycieli z województwa świętokrzyskiego i ich uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym i konkursie literackim o Janie Pawle II.
Tegoroczna szósta edycja odbywa się pod hasłem „Jan Paweł II – droga do świętości” i skierowana jest do wychowanków przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Konkurs ma na celu przede wszystkim umożliwienie przekazania uczniom swoich spostrzeżeń, przeżyć i przemyśleń związanych z osobą Papieża i Jego drogi do świętości.
Prace należy składać do 18 kwietnia 2011 r. Natomiast ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w Staszowie w dniu 15 maja podczas diecezjalnych uroczystości związanych z dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II.
Wszystkich chętnych prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej staszowskiej "dwójki"  http://paderewski.edukacja.strefa.pl
 

Spotkanie z przewodniczącymi Rad Osiedlowych oraz sołtysami

00Władze urzędu na czele z burmistrzem spotkały się z sołtysami i przewodniczącymi rad osiedlowych by wspólnie ustalić zasady działania dla dobra naszej „Małej Ojczyzny" oraz przekazać podstawowe informacje o zasadach funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy.

 W czwartek 17 marca 2011 roku sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Staszów wypełniona była sołtysami i przewodniczącymi osiedli, którzy przybyli na pierwsze wspólne spotkanie po wyborach.

W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Romuald Garczewski, zastępca burmistrza Henryka Markowska, sekretarz Sławomir Mikula, skarbnik Joanna Pokora, a także Starosta Staszowski Andrzej Kruzel oraz pracownicy urzędu z poszczególnych wydziałów, z którymi najczęściej sołtysi i przewodniczącymi osiedli będą współpracować.

Więcej…

 

STAMBUŁKI STASZOWSKIE 2011

_dsc0004
19 marca w auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbyło się XIV Spotkanie Członków i Sympatyków Staszowskiej Izby Gospodarczej.
Podczas uroczystej gali przyznano wyróżnienia firmom, które w minionym roku miały szczególny wpływ na rozwój gospodarczy powiatu staszowskiego.
Wręczono również wyróżnienia laureatom konkursów wiedzowych „Arystoteles Junior” i „Arystoteles Senior”. 

Więcej…

 

Walne Zebranie Związków Zawodowych UMiG

Walne zebranie Niezależnych Związków Zawodowych Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie wybrało nowe władze. Przewodniczącą na kolejną kadencję została wybrana Jolanta Cielaszyk, w skład Zarządu weszli także Marzanna Chojnacka i Mariusz Sobieniak. W komisji rewizyjnej znaleźli się Grażyna Szambor, Jan Wasilewski oraz Teresa Modras. Walne zebranie podjęło również decyzję, o nieobjęciu dodatkową ochroną związkową, kolejnych trzech osób spoza Zarządu.
 

Sylwia w Bitwie na głosy

Sylwia_Przetak1m

Staszowianka bierze udział w nowym programie rozrywkowym telewizyjnej dwójki „Bitwa na głosy".

Sylwia Przetak pochodzi ze Staszowa. Uczęszczała do Publicznego Gimnazjum nr 2, a później przez rok do staszowskiego „ogólniaka". Podjęła jednak decyzję o kontynuacji nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. A. Osieckiej w Warszawie. Jest wychowanką Staszowskiego Ośrodka Kultury, gdzie stawiała pierwsze kroki na scenie i poznawała tajniki występów publicznych. W Staszowie występowała podczas wielu koncertów kameralnych i plenerowych. Tutaj dała się poznać jako zdolna, odważna, ambitna i jednocześnie skromna nastolatka. Przez kilka lat uczęszczała również na zajęcia do Społecznej Szkoły Muzycznej. Obecnie jest studentką pierwszego roku muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego.

W Warszawie występowała w teatrze N.O.R.A. (Nadwiślańskich Oddziałach Rezerw Artystycznych), przez dwa lata uczęszczała na zajęcia w sekcji wokalnej Studia BUFFO.

Więcej…

 

Ogłoszenie Okręgowej Komisji Wyborczej nr 90

Okręgowa Komisja Wyborcza w Staszowie informuje, że spis członków izby rolniczej, uprawnionych do głosowania w wyborach do Powiatowej Izby Rolniczej z terenu Gminy Staszów wyłożony został w tut. Urzędzie - pokój nr 210.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej

Dorota Włodarczyk

 

Turniej o puchar Starosty

2011_03_20m
 

„Moja przygoda ze sztuką”


000Pod takim tytułem odbyła się kolejna akcja artystów plastyków ze Staszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.
Dziesięcioro uczennic ze staszowskiego „ekonomika” wzięło udział w dwudniowych warsztatach, podczas których uczyły się od najlepszych: Józefa Juszczyka, Norberta Palmera i Jana Żukowskiego - sztuki rysunku.
Jak poinformował jeden z artystów – chciałby, aby docelowo takie zajęcia odbywały się raz w tygodniu. W planach Stowarzyszenia jest również przeprowadzenie warsztatów z fotografii artystycznej.
„To wydarzenie mogliśmy zorganizować dzięki życzliwości i pomocy dyrekcji staszowskiego „ekonomika”, starosty staszowskiego oraz burmistrza Staszowa - za co im dziękuję” – dodaje. 
Prace młodych artystek można podziwiać na wystawie w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie przy ul. Szkolnej.

