LATO W MIEŚCIE  

jutrzenkabibliotekaosir

basensokpttk

 


„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025"

Burmistrz Romuald GarczewskiSzanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie przystąpił do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025", w której określone zostaną zasoby i potencjały Miasta i Gminy oraz kierunki dalszego rozwoju.

Opracowanie Strategii Rozwoju jest konieczne, ponieważ będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszego Miasta i Gminy. [więcej]

Postęp prac nad dokumentem oraz informacje o spotkaniach, ankiety, fiszki i inne materiały można znaleźć na naszej stronie w dziale [Budowa Strategii na lata 2014-2025]. Zapraszam

Nabór wniosków z działania "Bonus Białe Ługi"

Lokalna Grupa Działania Białe Ługi ogłasza w dniach od 1 marca 2011 do 31 marca 2011 r. nabór wniosków z działania „Bonus Białe Ługi”.
W dniu 18 luty 2011 r. Zarząd LGD podjął uchwałę o uruchomieniu z dniem 1 marca 2011 r. nowego działania finansowanego ze środków własnych. Działanie o nazwie "Bonus Białe Ługi" przeznaczone jest wyłącznie dla organizacji członkowskich LGD i ma na celu wzmocnienie działań i aktywizację tych organizacji.

Więcej…

 

Reorganizacja

Nowy Regulamin Organizacyjny UMiG w Staszowie zakłada powołanie dwóch zastępców burmistrza, redukcję zatrudnienia i zmniejszenie o ponad 30% etatów kierowniczych w UMiG w Staszowie. Efektem zmian, które weszły w życie 15 lutego br. ma być usprawnienie urzędu oraz obniżenie kosztów jego funkcjonowania.

W związku ze zmianami z 11 na 9 zmniejszyła się ilość wydziałów oraz zostało zlikwidowane stanowisko Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Redukcji uległo również stanowisko kierownika wydziału „organizacyjnego”, którym zarządza teraz bezpośrednio sekretarz.

Więcej…

 

UWAGA Przerwa w działaniu strony BIP Urzędu Miasta i Gminy

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 03 marca 2011 roku od godziny ok. 15:00 do godziny 8:00 dnia następnego strona Biuletu Informacji Publiczej z przyczyn niezależnych od Urzędu Miasta i Gminy będzie niedostępna.
Brak dostępności będzie spowodowany pracami remontowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.
 

60. Ogólnopolski Zlot Turystów Kolarzy odbędzie się w Staszowie!

ImageW dniach od 13 do 20 sierpnia, Staszów będzie gościł kilkuset turystów kolarzy PTTK.

Organizacja 60 Ogólnopolskiego Zlot Turystów Kolarzy była przedmiotem sobotnich obrad Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK. W czasie spotkania została przeprowadzona lustracja obiektów noclegowych oraz przedyskutowane zostały szczegóły organizacyjne.

Więcej…

 

Informacja o decyzjach wymiarowych 2011

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje:

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi otrzymania decyzji wymiarowych na 2011 rok w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przez małżonków uprzejmie informuję, iż nieruchomość lub obiekt budowlany stanowiący współwłasność lub znajdujący się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Małżonkowie traktowani są jak współwłaściciele. Istota solidarnego obowiązku podatkowego sprowadza się do tego, że wszyscy współwłaściciele są zobowiązani do płacenia podatku od nieruchomości wspólnej, ale zapłacenie całego podatku przez jednego z nich lub kilku z nich, powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego w stosunku do wszystkich.

Organ podatkowy wymierza zatem podatek osobom fizycznym w kwocie ogólnej w jednej decyzji wymiarowej, gdyż nie jest upoważniony do dzielenia zobowiązania między współwłaścicieli.

W związku z powyższym organ podatkowy ma obowiązek doręczyć decyzję wymiarową każdemu ze współwłaścicieli, tj. w przypadku małżonków każdemu z nich.

 

Giełda książki literackiej

   

Związek Literatów Polskich – Oddział w Kielcach,
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie

zapraszają
MIESZKAŃCÓW STASZOWA
i okolic do Biblioteki

hol Ratusza
5 marca (sobota) w godz. 11–16
na

GIEŁDĘ KSIĄŻKI LITERACKIEJ

podczas której wydawcy i pisarze będą promować i podpisywać swoje książki.

Wyjątkowa okazja do poznania wydawniczych nowości, ale także pozyskania z autografami książek wcześniej wydanych, nieobecnych na rynku!

Zapraszamy wszystkich miłośników literatury pięknej z rodzinami, dziećmi i przyjaciółmi.

Warto przyjść!

 

 

Staszów przystąpił do konkursu ZDROWA GMINA

Image

Konkurs ZDROWA GMINA ma na celu zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych – organizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) i Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN). W konkursie biorą udział gminy z 6 województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i opolskiego.

