pgn-baner

dopalacze baner

 

gielda zabawek banner

Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Staszowie

dsc_0512Trwa rozbudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8 na Osiedlu „Wschód” w Staszowie. Do końca listopada powstaną dwie nowe sale dydaktyczne oraz przebudowana zostanie część istniejącego budynku, która przeznaczona będzie na łazienki. Elewacja budynku zostanie ocieplona, wykonany będzie remont pokrycia dachowego oraz nowe zadaszenie nad wejściem.  Powstanie podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przewidziano również wykonanie drenażu wokół całego obiektu.
Koszt całkowity inwestycji to 511 314,69 zł,  przy czym wykonanie termomodernizacji zostanie dofinansowane kwotą 300 000,00 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

Więcej…

 

Marsz Pamięci

_A047725mMarsz pamięci z okazji 70. rocznicy „Czarnej Niedzieli” przeszedł ulicami Staszowa w dniu 4 października. We wspólną drogę, ze Staszowskiego Rynku, na cmentarz żydowski, wyruszyli ocaleni z holocaustu Żydzi, ich potomkowie, a także liczne grono mieszkańców miasta i gminy. Tragiczne wydarzenia niemieckiej agresji doprowadziły do zagłady sześciotysięcznej społeczności miasta. Większość zginęła, ocaleli nieliczni. Wielu z nich zawdzięcza przetrwania Polakom, którzy z narażeniem życia swego, a także najbliższych przechowywali w ukryciu bezbronnych, tropionych jak dzikie zwierzęta Żydów.

Tragedię godnie i z szacunkiem uczciły władze samorządowe. Burmistrz Romuald Garczewski w przemówieniu przywołał zdarzenia sprzed 70 lat - Dzień 7 i 8 listopada 1942 roku zapisał się w historii Staszowa jako zwykła sobota i „czarna niedziela”. Wielotysięczna społeczność bita i poniżania przez niemieckich oprawców, opuściła nasze miasto i wyruszyła w czterdziesto kilometrowy marsz śmierci. Dzisiaj spotykamy się na rynku staszowskim, by w rocznicę tamtych wydarzeń symbolicznie uczcić pamięć wszystkich niewinnych ofiar niemieckiego hitleryzmu. By w zadumie nad męką ofiar oddać cześć ich pamięci i cierpieniu. Po tych słowach Burmistrz poprosił uczestników o symboliczną minutę ciszy.

Więcej…

 

Drugi Klub Dziecięcy i bezpłatna opieka na dziećmi w Staszowie

2012_10_01_klub_gn_003Przy Przedszkolu Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II otwarto Klub Dziecięcy „Wesoły Pajacyk”, w którym prowadzona jest opieka nad dziećmi w wieku od jednego roku do trzech lat. To już druga taka placówka w Staszowie.
Stworzenie tego miejsca było możliwe dzięki dofinansowaniu z „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch” na 2012 rok”. Wysokość dotacji wyniosła 70% kosztów kwalifikowanych tj.: 84 593,00 zł.

 

 

Więcej…

 

Rusza budowa mostu na Wiśle

20121001mostmW dniu 1 października 2012 roku podpisana została umowa na budowę mostu na Wiśle w Połańcu. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2014 roku. Budowę będzie prowadzić  konsorcjum trzech firm: Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych "Mosty – Łódź”, Vistalu Gdynia i Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Koszt inwestycji wyniesie ok. 178 mln złotych. Realizacja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. Długość 13 przęsłowego mostu wyniesie 955 metrów, wysokość nad terenem – 18 metrów. W skład inwestycji wchodzą również : drogi, skrzyżowania, chodniki, drogi dojazdowe, odwodnienie terenu, zbiornik retencyjny. Koncepcja została opracowana przez firmę Schüβler.

Podpisanie umowy pomiędzy samorządami województw Świętokrzyskiego i Podkarpackiego oraz właściwymi Zarządami Dróg Wojewódzkich odbyło się w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Władze Miasta i Gminy Staszów oraz Powiatu Staszowskiego od wielu lat zabiegają o rozpoczęcie kluczowej dla rozwoju regionu budowy mostu. Jego realizacja podniesie atrakcyjność inwestycyjną Staszowa. Wraz z mostem powiązane są także inwestycje w układ drogowy, w tym obwodnicowy, na trasach które będą prowadzić do przeprawy na Wiśle.

 

Remont Ratusza

20120927RatusmzRuszyła długo oczekiwana odnowa budynku Ratusza w Staszowie. W dniu 27 września 2012  wokół obiektu pojawiły się rusztowania. Zadanie realizuje wyłoniony w przetargu wykonawca -  firma Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba. Łączny koszt inwestycji opiewa na 117 900 zł. W zakres renowacji wchodzą:

-Usuwanie warstwy malarskiej
-Malowanie budynków
-Roboty remontowe i renowacyjne
-Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
-Montaż rynien.
Zakończenie prac zaplanowane jest na 30 października 2012 roku.

 

Podpisano umowę w sprawie opracowania koncepcji układu obwodnicowego Staszowa

20120926obwodnicz01mPo dwóch latach od momentu zawarcia wstępnego porozumienia pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Staszowskim, w sprawie rozpoczęcia prac nad koncepcją układu obwodnicowego Staszowa, w dniu 24 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie, podpisano umowę w sprawie „Opracowania koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu".

Umowa na kwotę brutto 146 370 zł, została podpisana z firmą PROMOST CONSULITING T. Siwowski Spółka Jawna w Rzeszowie, która jako jedna z ośmiu firm złożyła swoją ofertę w ogłoszonym przez Starostwo przetargu nieograniczonym na realizację w/w opracowania. Ze strony Powiatu Staszowskiego – Starostwa Powiatowego w Staszowie, umowę podpisali starosta staszowski Andrzej Kruzel oraz wicestarosta Michał Skotnicki, z kontrasygnatą skarbnika powiatu Jolanty Piotrowskiej. Ze strony Wykonawcy umowę podpisał Zbigniew Kwaśny – dyrektor ds. Projektowych.

Więcej…

 

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012"

rownacszanseUrząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13-19 lat) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Więcej…

 

FINAŁ KAMPANII „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

dsc_0048Emilia Fołta uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 w Staszowie znalazła się w gronie laureatów konkursu pn. „To ja”, ogłoszonego w ramach tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Organizatorami akcji byli Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacja „Trzeźwy Umysł”. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji Narodowej i Minister Sportu i Turystyki.

Więcej…

 

Ogłoszenie - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ w STASZOWIE

Wdniu 27 września 2012 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Tematem obrad sesji będzie m.in.:

Więcej…

 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

UWAGA !!!

Główny Inspektor Sanitarny ponownie przestrzega przed spożywaniem wysokoprocentowego alkoholu zakupionego w ostatnim czasie na terenie Republiki Czeskiej oraz alkoholu niewiadomego pochodzenia, bez banderoli, bez oznakowania wytwórcy i miejsca wytworzenia, itp. 

Więcej…

 

"Spotkania z muzyką"

szkrzypkiStaszowski Ośrodek Kultury zaprasza na cykl koncertów w wykonaniu muzyków Estrady Kameralnej Filharmonii Narodowej pn. "Spotkania z muzyką". Znakomita obsada wykonawcza.
Tematyka koncertów będzie zróżnicowana i dostosowana do wieku uczniów. W trakcie koncertów przezentowana będzie muzyka polska oraz z innych regionów świata.

Więcej…

 

MANEWRY STRAŻACKIE 2012

2012_09_16_manewry_0010W minioną niedzielę (16 września) w Wiązownicy Kolonii odbyły się manewry Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzięło w nich udział piętnaście jednostek z terenu miasta i gminy Staszów.
Pierwsze zadanie, postawione tego dnia przed strażakami, polegało na zbudowaniu linii gaśniczej. Z pobliskiej rzeki Kacanki tłoczono wodę do odległego o prawie dziewięćset metrów miejsca pożaru. W to przedsięwzięcie zaangażowane było aż siedem zastępów.

Więcej…

 

Fundusz Stypendialny „Korab” przyznał stypendia

136,5 tys. złotych zostało podzielone pomiędzy trzydziestu jeden uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu staszowskiego. Uroczystość wręczenia promes miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w środę, 12 września. O stypendia ubiegają się uczniowie, którzy mają szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie lub są utalentowani artystycznie.

 

 

Więcej…

 

ZGOK w budowie

5W Rzędowie trwa budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o., której udziałowcem jest Gmina Staszów. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności. Zlokalizowana będzie na terenach niegdyś należących do Kopalni Siarki w Grzybowie.

 

 

 

Więcej…

 

Nie dla nich nuda!

wolontariusze akcyjniAgnieszka, Monika, Gabrysia, Ola, Iza, Magda, Karolina, Damian i Sebastian  mają po kilkanaście lat. Niczym nie różnią się od swoich rówieśników:  uczą się  w szkole  gdzie niekoniecznie są prymusami, mają przyjaciół, z którymi lubią chodzić na imprezy, cieszą ich chwile leniuchowania. Tegoroczne wakacje poświęcili jednak na coś zupełnie innego niż  rówieśnicy: podjęli się organizacji swoich pierwszych w życiu  projektów społecznych. Dzięki ich pomysłom i chęci działania dziesiątki dzieci i młodzieży mogło  aktywnie i kreatywnie spędzić wakacyjny czas w Staszowie.
Wszystko zaczęło się od tego, że na początku roku zgłosili się do realizowanego przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa  projektu pod tytułem „Akcja: Wolontariat!”. Najpierw nasi bohaterowie uczestniczyli w szeregu szkoleń  przygotowujących ich do realizacji własnego projektu. Szybko podzielili się na dwie grupy, gdzie zrodziły się dwa zupełnie inne oryginalne pomysły na działania angażujące społeczność lokalną.

Więcej…

 

Z obrad 26. Sesji Rady Miejskiej

dsc_00237 września w Urzędzie Miasta i Gminy odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej. Tego dnia radni między innymi podjęli dwanaście uchwał.
Wprowadzono dwie zmiany w bieżącym budżecie oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy na lata 2012-2027.
Wyrażono zgodę na zwiększenie kapitału Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o. o. w Rzędowie. Spółka pozyskała środki finansowe z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę zakładu oraz kwater składowania odpadów. W związku z tym zdecydowano, że gmina przekaże na zabezpieczenie wkładu własnego inwestycji kwotę 651 tys. zł, tym samym stając się właścicielem 1302 udziałów. (Dotychczas Gmina Staszów była właścicielem 2543 udziałów spółki o wartości 1 271 500 zł).

 

Więcej…

 

Kalendarz wydarzeń w SOK

kalendarz_sok092012
 

Rozpoczęcie roku w żłobku i klubie dziecięcym

_DSC0105-001m

W sobotę 1 września rozpoczął się rok szkolny w żłobku i klubie dziecięcym mieszczącym się w budynku przedszkola Nr 8, przy ul. Kilińskiego w Staszowie. Znalazło tam miejsce 50. dzieci w wieku od 2 lat, spośród których 20. - w żłobku i 30. - w klubie.


Więcej…

 

Dzień Chleba

_8267069mPo raz pierwszy w historii imprezy, tegoroczna edycja Dni Chleba była wydarzeniem dwudniowym. Organizatorom udało się w tym czasie, w ramach jednego programu pod wspólnym hasłem „Dzień Chleba - smaki naszych dziadków" połączyć co najmniej cztery wydarzenia, tj.: Dzień Chleba, obchody 100. rocznicy Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w Staszowie, dożynki powiatowe, dożynki miejsko-gminne. Organizatorami imprezy byli Staszowski Ośrodek Kultury, Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, Starostwo Powiatowe oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Staszowie.