Więcej…

 

Dzień Kobiet w UMiG

008 marca 2011 roku sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Staszów wypełniona była po brzegi paniami, które obchodziły dziś swoje święto. Burmistrz Romuald Garczewski wraz z sekretarzem Sławomirem Mikulą złożyli wszystkim solenizantkom życzenia i każdej z pań osobiście wręczyli po żółtym tulipanie.

Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia. Z kolei początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych.

Więcej…

 

VII Sesja Rady Miejskiej

00Najważniejszymi punktami obrad VII sesji Rady Miejskiej w Staszowie, która odbyła się 28 lutego 2011 roku było: powierzenie Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez zagospodarowanie ich na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów" oraz likwidacja oddziału przedszkolnego w Oględowie Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach i oddziału przedszkolnego w Woli Osowej Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach.

Więcej…

 

Umowa i projekt w ramach PO KL

 

ueefs

Pomiędzy Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego a Gminą Staszów w dniu 17 lutego 2011 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Staszów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt opiewa na kwotę 398 919,20 zł i stanowi 100% dofinansowania. Okres realizacji projektu zaczyna się od 1 września 2011 roku i będzie trwał do 21 czerwca 2013 roku (cztery semestry). W projekcie udział będą brały wszystkie szkoły podstawowe z gminy Staszów, a uczestnikami projektu będą dzieci z klas I – III.

Więcej…

 

DZIEŃ KOBIET

 

Nabór wniosków z działania "Bonus Białe Ługi"

Lokalna Grupa Działania Białe Ługi ogłasza w dniach od 1 marca 2011 do 31 marca 2011 r. nabór wniosków z działania „Bonus Białe Ługi”.
W dniu 18 luty 2011 r. Zarząd LGD podjął uchwałę o uruchomieniu z dniem 1 marca 2011 r. nowego działania finansowanego ze środków własnych. Działanie o nazwie "Bonus Białe Ługi" przeznaczone jest wyłącznie dla organizacji członkowskich LGD i ma na celu wzmocnienie działań i aktywizację tych organizacji.

Więcej…

 

Reorganizacja

Nowy Regulamin Organizacyjny UMiG w Staszowie zakłada powołanie dwóch zastępców burmistrza, redukcję zatrudnienia i zmniejszenie o ponad 30% etatów kierowniczych w UMiG w Staszowie. Efektem zmian, które weszły w życie 15 lutego br. ma być usprawnienie urzędu oraz obniżenie kosztów jego funkcjonowania.

W związku ze zmianami z 11 na 9 zmniejszyła się ilość wydziałów oraz zostało zlikwidowane stanowisko Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Redukcji uległo również stanowisko kierownika wydziału „organizacyjnego”, którym zarządza teraz bezpośrednio sekretarz.

Więcej…

 

Strona 38 z 50

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

 

Więcej danych:

 


 

rgarczewski

Romuald Garczewski
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
burmistrz@staszow.pl 

 

henrykamarkowska
Henryka Markowska
z-ca burmistrza 
hmarkowska@staszow.pl 

tomaszfafara
Tomasz Fąfara
z-ca burmistrza
tomasz.fafara@staszow.pl

Burmistrz oraz zastępcy
w indywidualnych
sprawach przyjmują
w poniedziałki każdego
tygodnia. 

 


 

Dyżury Rady Miejskiej
odbywają się
Urzędzie Miasta i Gminy
w Staszowie 
w pokoju 121

bednarczyk__kryspin

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kryspin Bednarczyk
poniedziałek: 15.00 - 17.00,
piątek: 15.00 - 16.00

gajek_dyl__beata

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Beata Gajek - Dyl
czwartek: 9.00 - 12.00

wojciechowski__bonifacy

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Bonifacy Wojciechowski
wtorek: 12.00 - 15.00
piątek: 11.00 - 14.00

 

 

07m

 

monit 2014 02

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

Najbliższe wydarzenia

WRZ
22

22.09.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

PAź
06

06.10.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

PAź
27

27.10.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

LIS
03

03.11.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

LIS
24

24.11.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

2012POKLsm
dyzury_aptek

zaszczepwsobiechecszczepien

PIS

mania_dzialania_mini
korab_logo

ebok pgnig

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 53 gości