plakat ferie

Święto Odzyskania Niepodległości - obchody w Staszowie

a9Staszowskie obchody Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się od tradycyjnego przemarszu spod Staszowskiego Ośrodka Kultury do Rynku, gdzie europoseł Czesław Siekierski i członek zarządu województwa Kazimierz Kotowski, władze powiatu staszowskiego, miasta i gminy Staszów złożyli kwiaty przy pomniku Tadeusza Kościuszki i pod tablicą  Józefa Piłsudskiego.
Stąd przy dźwiękach orkiestry górniczej KiZChS „Siarkopol” zebrani przeszli na uroczystą Mszę świętą za Ojczyznę do Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II. Nabożeństwu przewodniczył ks. kan. Edward Zieliński. Oprawę artystyczną Mszy świętej przygotował Chór Nauczycielski, orkiestra górnicza oraz Młodzieżowa Orkiestra Hutnicza Tadeusza Wrześniaka.  Na zakończenie mszy młodzież z Zespołu Szkół im. St. Staszica wystąpiła z koncertem, w którym przedstawiła historyczne pieśni i poezję patriotyczną.

 

Więcej…

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zakup i dostawę oleju opalowego lekkiego dla Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, ul. Wschodnia 23, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-15 864 48 21, faks 0-15 864 48 21.

 

Więcej…

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownicy Dużej.

Informacja o wyborze najkorzystniej oferty

 

Nowy plac zabaw

_02Już od kilku dni najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mają nową atrakcję, do korzystania z której zachęca słoneczna pogoda. Za ośrodkiem zdrowia przy ul. Wschodniej oddano do użytku nowy plac zabaw.

Obiekt powstał w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Radosna szkoła”. Jest to drugi tego typu obiekt, który w tym roku powstał w ramach tego programu na naszym terenie. Podobny znajduje się przy Szkole Podstawowej w Koniemłotach.
Koszt całkowity obydwóch inwestycji wyniósł ok. 250 tys. zł. Połowę tej kwoty pokryje MEN.

Więcej…

 

Rewitalizacja Osiedla "Ogrody"

_016

Jeszcze w tym miesiącu powinna zostać zakończona rewitalizacja Osiedla "Ogrody". Inwestycja współfinansowana jest z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011. Łączna wartość rewitalizacji  wyniesie niemal
3 mln zł. Dofinansowana jest w 50% ze środków zewnętrznych.

W ramach zadania przebudowywane są ulice: H. Sawickiej, Legionów Polskich, Krasickiego, Traugutta, PKWN, Łącznik, Sikorskiego, Mickiewicza w Staszowie. Remonty dróg zostały poprzedzone przebudową kanalizacji deszczowej.

Więcej…

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego dla Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 28-200 Staszów, ul. Wschodnia 23; tel. (fax.) 0-15 864-48-21.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Odbiory techniczne parku i parkingu

loga

00W dniu 2 listopada 2011 r. wykonane zostały odbiory techniczne parku A. Bienia oraz  parkingu przy ul. Nowotki w Staszowie. Oficjalne otwarcie parku zostało zaplanowane na dzień 11 listopada 2011 r. 

Zadanie wykonano w ramach zadania "Rewitalizacja Osiedla Północ w Staszowie" współfinansowanego są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 6, Działanie 6.1 – Wzmocnienie regionalnych i sub – regionalnych ośrodków wzrostu.

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa ich własności, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.

OBWIESZCZENIE

Decyzja dot. nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Staszów, oznaczonej  w obrębie 8 Koniemłoty jako działka Nr 1290/44 o pow. 0,0036 ha

Decyzja dot. nieruchomości gruntowej, położonej w gminie Staszów, oznaczonej  w obrębie 8 Koniemłoty jako działka Nr 1290/75 o pow. 0,1125 ha

 

Przetarg na zakup i dostawę oleju opałowego

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego dla Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 28-200 Staszów, ul. Wschodnia 23; tel. (fax.) 0-15 864-48-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

 

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2

Ogłoszenie dot. dostawy fabrycznie nowego średniego samochoduratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiązownicy Dużej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 28.X.2011 r.

