zostaw 1  w staszowie 600px

OBWIESZCZENIA STAROSTY STASZOWSKIEGO

Obwieszczenia:

1. Dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Na Kępie w Staszowie"

2. Dotyczące zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa ulicy Cmentarnej w Staszowie"

 

Świętokrzyskie na fali

radiokielceW czwartek 23 sierpnia od godziny 9.30 zapraszmy na Rynek w Staszowie na spotkanie z Radiem Kielce. W trakcie pobytu wozu transmisyjnego będzie możliwość nagrania pamiątkowych wypowiedzi, które będą umieszczone w "Kapsule czasu". Nagrania zostaną utrwalone na specjalnym nośniku, a następnie umieszczone w pojemniku, który zostanie zamurowany na Świętym Krzyżu na 100 lat. Akcja "Kapsuła czasu" jest jednym z elementów obchodów 60-lecia Radia Kielce.

Akcji będzie towarzyszyć audyja na żywo prowadzona wprost ze staszowskiego Rynku.

 

Rzut karny na wagę zwycięstwa

20120820pogonmW niedzielnym meczu przeciwko ŁKS Łagów piłkarze Pogoni Staszów zainkasowali komplet punktów. Po faulu w 48 minucie na Tomaszu Strzałce, sędzia podyktował dla naszego zespołu rzut karny, który w precyzyjny sposób wykonał Rafał Merchut ostatecznie ustalając wynik spotkania. Obie drużyny mecz kończyły w dziesiątkę po czerwonych kartkach dla: Michała Łagosza i grającego trenera gości Pawła Jaworka.

Więcej…

 

Wakacje "Korabu"

20120820korabmNiezwykle sportowo spędzają wakacje piłkarze ręczni KS Korab OSiR Staszów. Już od pierwszego dnia wakacji, 29.06.-01.07. dziewięciu zawodników, członków kadry wojewódzkiej młodzików uczestniczyło w Kielcach w zgrupowaniu selekcyjnym do kadry wojewódzkiej juniorów młodszych. Trenerem głównym w/w kadr jest Janusz Świętoń (KS Korab Staszów), a trenerem współpracującym jest Rafał Bernacki (KS Vive Targi Kielce), były bramkarz m.in. Vive i wielokrotny reprezentant Polski. Do ścisłej kary województwa świętokrzyskiego juniorów młodszych w/w trenerzy zakwalifikowali 3 zawodników KS KORAB, 5 zawodników KSSPR Końskie, 5 zawodników KS Vive Kielce. W rezerwie znalazło się 6 zawodników Vive i 1 KS KORAB.

Więcej…

 

PSY do adopcji

psy

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie poszukuje osób chętnych do przygarnięcia psów. Kontakt tel. 15 864 83 22 w godzinach pracy UMiG (poniedziałek w godz. od 8.00 do 16.00, wtorek-piątek w godz. od 7.00 do 15.00).

 

Informacje dotyczące stypendium i zasiłku szkolnego w roku szkolnym 2012/2013

Zgodnie z : ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Uchwałą nr  LII/529/06 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 5 października 2006 r. w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia udzielna jest uczniom pomoc materialna.

Więcej…

 

Inwestycje drogowe

jasien2Widoczne są postępy w przebudowie drogi Wola Osowa - Jasień. Łączny koszt to 753 869,98 zł. Na realizację inwestycji pozyskano kwotę 527 569,98 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Na ukończeniu jest również ul. Na Kępie w Staszowie, której koszt wykonania wyniesie 131 986,38 zł oraz droga Oględów - Niemścice za 291 067,20 zł. Obydwie inwestycje są realizowana w ramach dotacji pozyskanej z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Łącznie kwota dofinansowania obydwóch inwestycji to 346 057,00 zł..

Trwają prace na drodze dojazdowej do plaży Jeziora Chańcza, na odcinku znajdującym się w granicy Gminy Staszów. Koszt  inwestycji 76 250,75 zł.

Więcej…

 

Przygotowania do niedzielnego meczu

dsc_0239Już w tą niedziele o godzinie 17.00 na stadionie miejskim przy ulicy.Koszarowej 7  Pogoń Staszów rozegra inauguracyjny mecz Zina IV z Orlętami Kielce. Zapewne czeka nas sporo emocji. Klub serdecznie zaprasza !

 


 

Więcej…

 

Staszów realizuje inwestycje

boisko_kurozweki_1Zakończono realizację części zadań wykonywanych w ramach Programu Rozwoju Odnowy Wsi Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
Całkowita wartość zadania wynosi 1 046 828 zł. W ramach działania wybudowano 4 place zabaw w: Sielcu, Krzczonowicach, Oględowie i Woli Osowej za kwotę 209 611 zł.
Rozpoczęto zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Koniemłotach za kwotę 337 217 zł. Na etapie wykończeniowym jest zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Kurozwękach, w ramach którego powstanie nowoczesne boisko do piłki nożnej oraz plac zabaw za łączną kwotę 500 000 tys zł.
Wniosek na wykonanie powyższych zadań został złożony przez gminę Staszów w październiku 2011 roku, do Lokalnego Grupy Działania Białe Ługi. Został on pozytywnie oceniony przez Radę LGD jako zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju.

 

Więcej…

 

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

sesja25_04031 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej.  Uczestniczyło w niej 18 radnych. W jej trakcie podjęto decyzje o udzieleniu przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu. Dokonano zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok, a także zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027.