Więcej…

 

Bartłomiej Malec i Patryk Lampart zwycięzcami Grand Prix Staszowa

2012-08-26siatka5m26 sierpnia na terenie rekreacyjnym „Zalewu nad Czarną", odbył się Turniej Finałowy Grand Prix Staszowa w Siatkówce Plażowej. Do rywalizacji stanęło 12 najlepszych par, biorących udzuiał w trzech rozegranych wcześniej turniejach eliminacyjnych. Oprócz zawodników ze Staszowa, zakwalifikowali się także siatkarze z Kielc, Buska, Pińczowa, Krakowa, Warki, Połańca, Rytwian, Bielin.

Ostatni - finałowy turniej rozgrywany był w trudnych warunkach, przy bardzo kapryśnej pogodzie. Szczególnie zawodnikom dokuczał porywisty wiatr, który mocno wpływał na tor lotu piłki .

Więcej…

 

OBWIESZCZENIA STAROSTY STASZOWSKIEGO

Obwieszczenia:

1. Dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Na Kępie w Staszowie"

2. Dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Cmentarnej w Staszowie"

 

Świętokrzyskie na fali

radiokielceW czwartek 23 sierpnia od godziny 9.30 zapraszmy na Rynek w Staszowie na spotkanie z Radiem Kielce. W trakcie pobytu wozu transmisyjnego będzie możliwość nagrania pamiątkowych wypowiedzi, które będą umieszczone w "Kapsule czasu". Nagrania zostaną utrwalone na specjalnym nośniku, a następnie umieszczone w pojemniku, który zostanie zamurowany na Świętym Krzyżu na 100 lat. Akcja "Kapsuła czasu" jest jednym z elementów obchodów 60-lecia Radia Kielce.

Akcji będzie towarzyszyć audyja na żywo prowadzona wprost ze staszowskiego Rynku.

 

Rzut karny na wagę zwycięstwa

20120820pogonmW niedzielnym meczu przeciwko ŁKS Łagów piłkarze Pogoni Staszów zainkasowali komplet punktów. Po faulu w 48 minucie na Tomaszu Strzałce, sędzia podyktował dla naszego zespołu rzut karny, który w precyzyjny sposób wykonał Rafał Merchut ostatecznie ustalając wynik spotkania. Obie drużyny mecz kończyły w dziesiątkę po czerwonych kartkach dla: Michała Łagosza i grającego trenera gości Pawła Jaworka.

Więcej…

 

Wakacje "Korabu"

20120820korabmNiezwykle sportowo spędzają wakacje piłkarze ręczni KS Korab OSiR Staszów. Już od pierwszego dnia wakacji, 29.06.-01.07. dziewięciu zawodników, członków kadry wojewódzkiej młodzików uczestniczyło w Kielcach w zgrupowaniu selekcyjnym do kadry wojewódzkiej juniorów młodszych. Trenerem głównym w/w kadr jest Janusz Świętoń (KS Korab Staszów), a trenerem współpracującym jest Rafał Bernacki (KS Vive Targi Kielce), były bramkarz m.in. Vive i wielokrotny reprezentant Polski. Do ścisłej kary województwa świętokrzyskiego juniorów młodszych w/w trenerzy zakwalifikowali 3 zawodników KS KORAB, 5 zawodników KSSPR Końskie, 5 zawodników KS Vive Kielce. W rezerwie znalazło się 6 zawodników Vive i 1 KS KORAB.

Więcej…

 

PSY do adopcji

psy

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie poszukuje osób chętnych do przygarnięcia psów. Kontakt tel. 15 864 83 22 w godzinach pracy UMiG (poniedziałek w godz. od 8.00 do 16.00, wtorek-piątek w godz. od 7.00 do 15.00).

 

Strona 38 z 63

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 2015 03

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

dyzury_aptek

krew

2015pife

zaszczepwsobiechecszczepien

korab_logo
mania_dzialania_mini

PIS

ebok pgnig

2012POKLsm

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 109 gości