 

33. rocznica wyboru Papieża Polaka

2011_10_23_013Eucharystią w Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II staszowianie uczcili w niedzielę 23 października 33. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża.
W uroczystości licznie wzięli udział mieszkańcy, młodzież szkolna, delegacje zakładów pracy, poczty sztandarowe oraz  przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Staszowa Romualdem Graczewskim oraz starostą staszowskim Andrzejem Kruzlem na czele.
Mszę świętą celebrował ks. prałat Henryk Kozakiewicz. W kaplicy poświęconej Papieżowi delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Oprawę muzyczną nabożeństwa przygotowała orkiestra górnicza KiZChS „Siarkopol” w Grzybowie oraz młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie.
Na zakończenie uroczystości uczniowie staszowskiej „jedynki” zaprezentowali przedstawienie słowno - muzyczne, nawiązujące do nauk i pontyfikatu Błogosławionego Jana Pawła II. Występ dzieci i młodzieży bardzo się podobał zgromadzonym. Został nagrodzony gromkimi brawami.

Więcej…

 

Ogłoszenie

W dniu 27 października 2011 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.
Tematem obrad sesji będzie m.in.:

Więcej…

 

Wizyta w Warszawie

18 października burmistrz Romuald Garczewski spotkał się w Warszawie z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej generałem brygadierem Wiesławem Leśniakiewiczem. Przedmiotem rozmowy było dofinansowanie przez Komendę Główną PSP zakupu wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu naszej gminy.

Burmistrz prowadził również rozmowy w Ministerstwie Gospodarki odnośnie perspektyw przyznania środków na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu”.

 

Dzień Nauczyciela

_dsc005614 października 2011 roku w auli Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka - Koruba, świętokrzyski kurator oświaty Małgorzata Muzoł, przedstawiciele władz samorządowych oraz osoby związane z edukacją.
Uroczyste spotkanie rozpoczęli od życzeń dla nauczycieli: przewodniczący Rady Powiatu Damian Sierant, starosta staszowski Andrzej Kruzel oraz burmistrz Staszowa Romuald Garczewski.
Od wielu lat w tym szczególnym dniu nagradzani są najlepsi pedagodzy. W tym roku było nie inaczej. Pani wojewoda w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego wręczyła odznaczenia.

Więcej…

 

Miliony dla ZGOK-u

umowa_zgokWiosną 2012 roku planowane jest rozpoczęcie budowy Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, który stanie się alternatywą dla wysłużonego wysypiska na Pocieszce.
W piątek, 14 października, w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach została podpisana umowa na dofinansowanie z Funduszu Spójności Projektu pn. „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy”.
Celem Projektu jest zapewnienie zgodnego z wymogami ochrony środowiska (prawa Polski i UE) zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z 18 gmin uczestniczących w tym przedsięwzięciu.

Więcej…

 

Remont mostu

mostek_destaGruntowny remont zniszczonego mostu na rzece Descie znajdującego się w ciągu ul. Długiej w Staszowie rozpocznie się na dniach.
Rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Wymiana przepustu drogowego w ciągu ul. Długiej w Staszowie” (link do przetargu).
W ramach prac zostaną między innymi wymienione: rury żelbetonowe przepustu, murki ścianek czołowych, położona zostanie nowa nawierzchnia drogowa oraz wymienione zostaną bariery mostowe.
Całość kosztować będzie niespełna 99 tys. złotych. Prace będą trwać do 21 listopada. Do tego czasu ten fragment ulicy będzie wyłączony z ruchu dla samochodów.
Normal 0 21

Gruntowny remont zniszczonego mostku na rzece Descie będącego w ciągu ul. Długiej w Staszowie rozpocznie się na dniach.

Rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. „Wymiana przepustu drogowego w ciągu ul. Długiej w Staszowie” (link do przetargu).

W ramach prac zostaną między innymi wymienione: rury żelbetonowe przepustu, murki ścianek czołowych, położona zostanie nowa nawierzchnia drogowa oraz wymienione zostaną bariery mostowe.

Całość kosztować będzie niespełna 99 tys. złotych.

Prace będą trwać do 21 listopada. Do tego czasu ten fragment ulicy będzie wyłączony z ruchu dla samochodów.

 

Oligofrenopedagogika w Staszowie

aok

  UWAGA:

 od listopada 2011r. w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Staszowie, rozpoczynają się 3-semestralne studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika.

Informacji udziela:
- kancelaria Ośrodka tel. 15-864-28-20
- oraz Gabriela Urbańska tel. 697-623-665

Zapisy do 15 listopada 2011 r. Logowanie na stronie www.ujk.edu.pl.