 

Więcej…

 

„ Na swoim najlepiej II edycja”

na swoim mae

Podkarpacka Agencja Konsulingowo – Doradcza Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „ Na swoim najlepiej II edycja”. Projekt skierowany jest do osób, które zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą i są:

  • długotrwale bezrobotne

  • nie ukończyły 25 roku życia

  • zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu przewidziane są 3 formy wsparcia tj.:
a)wsparcie doradczo – szkoleniowe

b) wsparcie pomostowe ( 6 m-cy * 1 500 PLN)
c) dotacja inwestycyjna w kwocie do 40 000 złotych.
Powyższe działania przyczynia się do aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, promocji przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

 

Ogłoszenie XXV Sesja Rady Miejskiej

W dniu 31 lipca 2012 roku (wtorek) o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. Tematem obrad sesji będzie m.in.:

Podjęcie uchwał w sprawie:

  • udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu – projekt nr 253/12,
  • wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok – projekt nr 254/12,
  • zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2012-2027 – projekt nr 255/12,
  • wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XL/318/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Staszów – projekt nr 251/12,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego – projekt nr 252/12.

Przewodniczący Rady Miejskiej Kryspin Bednarczyk

 

Komunikat o szkodliwości barszczu Sosnowskiego

PIORINWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach informuje, że na terenie województwa świętokrzyskiego zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt może stanowić barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel). Roślina ta występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów, także na poboczach dróg i przy szlakach turystycznych oraz na nieużytkach czy odłogach.

Więcej…

 

Poparcie obywatelskiego projektu zmierzającego do utrzymania Sądu Rejonowego w Staszowie

sd - mae
 

„Kuźnia wiedzy”

sbrreu


W Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie od października 2011r. do 30.11.2012r jest realizowany projekt „Kuźnia wiedzy” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Więcej…

 

Z PKSem na Golejów

przejazdynawakacje
 

Turniej rycerski w Szydłowie

14_Turniej_Plakatm
 

Znaleziono psa

pekinczykNa Osiedlu Oględowska w Staszowie znaleziono psa w czerwonej obroży. Właściciela prosimy o kontakt z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie
tel. 15 864 83 22, pok. 222.

 

 

 

 

Grand Prix Staszowa

20120711grandprixm

 

REGULAMIN

 

Skok na kasę

prow

Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" organizuje konkurs fiszek "skok na kasę". Można dzięki niemu uzyskać dofinansowanie w wysokości 50% do realizacji zadań z zakresu różnicowania w kierunku działalności nierolniczej oraz tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw. 

Więcej…

 

Radni obradowali w komplecie (video)

20120628sesjamW dniu 28 czerwca 2012 roku (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbyła się XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE. Wzięli w niej udział wszyscy Radni.

Przed rozpoczęciem obrad miała miejsce uroczystość wręczenia podziękowań dla najzdolniejszych uczniów szkół z gminy Staszów. Wyróżnieni zostali laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz "odyseusze" z Czajkowa. Uczniów przedstawiła kierownik wydziału edukacji Jolanta Macias. Głos zabrała z-ca burmistrza Henryka Markowska która podziękowała za młodzieży rodzicom i nauczycielom laureatów. W podobnym tonie wypowiedział się także przewodniczący Kryspin Bednarczyk.

Więcej…

 

OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Obwieszczenie z dn. 25.06.12 r. do stron postępowania dot. przed.:"Likwidacja barier rozwojowych – most na Wiśle z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875".

 

OGŁOSZENIA SĄDOWE

Sąd Rejonowy w Staszowie I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gminy Staszów reprezentowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o zezwolenie na złożenie do depozytu nr ewid. 395/1:

1. Ogłoszenie o zezwoleniu na złożenie do depozytu.

2. Ogłoszenie o ustanowieniu kuratora.

 

Sołtyska Łukawicy wyróżniona w Wąchocku

20120629Myslekm30 czerwca 2012 r w Wąchocku odbył się corocznie organizowany Zjazd i Turniej Sołtysów Ziemi Kieleckiej. Z naszej gminy w tym konkursie została wyróżniona Justyna Mysłek Sołtys sołectwa Łukawica. Nagrodzona ma 27 lat jest magistrem administracji. Z jej inicjatyw powstało w miejscowości Łukawica Stowarzyszenie ,,Łukawskie Gospodynie'' . Ma ono na celu pozyskiwać środki finansowe dla poprawy warunków życia oraz rozwoju miejscowość. Jednym z działań stowarzyszenia była organizacja dnia Dnia Dziecka oraz wystawienie produktów regionalnych do degustacji podczas dożynek gminnych. Sołtyska zabiegała również o budowę i remonty dróg w swojej miejscowości, a także była mocno zaangażowana w budowę łącza internetowego w Łukawicy.

Odbierając puchar pan sołtys podziękowała kapitule i dodała, że jest to dla niej duże wyróżnienie i jednocześnie uznanie dla miejscowości oraz władz samorządowych za ostatnie lata pracy na rzecz sołectwa. Sołtys przyznaje, że dzięki współpracy z samorządem zarówno gminnym i powiatowym w ostatnim czasie dużo się zmieniło w Łukawicy. Uporano się bowiem z największymi bolączkami miejscowości takimi jak brak dróg czy udrożnienie rowów melioracyjnych. Jeden z najmłodszych sołtysów w gminie w planach na przyszłość zakłada dalszą promocje swojej miejscowości.

 

Wyprawka szkolna 2012/13

ksiazkiW związku z Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2012/2013  Burmistrz Miasta i Gminy Staszów informuje rodziców, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom rozpoczynającym 1 września 2012 roku naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej oraz klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum  ogólnokształcącego i technikum. 

Projekt programu „Wyprawka Szkolna” zakłada, że rodzice uczniów  klas pierwszych szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).

Więcej…

 

Strona 30 z 54

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 1 2015

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

2012POKLsm
dyzury_aptek

zaszczepwsobiechecszczepien

PIS

mania_dzialania_mini
korab_logo

ebok pgnig

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 30 gości