W Konkursie ZDROWA GMINA zostaną wyłonione gminy, które będą miały największy wzrost procentowy liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne finansowane przez NFZ i NPZChN w okresie od 1 marca 2011 do 31 sierpnia 2011 r.

W drugim etapie Konkursu ocenie podlegać będą opisy projektów działań promujących profilaktykę nowotworową z wykorzystaniem nagrody głównej, tj. 100 000 PLN, nadesłane przez gminy. Z nadesłanych zgłoszeń Jury wyłoni 10 laureatów, których projekty zostaną poddane pod głosowanie poprzez stronę www.konkurszdrowagmina.pl na najlepszy opis działań. Projekt, który otrzyma największą liczbę głosów zdobędzie „Wyróżnienie Publiczności”.

Nagrodami w konkursie ZDROWA GMINA są czeki o łącznej wartości 175 000 PLN: za I miejsce 100 000 PLN, za II - 50 000 PLN, za III - 25 000 PLN.

Więcej informacji o akcji na stronie konkursu: http://www.konkurszdrowagmina.pl

 

 Ogłoszenie o sesji Rady Miejskiej w Staszowie

W dniu  28 lutego 2011 roku (poniedziałek) o godz. 12:00

 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie  się

VII  SESJA  RADY  MIEJSKIEJ  W  STASZOWIE

Więcej…

 

Nabór na stanowisko Koordynatora ds. Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” ogłasza nabór na wolne stanowisko „Koordynator ds. Lokalnej Strategii Rozwoju” w ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert osobiście lub listownie na adres:
Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”, Plac Staszica 6, 26-021 Daleszyce w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisku Koordynatora ds. Lokalnej Strategii Rozwoju” w terminie do 31.03.2011 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do LGD).
Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.bialelugi.pl oraz pod nr telefonu 41/307-26-44, 41/307-20-11
 

Koncert noworoczny

Image
 

Rywale zbyt silni dla Wicemistrzów Świętokrzyskiego

Image

Juniorzy Integro Staszów w dniach 4-6.02.2011r. uczestniczyli w rozgrywkach centralnych – 1/8 Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej. W Częstochowie spotkał się zespoły z najwyższej „półki”: Delic-Pol Norwid Częstochowa, KS Wifama Łódź, LKS Bobowa i Integro Staszów. 

Zespół z Częstochowy to klubowy Mistrz Europy, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. W Delic-Polu gra sześciu zawodników uczących się w SMS-ie Spała w tym czterech to kadrowicze Polski na Mistrzostwa Europy(Modzelewski K., Łapszyński Ł., Kaczyński M., Wolański N.) WKS Wifama Łódź to także wielokrotny medalista Mistrzostw Polski. – trzech zawodników uczy się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Spale. Rozgrywkom przyglądał się były trener reprezentacji Polski seniorów i juniorów Stanisław Gościniak.

Więcej…

 

Wyłowione z sieci

Subiektywny przegląd newsów ze staszowa na stronach internetowych:

Image

Więcej…

 

Konkurs KRUS

Image
 

Zabawa Karnawałowa

Image
 

Ferie z kulturą

ImagePod znakiem warsztatów artystycznych, nauki tańca  i konkursów tematycznych upłynął kolejny dzień zimowej akcji  „Ferie z Kulturą”, której  organizatorem  jest wojewoda świętokrzyski  Bożentyna Pałka-Koruba. W Staszowie "Ferie z kulturą” gościły 8 lutego, a akcję wspierał Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Romuald Garczewski.

Celem spotkań w ramach przedsięwzięcia jest promocja idei tolerancji i szacunku wobec innych kultur. Świętokrzyską kulturę ludową, ale i kulturę afrykańską poznawali młodzi ludzie w Staszowskim Ośrodku Kultury, w którym odbyły się zajęcia. Gościem honorowym był wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka - Koruba, która chętnie uczestniczyła w warsztatach i zabawach. Wśród gości, którzy zaszczycili swoją obecnością była Anna Żmudzińska - Dyrektor Biura Wojewody Świętokrzyskiego, Andrzej Kruzel - Starosta Powiatu Staszowskiego, Michał Skotnicki - Wicestarosta Powiatu Staszowskiego oraz Bonifacy Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie.

Więcej…

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku

Informujemy, iż na stronie Biuletynu Informacji Publiczej zostało zamieszczone zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Staszów w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku.

Link do treści zarządzenia.