 

Wyłowione z sieci

111013

Więcej…

 

SOG czyli Staszowski Obszar Gospodarczy

innowacyjna_gospodarkaWniosek na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Staszowski Obszar Gospodarczy szansą dla regionu” uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Gospodarki pod względem formalnym.
Projekt dotyczy opracowania dokumentacji na podstawie, której możliwe będzie stworzenie odpowiednio przygotowanych terenów inwestycyjnych w Grzybowie o łącznej powierzchni 50,11 ha. Na obszar ten składać się będą trzy strefy: strefa „A” o powierzchni 13,43 ha, strefa „B” 17,56 ha oraz strefa „C” o wielkości 19,12 ha.
Dokumentacja ma zawierać między innymi koncepcję zagospodarowania terenu, analizę kosztową uzbrojenia, badania geotechniczne, studium wykonalności, harmonogram procesu inwestycyjnego, raporty oddziaływania na środowisko naturalne, dokumentację techniczną i projektowo - budowlaną uzbrojenia terenu.
Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację tego projektu to ponad 836 tys. złotych, co stanowić będzie 85% kosztów kwalifikowanych tego zadania.
 

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie informuje, że w dniu 27 września 2011 roku Rada Ministrów przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 roku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek w/w osób.

Więcej…

 

10-lecie prac rewitalizacyjnych w Pustelni Złotego Lasu" w Rytwianach


00Wspaniałym koncertem Piotra Rubika uświetnione zostały obchody 10-lecia prac rewitalizacyjnych w „Pustelni Złotego Lasu” w Rytwianach.

W sobotę 1 paźdzernika oddana została do użytku Galeria Kamedulska i ogrody Klasztorne.Mistrz wystąpił z zestawem najlepszych utworów „The best of”, ale także zaprezentował nowe kompozycje. Piotrowi Rubikowi towarzyszyła Filharmonia Świętokrzyska, chóry z Wrocławia i z Częstochowy, narrator i soliści. Całość widowiska obserwował kilkutysięczna, żywiołowo reagująca na muzykę publiczność.Podziękowania dla artystów za wspaniały występ w imieniu społeczności powiatu staszowskiego złożył startosta Andrzej Kruzel.

Więcej…

 

Staszowski "Orlik" w trakcie naprawy

odwodnienie_orlikTrwają prace nad odwodnieniem terenu zespołu boisk "Orlik" i sąsiadującego z nimi placu zabaw na osiedlu Wschód w Staszowie.

Wzdłuż chodników ułożone zostaną korytka umożliwiające wodzie opadowej swobodne spływanie do kanalizacji deszczowej oraz wykonane zostaną wszystkie inne prace, które znacząco poprawią stan obiektu.
Projekt na podstawie, którego firma z Katowic w 2010 roku budowała ten kompleks sportowy nie przewidywał wykonania drenażu, w związku z czym obecne prace nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Całość, czyli kwota 40 tys. złotych zostanie zapłacona z budżetu miasta.
Prace będą trwać do 20 października br. Wykonawcą jest ta sama firma, która w minionym roku budowała boiska.

 

Pracownia językowa dla staszowskiej „trójki”

szkola_nr_3W Szkole Podstawowej Nr 3 im. Hieronima Łaskiego w Staszowie powstanie pracownia do nauki języków obcych.

W sali lekcyjnej znajdować się będą 22 nowoczesne stanowiska dla uczniów, w tym: zakupione zostaną nowe meble, terminale uczniowskie, słuchawki, pakiet oprogramowania oraz nauczycielski panel sterowania.

Jak mówi burmistrz Romuald Garczewski całość kosztować będzie około 16 tys. zł. Jest to forma pomocy rzeczowej, jaką Samorząd Województwa Świętokrzyskiego przekazuje w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji 2011” gminom.
Jeszcze w tym roku uczniowie będą korzystać z nowej pracowni.

 

Warsztaty twórcze ...

warsztaty_tworcze
 

XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

Ogłoszenie

W dniu 4 października 2011 roku (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

Więcej…

 

Strona 38 z 54

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 1 2015

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

2012POKLsm
dyzury_aptek

zaszczepwsobiechecszczepien

PIS

mania_dzialania_mini
korab_logo

ebok pgnig

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości