pgn-baner

dopalacze baner

Spotkanie Osiedla Nr 1 "Północ"

Zarząd Osiedla nr l „PÓŁNOC” w Staszowie informuje, że w dniu 17 grudnia 2012 roku o godz. 1700 w KLUBIE OSIEDLOWYM „ISKIERKA” odbędzie się SPOTKANIE MIESZKAŃCÓW z BURMISTRZEM MIASTA i GMINY STASZÓW PANEM ROMUALDEM GARCZEWSKIM

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie spotkania;
  2. Wystąpienie Burmistrza;
  3. Dyskusja i pytania mieszkańców;
  4. Wnioski i zamkniecie spotkania.

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW OSIEDLA


Za Zarząd Osiedla PÓŁNOC”
PRZEWODNICZĄCY
Adam Koziński

 

FUNDAMENTALNE KATEGORIE LUDZKIEGO POZNANIA. Opozycja II: Człowiek a Społeczeństwo" Kielce-Staszów 7-9.12.2012 r.

20121207konferencjamSesja I (piątek 7.12.2012 r.)

11.00– Powitanie Gości i otwarcie Konferencji przez J.M. Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – prof. zw. dr hab. Jacka Semaniaka oraz słowo wprowadzające Dziekana Wydziału Zarządzania i Administracji UJK - prof. dr. hab. Wojciecha Saletry i Dyrektora Instytutu Nauk Politycznych WZiA UJK – prof. dr. hab. Kazimierza Kika
11.30– Prof. Oleg Leszczak (UJK) - Społeczeństwo jako funkcja osobowości a jej hipostazowanie w koncepcjach metafizycznych
12.00 – Prof. dr hab. Wiktor Kirollov (Moskiewski Miejski Uniwersytet Pedagogiczny) 
12.30– Prof. dr hab. Wojciech Saletra (UJK) - Trudne wybory. Relacje polsko-żydowskie w II połowie XIX w.
13.00 - Prof. dr hab. Ludmiła Arajewa - Словообразовательные категории как вербальное средство познания мира человеком

Więcej…

 

Informacja dotycząca udzielenia dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w 2012 roku

Wydział Edukacji Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że na złożony wniosek o realizację zadania publicznego Gminy Staszów w 2012 roku przyznano dotację celową na wsparcie realizacji zadania:  Przebudowa budynku w parku miejskim w Staszowie przez podmiot - Staszowska Izba Gospodarcza w Staszowie, nazwa własna zadania: Utworzenie Staszowskiego Ośrodka Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości SIG.
 

IV Biegi Barbórkowe (galeria zdjęć)

20121204BIEGI

Więcej…

 

Ogłoszenie - XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 10 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.
Porządek obrad sesji:

Więcej…

 

Ukończone remonty dróg

1-3-dsc_0006wrzosowaZakończono remonty ul. Wrzosowej w Staszowie oraz drogi gminnej w Oględowie położonej na działce o nr. ewid. 675. Zadania zrealizowano dzięki pieniądzom pozyskanym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, o łącznej kwocie
236 010,00 zł
.
Na ul. Wrzosowej dotychczasową drogę zastąpiła nawierzchnia asfaltowa wzmocniona nową, kamienną podbudową, na odcinku 626 m. Całkowity koszt to 162 959,32 zł.
Drogę w Oględowie kompleksowo przebudowano na odcinku 510 m. Zadanie to kosztowało 155 511,00 zł.

 

Więcej…

 

Informacja

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje, że w dniu 24 grudnia 2012 roku (poniedziałek) Urząd będzie nieczynny, w zamian do odpracowania został wyznaczony dzień 15 grudnia 2012 roku (sobota).

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 196/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miasta i Gminy Staszów za odpracowaniem.

 

Spotkanie z mieszkańcami osiedla "Ogrody"

Burmistrz Miasta i Gminy Staszów oraz Zarząd Osiedla Nr 2 „Ogrody” serdecznie zapraszają Mieszkańców Osiedla  na spotkanie, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2012 roku o godzinie 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.

 

Własna Firma to Twoja szansa

20121128KSWmPKoneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości realizuje projekt "Własna Firma to Twoja szansa” w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest współfinansowany ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

NABÓR FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH TRWA OD 12 LISTOPADA DO 11 GRUDNIA 2012 r.

Mieszkańcy powiatu staszowskiego mogą uzyskać szczegółowe informacje o projekcie w Biurze Projektu: ul. Długa 6, 28-200 Staszów,  nr. tel. 15 864 53 71 oraz na stronie internetowej www.kswp.org.pl

 

zRęczne smyki na Orliki

20121128naorlikimGmina Staszów jest jedną z dziesięciu gmin z całej Polski, która uczestniczy w pilotażowym projekcie "zRęczne smyki na Orliki". Projekt ma na celu promocję piłki ręcznej wśród najmłodszych dzieci - uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Program zajęć będzie specjalnie przygotowany dla najmłodszych. Poprzez gry i zabawy dzieci zapoznają się z podstawami gry w piłkę ręczną. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę.

Zajęcia odbywać sie będą w Hali OSiR we wtorki w godz. 14.00-15.30 i środy w godz. 14.15-15.45 oraz w hali Zespołu Szkół w Czajkowie w poniedziałki w godz. 8.00-8.45, wtorki w godz. 8.00-9.35 i piątki w godz. 10.30-11.15.

Koordynatorami projektu są: Rafał Glegoła - dyrektor OSiR w Staszowie oraz Janusz Świętoń - trener I klasy piłki ręcznej.

 

Źródło osir
 

Mniej azbestu w naszym otoczeniu

Akcja demontażu, transportu i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Staszów w 2012 roku dobiegła końca.
Jak informuje burmistrz Staszowa Romuald Garczewski  - Tylko w tym roku usunięto 9 480 m2, to jest 104,28  ton materiałów zawierających ten niebezpieczny składnik płyt eternitowych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł
54 690,54  zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach dofinansował to zadanie kwotą 19 141,59 zł, natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie wsparł je kwotą 27 345,14 zł. Pozostałe koszty 8 203,81 zł zostały pokryte ze środków Powiatu Staszowskiego oraz Gminy Staszów.
 

Urodziny „Strumyka”

6-51-dsc_0076W sobotę, 24 listopada w auli zespołu szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie zgromadzili się  przyjaciele Staszowskiego Ośrodka Trzeźwości „Strumyk”. Stowarzyszenie obchodziło tego dnia jubileusz 19. „urodzin”.
Świętowanie rozpoczął występ Alicji Mikuśkiewicz, która zaśpiewała piosenką zatytułowaną „Nie pij tato!”. Młodzież ze świetlicy „Tęcza” w Czajkowie, pod kierunkiem Agnieszki Radkiewicz przedstawiła krótką etiudę na temat nadużywania alkoholu i jego szkodliwego wpływu na życie rodziny.

Więcej…

 

Droga życia

Exposicionm„Cała Europa odnalazła się wokół tej "pamiątki" świętego Jakuba, w tych samych wiekach, w których budowała się jako kontynent jednorodny i zjednoczony duchowo. Dlatego to sam Goethe stwierdzi, że świadomość europejska zrodziła się w pielgrzymowaniu". Fragment AKTU EUROPEJSKIEGO Jana Pawła II.

Jan Żukowski - malarz ze Staszowa wziął udział w zbiorowej wystawie zorganizowanej w hiszpańskim Santiago De Compostella. Wydarzenie było związane z uczczeniem 30-lecia „Aktu Europejskiego" Jana Pawła II.
Papież Jan Paweł II był inicjatorem przywrócenia Santiago roli miejsca pielgrzymkowego. Peregrino podróżowali do Hiszpanii już w okresie wczesnego średniowiecza. Obok Rzymu i Jerozolimy, sanktuarium Świętego Jakuba zaliczane jest do trzech najważniejszych dla chrześcijan celów pielgrzymkowych.
Szlak został ogłoszony pierwszym Europejskim Szlakiem Kulturowym w październiku 1987 r. oraz wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO w 1993 r. Jedna z tras do Santiago przebiega również przez gminę Staszów, jej bieg wyznaczają charakterystyczne wizerunki muszli.

Źródło: http://www.pastoralsantiago.org/2012/11/exposicion-el-camino-la-rutas-de-la-vida.html
 

Ogłoszenie - XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 30 listopada 2012 roku (piątek) o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Tematem obrad sesji będzie m.in.:

Więcej…

 

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów (VIDEO)

Gmina Staszów realizuje projekt pt „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów” w  ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
Budżet projektu wynosi 2 683 011,44 zł, z czego wkład Gminy wynosi 15% wartości budżetu projektu , natomiast w 85% projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego.

Więcej…

 

Zapobiegaj powstawaniu śmieci (VIDEO)

 

Zapis czatu z Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów Romualdem Garczewskim i Starostą Staszowskim Andrzejem Kruzlem

9 listopada 2012 roku odbył się czat mieszkańców ze Starostą Staszowskim Andrzejem Kruzlem oraz Burmistrzem Staszowa Romualdem Garczewskim. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie, rzeczową i merytoryczną dyskusję. Poniżej prezentujemy zapis czatu w wersji uporządkowanej.

 

 

 

Więcej…

 

Sukces na strzelnicy w Szydłowie

20121110__B100079mSukces osiągnęła drużyna strzelecka Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie podczas III Międzywojewódzkiego Turnieju Strzeleckiego o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego. Urzędnicy w składzie: Sławomir Mikula, Ireneusz Kapusta i Jakub Krakowiak, wywalczyli dla Staszowa I miejsce w klasyfikacji generalnej. Dodatkowo w klasyfikacji indywidualnej puchar "ustrzelił" pracownik Biura Promocji - Ireneusz Kapusta. 

Turniej strzelecki organizowany przez gminę Szydłów ma na celu godne uczczenie rocznicy Odzyskania Niepodległości. Tegoroczna - trzecia edycja odbyła się 10 listopada na strzelnicy Szydłowskiego Towarzystwa Strzeleckiego. O zwycięstwo rywalizowało ok. 40 zawodników z Szydłowca, Szydłowa, Połańca, Staszowa, Rakowa, Rytwian i Tucząp. Drużyny występowały w trzyosobowych składach. Zawodnicy strzelali po jednej pięciostrzałowej serii z broni długiej na dystansie 50 m i krótkiej na dystansie 15 m. 

Więcej…

 

Narodowe Święto Niepodległości w Staszowie

20121111nsnmTegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości miały bardzo podniosły charakter. Zostały uświetnione udziałem wiceminister Obrony Narodowej Beaty Oczkowicz i ceremonią wręczenia Odznaczeń Państwowych dla żołnierzy z woj. świętokrzyskiego.

Święto rozpoczęło się tradycyjnym przemarszem uczestników z ul. Parkowej do Rynku, następnie po odegraniu „Mazurka Dąbrowskiego" z przemówieniem wystąpił z-ca burmistrza Staszowa Tomasz Fąfara. - „Jeszcze Polska nie zginęła ..." rozpoczął nawiązując do słów hymnu. W wypowiedzi pokrótce przedstawił trudne losy Polski od czasu odzyskania niepodległości, aż po wyzwania współczesnego patriotyzmu. Podziękował także zebranym za to, że pomimo różnic potrafią wspólnie czcić święto narodowe.

Więcej…

 

UWAGA! Zmiana organizacji ruchu na ul. KOLEJOWEJ w Staszowie

zmiana_ruchu_kolejowaGmina Staszów informuje, iż z dniem zakończenia robót budowlanych na Obwodnicy Południowej miasta Staszowa (lecz nie później niż 01.12.2012 roku) zostanie wprowadzony na ulicy Kolejowej w Staszowie nowy projekt organizacji ruchu polegający na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego. Zmiana polegać będzie na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od skrzyżowania z ulicą Szpitalną do ulicy Krakowskiej.
Schemat zmiany organizacji ruchu przedstawia załączona mapa, będąca integralną częścią projektu organizacji ruchu miasta Staszowa.
W związku z wprowadzonymi zmianami prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

(Nowy projekt organizacji ruchu dla ul. Kolejowej w Staszowie -  PLIK DO POBRANIA)

 

PSY do adopcji

1-pb0800562-pb080058

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie poszukuje osób chętnych do przygarnięcia psów (szczeniaków) Kontakt tel. 15 864 83 22 w godzinach pracy UMiG (poniedziałek w godz. od 8.00 do 16.00, wtorek-piątek w godz. od 7.00 do 15.00).

 

„Czy dzieci jak ryby głosu nie mają?”

4-dscf0049Tak brzmiał temat ogólnopolskiego konkursu eseistycznego zorganizowanego przez Rzecznika Praw Dziecka oraz Uniwersytet Śląski w ramach obchodów „Roku Janusza Korczaka”.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich. Do 30 czerwca wpłynęły 852 prace. Spośród nich Komisja Konkursowa wyłoniła jedenastu laureatów. W kategorii gimnazjum Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, przyznał drugie miejsce absolwentce Publicznego Gimnazjum nr 2 w Staszowie, Agacie Gromniak.

Więcej…

 

„Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów” - spotkanie

1-04-dsc_0004W Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie odbyło się spotkanie informacyjne z uczestnikami zakwalifikowanymi do wzięcia udziału w projekcie pn. „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów”.
W trakcie spotkania burmistrz Staszowa Romuald Garczewski przypomniał założenia i cele tego przedsięwzięcia. „Władze Gminy zdecydowały się na realizację tego projektu z uwagi na troskę i dbałość o zrównoważony rozwój Gminy i stworzenie możliwości dostępu do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych niezależnie od uzyskiwanych dochodów, czy też niepełnosprawności. W ramach  uzyskanego dofinansowania 30 gospodarstw domowych oraz 26 jednostek podległych Gminie, w tym 10 szkół, otrzyma bezpłatnie komputery wraz z dostępem do Internetu." - mówił burmistrz Staszowa.

Więcej…

 

Udany początek sezonu pneumatycznego

Angelika WoszczyńskaTrzy starty i aż osiem medali (sześć złotych i dwa srebrne) wywalczyli strzelcy ze Staszowa w przeciągu ostatniego miesiąca na zawodach rangi wojewódzkiej, międzywojewódzkiej i ogólnopolskiej. 

 

20 października startem w VI Ogólnopolskie Podziemne Zawody Strzeleckie z broni pneumatycznej zawodnicy Niedźwiadka Staszów rozpoczęli sezon pneumatyczny w strzelectwie sportowym. W zawodach w Bochni udział wzięli: Angelika Woszczyńska, Jarosław Makuch i Jakub Śmistek. Na dużą uwagę zasługuje postawa naszych najmłodszych zawodników Jakuba i Jarosława dla których były to pierwsze zawody. Kuba wygram w kategorii młodzików w konkurencji karabinu pneumatycznego, a Jarek zajął miejsce szóste konkurencji pistoletu pneumatycznego. Natomiast Angelika sklasyfikowana została na drugim miejscu wśród juniorek młodszych przegrywając zaledwie trzema punktami z zawodniczką Legii Warszawa. 

Więcej…

 

Czat ze Starostą i Burmistrzem

2012CZAT
Starosta Andrzej Kruzel oraz burmistrz Romuald Garczewski zapraszają w piątek 9 listopada 2012 r.  o godz. 17.00 na czat internetowy.
 

Strona 38 z 65

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 03

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

dyzury_aptek

krew

2015pife

zaszczepwsobiechecszczepien

korab_logo
mania_dzialania_mini

PIS

ebok pgnig

2012POKLsm

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 72 gości