LINK DO FORMULARZA OFERTY CENOWEJ

 

Wernisaż pleneru STPSP

Image

Dwa pierwsze portrety proboszczów pokamedulskiego klasztoru w Rytwianach zostały namalowane przez lokalnego artystę plastyka Władysława Sadłochę. Piękne portrety prezentują świętej pamięci ks. Adama Łęckiego oraz obecnego proboszcza ks. dyrektora Wiesława Kowalewskiego. Artysta zbiera materiały w celu wykonania kompletu portretów, wszystkich dotychczasowych księży proboszczów rytwiańskiej świątyni.

Prace Władysława Sadłochy są częścią wystawy ponad 100 prac przedstawiających piękno Pustelni Złotego Lasu i regionu jakie wykonali podczas dwóch plenerów plastycy z Staszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych.

Więcej…

 

Budżet przyjęto jednogłośnie

Image

Wszyscy obecni na sesji radni głosowali za uchwaleniem budżetu. Dochody budżetu gminy to 66 438 571,44 zł, wydatki to 73 938 571,44 zł, a deficyt budżetu gminy wynosi 7 500 000,00 zł.

W dniu 4 lutego 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Staszów odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Staszowie. W sesji udział wzięło 17 z 21 radnych. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Na początku sesji został wręczony dyplom okolicznościowy dla Środowiskowego Domu Społecznego, który odebrała Jolanta Włoch. Środowiskowy Dom Społeczny w Staszowie został laureatem konkursu Homo Homini w 2010 roku. Pani Kierownik po otrzymaniu nagrody w kilku zdaniach przybliżyła zgromadzonym osobom, główne założenia konkursu. Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Staszowie już po raz drugi otrzymał statuetkę w tym konkursie. Celem konkursu jest promowanie dobrych wzorców, a zorganizowany był on przez wojewodę świętokrzyskiego. W ubiegłym roku ŚDPS realizował projekt pt. „Klub dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin”.

Więcej…

 

Odbudują drogi w gminie Staszów

ImagePromesę na 1 300 000 złotych odebrał burmistrz Staszowa Romuald Garczewski z rąk ministra spraw wewnętrznych i administracji Jerzego Miller oraz wojewody Bożentyny Pałki-Koruby

 W ramach zadania zostaną odbudowane drogi gminne: Nr 1 w Ziemblicach (003738T), Wiązownica Duża – Granicznik (003835T), ul. Łącznik, Łaziska – Chrapy Gorzyczańskie (003818T). Dofinansowanie do tych inwestycji wyniesie 80% kosztów.

W dniu 7 lutego 2011 r. w Urzędzie Wojewódzkim zostały wręczone promesy dotacyjne na łączną kwotę 25 mln 180 tys zł. Pieniądze trafiły do 8 powiatów oraz 47 gmin i zostaną przeznaczone na usuwanie skutków powodzi, a zwłaszcza na odbudowę zniszczonej infrastruktury drogowo-mostowej.

 

FERIE Z KULTURĄ

 

W Staszowie omawiano sprawy dróg

 W czwartek 27 stycznia 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych z dyrektorem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach – Wojciechem Płazą.
W spotkaniu uczestniczyli: Rafał Ziętal – Szef Planowania i Przygotowywania Inwestycji Drogowych w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Mieczysław Winiarczyk – Dyrektor Rejonowych Dróg Wojewódzkich w Staszowie, Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Romuald Garczewski, Starostwa Staszowski Andrzej Kruzel, Burmistrz Połańca Jacek Tarnowski, zastępca Burmistrza Henryka Markowska, Przewodniczący Rady Miejskiej w Staszowie Kryspin Bednarczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Beata Gajek – Dyl, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bonifacy Wojciechowski, Radni Rady Miejskiej w osobach: Gabriela Urbańska, Jerzy Kozioł, Zbigniew Wojciechowski, Dominik Rożek, Kazimierz Zapart i Tadeusz Madej.

 

Więcej…

 

Promocja Staszowa w Warszawie

 W piątek 28 stycznia w hotelu Gromada w Warszawie odbyło się „XXIII Spotkanie Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej”.
Takie wydarzenie odbywa się co roku, służy ono promocji regionu świętokrzyskiego. Gospodarzem tegorocznej edycji, który prezentował dorobek gospodarczy, turystyczny i kulturalny był powiat staszowski.

Na stoiskach prezentowały się wszystkie gminy z terenu naszego powiatu oraz działające na tym obszarze dwie Lokalne Grupy Działania „Białe Ługi” i „Dorzecze Wisły”.

Więcej…

 

W Rytwianach trwa II plener Staszowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych

Image

Starsi, doświadczeni plastycy zrzeszeni w STPSP zaprosili uzdolnioną młodzież na wspólny plener. Pod okiem mistrzów, młodzi artyści zdobywają wiedzę praktyczną i uczą się nowych technik malarskich.

Powstające prace zostaną zaprezentowane na niedzielnym wernisażu, który będzie podsumowaniem I i II pleneru w Rytwianach. Wśród uczestników znalazła się szóstka młodzieży ze szkół średnich ze Staszowa oraz staszowscy plastycy Jadwiga Kotlarz, Józef Juszczyk, Norbert Palmer, Władysław Sadłocha, Feliks Skowron, Jan Żukowski.

Obrazy staną się m.in. ozdobą klasztoru w Rytwianach. Staszowskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych zostało zawiązane w 1917 r. i ponownie reaktywowane w 2010 r. Założycielami jest grupa staszowskich artystów plastyków, którzy chcą wspólnie wpierać rozwój kultury w powiecie staszowskim.

 

Więcej…

 

FERIADA 2011

Program imprez kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych organizowanych w Staszowie w okresie ferii zimowych  pn. „FERIADA 2011”

 

   

 

PROGRAM FERIADY 2011

1 luty 2011 r. (wtorek)

  • godz. 13.00 - III Młodzieżowy Konkurs Skoku Wzwyż - Hala Sportowa OSiR Staszów ul. Mickiewicza 40
  • godz. 17.00 - RECITAL ILUZJONISTYCZNY „MAGICZNY TEATR BAŚNI” w wykonaniu mistrza Łukasza Podymskiego (laureata krajowych konkursów w iluzji scenicznej i close -up, wieloletniego uczestnika międzynarodowych seminariów i kongresów iluzjonistów) - Klub Osiedlowy „Iskierka” ul. Jana Pawła II 10
  • godz. 11.00 – 14.00 - WYSTAWA MALARSTWA MARYLI PAWLIK - Muzeum Ziemi Staszowskiej ul. Jana Pawła II 13

 

Więcej…

 

Pierwszy konwent czwartej kadencji

 W posiedzeniu uczestniczyli: burmistrz miasta i gminy Staszów Romuald Garczewski, burmistrz miasta i gminy Połaniec Jacek Tarnowski, burmistrz miasta i gminy Osiek Włodzimierz Wawrzkiewicz, wójt gminy Bogoria Władysław Brudek, wójt gminy Oleśnica Leszek Juda, wójt gminy Szydłów Jan Klamczyński, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz – przewodniczący konwentu w minionej kadencji, a także starosta staszowski Andrzej Kruzel i wicestarosta Michał Skotnicki.
Z powodu choroby nieobecna była wójt gminy Łubnice Anna Grajko, którą na początku obrad, w czasie realizacji pierwszego punktu spotkania ,,wybór przewodniczącego konwentu na IV kadencję” zgłoszono do pełnienia tej funkcji. Po telefonicznej konsultacji i nie wyrażeniu zgody przez panią wójt na kandydowanie, padł wniosek, aby na obecną kadencję ponownie wybrać Grzegorza Forkasiewicza, Po akceptacji propozycji przez zainteresowanego, wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz został ponownie wybrany przewodniczącym konwentu wójtów i burmistrzów powiatu staszowskiego. [...]
 

Strona 38 z 49

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

 

Więcej danych:

 


 

rgarczewski

Romuald Garczewski
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
burmistrz@staszow.pl 

 

henrykamarkowska
Henryka Markowska
z-ca burmistrza 
hmarkowska@staszow.pl 

tomaszfafara
Tomasz Fąfara
z-ca burmistrza
tomasz.fafara@staszow.pl

Burmistrz oraz zastępcy
w indywidualnych
sprawach przyjmują
w poniedziałki każdego
tygodnia. 

 


 

Dyżury Rady Miejskiej
odbywają się
Urzędzie Miasta i Gminy
w Staszowie 
w pokoju 121

bednarczyk__kryspin

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kryspin Bednarczyk
poniedziałek: 15.00 - 17.00,
piątek: 15.00 - 16.00

gajek_dyl__beata

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Beata Gajek - Dyl
czwartek: 9.00 - 12.00

wojciechowski__bonifacy

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Bonifacy Wojciechowski
wtorek: 12.00 - 15.00
piątek: 11.00 - 14.00

 

 

07m

 

monit 2013 05

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

Najbliższe wydarzenia

LIP
31

31.07.2014 - 03.08.2014
Koło Grodzkie PTTK w Staszowie zaprasza na imprezę Dolina Pilicy rowerem

SIE
02

02.08.2014 15:00 - 23:00
Zombie w Strzegomiu

SIE
04

04.08.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

SIE
23

23.08.2014 - 24.08.2014
Dzień Chleba

SIE
25

25.08.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

2012POKLsm
dyzury_aptek

zaszczepwsobiechecszczepien

PIS

mania_dzialania_mini
korab_logo

ebok pgnig

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości