zostaw 1  w staszowie 600px

Ogłoszenie

Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że na realizację zadania publicznego  pn. "Utworzenie Staszowskiego Ośrodka Integracji i Wspierania Przedsiębiorczości SIG" i udzielenie dotacji wpłynął jeden wniosek od Staszowskiej Izby Gospodarczej w Staszowie.
 

OBWIESZCZENIA STAROSTY STASZOWSKIEGO

1. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: "Budowa ulicy Na Kępie w Staszowie"

2. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania p.n.: "Budowa ulicy Cmentarnej"

 

„Dzień Nauczyciela”

dsc_0007W Staszowie Dzień Edukacji Narodowej uczczono wspólną sesją Rady Powiatu i Rady Miejskiej, która odbyła się w auli Zespołu Szkół im. St. Staszica. Obrady sesji wspólnie prowadzili przewodniczący: Damian Sierant i Kryspin Bednarczyk. Uroczystości rozpoczęto od hymnu narodowego.
Starosta staszowski Andrzej Kruzel złożył gratulacje i życzenia nauczycielom oraz przedstawił sytuację oświaty w powiecie. Poinformował o sukcesach szkół. Odniósł się również do wyników egzaminów maturalnych i indywidualnych osiągnięć uczniów w olimpiadach przedmiotowych.

Więcej…

 

Bezpłatne badania profilaktyczne w Staszowie

Od 12 do 16 listopada 2012 roku, w godzinach od 10.00 do 15.00 będzie można skorzystać z  bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych. "Cytomammobus" ustawiony zostanie na parkingu obok Starostwa Powiatowego przy. ul. Świerczewskiego. 

Jak informuje Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy Świętokrzyskie Centrum Onkologii bezpłatne badania mammograficzne adresowane są do Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie miały wykonanego badania mammograficznego. Z bezpłatnych badań cytologicznych w kierunku rozpoznani raka szyjki macicy mogą korzystać kobiety co 3 lata, w wieku od 25 do 59 lat. Wiecej informacji mozna uzyskać na stronie internetowej wok-kielce.pl

 

Utrzym.i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego Wesoły Pajacyk w Staszowie w ramach proj. Wsparcie dla życia zawod.i rodzin.w Gm.Staszów współfin. z EFS w PO KL Dział. 1.5 Wspieranie rozw.na rzecz godzenia życia zawod.i rodzin.-dostawa żywności (zakończone)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer ogłoszenia: 217303 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja edytowalna
formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja pdf

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp – osoby fizyczne
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – (wzór do ewentualnego wykorzystania)
Załącznik Nr 6 - Projekt umowy

 


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI NR 2,4 I 5

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘSCI NR 8

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI NR 6

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 232345-2012; data zamieszczenia: 02.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 28001-2013; data zamieszczenia: 20.02.2013

 

Ogłoszenie - XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 15 października 2012 roku (poniedziałek) o godz.12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Tematem obrad sesji będzie m.in.:

Więcej…

 

Utrzymanie i funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w Staszowie w ramach proj. Wsparcie dla życia zawod. i rodzinnego w Gminie Staszów współfin. z EFS w PO KL Dział. 1.5 Wspieranie rozw. na rzecz godzenia życia zawod. i rodzinnego-dostawa żywności (zakończone)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer ogłoszenia: 216491 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja edytowalna
formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja pdf

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp – osoby fizyczne
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – (wzór do ewentualnego wykorzystania)
Załącznik Nr 6 - Projekt umowy

 


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI NR 4,5 I 9

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 232153-2012; data zamieszczenia: 02.11.2012

 

Utrzymanie i funkcjonowanie Żłobka w Staszowie w ramach proj. Wsparcie dla życia zawodowego i rodzinnego w Gminie Staszów współfin. z EFS w PO KL Dział. 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodow. i rodzinnego-dostawa żywności (zakończone)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Numer ogłoszenia: 216477 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012

SIWZ

Załącznik Nr 1 - Formularz oferty

formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja edytowalna

formularze asortymentowo-cenowe odrębne dla każdej części - wersja pdf

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o treści określonej w art. 22 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - art. 24 ust. 1 Pzp
Załącznik Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp – osoby fizyczne
Załącznik Nr 5 - Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – (wzór do ewentualnego wykorzystania)
Załącznik Nr 6 - Projekt umowy

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 218243 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012

 


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI NR 2,4,5 i 9

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI NR 8

 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 232121-2012; data zamieszczenia: 02.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 30352 - 2013; data zamieszczenia: 22.01.2013

 

Place zabaw i chodniki na Osiedlu „Wschód”

dsc_0536Nowe chodniki z kostki są układane pomiędzy blokami 1, 14 i 16 przy ul. Mickiewicza w Staszowie. Łączna powierzchnia dróg spacerowych to około 218 metrów kwadratowych. Gmina Staszów zapłaci za tą usługę 23 217,00 zł.
Również w tej okolicy powstają dwa place zabaw o powierzchni 130 i 412 metrów kwadratowych. Huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownica oraz kilka innych atrakcji będzie dostępne dla dzieci jeszcze w tym miesiącu. Wartość inwestycji to 83 025,00 zł.

 

Więcej…

 

Narkomania sama nie przejdzie!

konopieNarkotyki są coraz bardziej wszechobecne, bez problemu można się w nie zaopatrzyć na dyskotece, w klubach, na koncertach, imprezach masowych, czyli wszędzie tam, gdzie przebywają młodzi ludzie. I niekoniecznie mają dawną formę. Teraz są sprzedawane pod postacią ciastek, cukierków, lizaków czy w napojach, co bardzo zachęca i rozbudza ciekawość najmłodszych. W wyniku ich dostępności sięga po nie coraz większa liczba młodych ludzi.

Więcej…

 

Rozbudowa Przedszkola Nr 8 w Staszowie

dsc_0512Trwa rozbudowa i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 8 na Osiedlu „Wschód” w Staszowie. Do końca listopada powstaną dwie nowe sale dydaktyczne oraz przebudowana zostanie część istniejącego budynku, która przeznaczona będzie na łazienki. Elewacja budynku zostanie ocieplona, wykonany będzie remont pokrycia dachowego oraz nowe zadaszenie nad wejściem.  Powstanie podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przewidziano również wykonanie drenażu wokół całego obiektu.
Koszt całkowity inwestycji to 511 314,69 zł,  przy czym wykonanie termomodernizacji zostanie dofinansowane kwotą 300 000,00 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

Więcej…

 

Marsz Pamięci

_A047725mMarsz pamięci z okazji 70. rocznicy „Czarnej Niedzieli” przeszedł ulicami Staszowa w dniu 4 października. We wspólną drogę, ze Staszowskiego Rynku, na cmentarz żydowski, wyruszyli ocaleni z holocaustu Żydzi, ich potomkowie, a także liczne grono mieszkańców miasta i gminy. Tragiczne wydarzenia niemieckiej agresji doprowadziły do zagłady sześciotysięcznej społeczności miasta. Większość zginęła, ocaleli nieliczni. Wielu z nich zawdzięcza przetrwania Polakom, którzy z narażeniem życia swego, a także najbliższych przechowywali w ukryciu bezbronnych, tropionych jak dzikie zwierzęta Żydów.

Tragedię godnie i z szacunkiem uczciły władze samorządowe. Burmistrz Romuald Garczewski w przemówieniu przywołał zdarzenia sprzed 70 lat - Dzień 7 i 8 listopada 1942 roku zapisał się w historii Staszowa jako zwykła sobota i „czarna niedziela”. Wielotysięczna społeczność bita i poniżania przez niemieckich oprawców, opuściła nasze miasto i wyruszyła w czterdziesto kilometrowy marsz śmierci. Dzisiaj spotykamy się na rynku staszowskim, by w rocznicę tamtych wydarzeń symbolicznie uczcić pamięć wszystkich niewinnych ofiar niemieckiego hitleryzmu. By w zadumie nad męką ofiar oddać cześć ich pamięci i cierpieniu. Po tych słowach Burmistrz poprosił uczestników o symboliczną minutę ciszy.

Więcej…

 

Drugi Klub Dziecięcy i bezpłatna opieka na dziećmi w Staszowie

2012_10_01_klub_gn_003Przy Przedszkolu Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II otwarto Klub Dziecięcy „Wesoły Pajacyk”, w którym prowadzona jest opieka nad dziećmi w wieku od jednego roku do trzech lat. To już druga taka placówka w Staszowie.
Stworzenie tego miejsca było możliwe dzięki dofinansowaniu z „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch” na 2012 rok”. Wysokość dotacji wyniosła 70% kosztów kwalifikowanych tj.: 84 593,00 zł.

 

 

Więcej…

 

Rusza budowa mostu na Wiśle

20121001mostmW dniu 1 października 2012 roku podpisana została umowa na budowę mostu na Wiśle w Połańcu. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2014 roku. Budowę będzie prowadzić  konsorcjum trzech firm: Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych "Mosty – Łódź”, Vistalu Gdynia i Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych. Koszt inwestycji wyniesie ok. 178 mln złotych. Realizacja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013. Długość 13 przęsłowego mostu wyniesie 955 metrów, wysokość nad terenem – 18 metrów. W skład inwestycji wchodzą również : drogi, skrzyżowania, chodniki, drogi dojazdowe, odwodnienie terenu, zbiornik retencyjny. Koncepcja została opracowana przez firmę Schüβler.

Podpisanie umowy pomiędzy samorządami województw Świętokrzyskiego i Podkarpackiego oraz właściwymi Zarządami Dróg Wojewódzkich odbyło się w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu. Władze Miasta i Gminy Staszów oraz Powiatu Staszowskiego od wielu lat zabiegają o rozpoczęcie kluczowej dla rozwoju regionu budowy mostu. Jego realizacja podniesie atrakcyjność inwestycyjną Staszowa. Wraz z mostem powiązane są także inwestycje w układ drogowy, w tym obwodnicowy, na trasach które będą prowadzić do przeprawy na Wiśle.

 

Remont Ratusza

20120927RatusmzRuszyła długo oczekiwana odnowa budynku Ratusza w Staszowie. W dniu 27 września 2012  wokół obiektu pojawiły się rusztowania. Zadanie realizuje wyłoniony w przetargu wykonawca -  firma Usługi Remontowo-Budowlane Zbigniew Dziuba. Łączny koszt inwestycji opiewa na 117 900 zł. W zakres renowacji wchodzą:

-Usuwanie warstwy malarskiej
-Malowanie budynków
-Roboty remontowe i renowacyjne
-Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
-Montaż rynien.
Zakończenie prac zaplanowane jest na 30 października 2012 roku.

 

Podpisano umowę w sprawie opracowania koncepcji układu obwodnicowego Staszowa

20120926obwodnicz01mPo dwóch latach od momentu zawarcia wstępnego porozumienia pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Powiatem Staszowskim, w sprawie rozpoczęcia prac nad koncepcją układu obwodnicowego Staszowa, w dniu 24 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Staszowie, podpisano umowę w sprawie „Opracowania koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu".

Umowa na kwotę brutto 146 370 zł, została podpisana z firmą PROMOST CONSULITING T. Siwowski Spółka Jawna w Rzeszowie, która jako jedna z ośmiu firm złożyła swoją ofertę w ogłoszonym przez Starostwo przetargu nieograniczonym na realizację w/w opracowania. Ze strony Powiatu Staszowskiego – Starostwa Powiatowego w Staszowie, umowę podpisali starosta staszowski Andrzej Kruzel oraz wicestarosta Michał Skotnicki, z kontrasygnatą skarbnika powiatu Jolanty Piotrowskiej. Ze strony Wykonawcy umowę podpisał Zbigniew Kwaśny – dyrektor ds. Projektowych.

Więcej…

 

Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2012"

rownacszanseUrząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2012” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Celem Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (13-19 lat) z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

Więcej…

 

FINAŁ KAMPANII „ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”

dsc_0048Emilia Fołta uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 w Staszowie znalazła się w gronie laureatów konkursu pn. „To ja”, ogłoszonego w ramach tegorocznej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Organizatorami akcji byli Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacja „Trzeźwy Umysł”. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Edukacji Narodowej i Minister Sportu i Turystyki.

Więcej…

 

Ogłoszenie - XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ w STASZOWIE

Wdniu 27 września 2012 roku (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Tematem obrad sesji będzie m.in.:

Więcej…

 

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

UWAGA !!!

Główny Inspektor Sanitarny ponownie przestrzega przed spożywaniem wysokoprocentowego alkoholu zakupionego w ostatnim czasie na terenie Republiki Czeskiej oraz alkoholu niewiadomego pochodzenia, bez banderoli, bez oznakowania wytwórcy i miejsca wytworzenia, itp. 

Więcej…

 

"Spotkania z muzyką"

szkrzypkiStaszowski Ośrodek Kultury zaprasza na cykl koncertów w wykonaniu muzyków Estrady Kameralnej Filharmonii Narodowej pn. "Spotkania z muzyką". Znakomita obsada wykonawcza.
Tematyka koncertów będzie zróżnicowana i dostosowana do wieku uczniów. W trakcie koncertów przezentowana będzie muzyka polska oraz z innych regionów świata.

Więcej…

 

MANEWRY STRAŻACKIE 2012

2012_09_16_manewry_0010W minioną niedzielę (16 września) w Wiązownicy Kolonii odbyły się manewry Ochotniczych Straży Pożarnych. Wzięło w nich udział piętnaście jednostek z terenu miasta i gminy Staszów.
Pierwsze zadanie, postawione tego dnia przed strażakami, polegało na zbudowaniu linii gaśniczej. Z pobliskiej rzeki Kacanki tłoczono wodę do odległego o prawie dziewięćset metrów miejsca pożaru. W to przedsięwzięcie zaangażowane było aż siedem zastępów.

Więcej…

 

Fundusz Stypendialny „Korab” przyznał stypendia

136,5 tys. złotych zostało podzielone pomiędzy trzydziestu jeden uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu staszowskiego. Uroczystość wręczenia promes miała miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie w środę, 12 września. O stypendia ubiegają się uczniowie, którzy mają szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie lub są utalentowani artystycznie.

 

 

Więcej…

 

ZGOK w budowie

5W Rzędowie trwa budowa Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o., której udziałowcem jest Gmina Staszów. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu dofinansowanego z Funduszu Spójności. Zlokalizowana będzie na terenach niegdyś należących do Kopalni Siarki w Grzybowie.

 

 

 

Więcej…

 

Nie dla nich nuda!

wolontariusze akcyjniAgnieszka, Monika, Gabrysia, Ola, Iza, Magda, Karolina, Damian i Sebastian  mają po kilkanaście lat. Niczym nie różnią się od swoich rówieśników:  uczą się  w szkole  gdzie niekoniecznie są prymusami, mają przyjaciół, z którymi lubią chodzić na imprezy, cieszą ich chwile leniuchowania. Tegoroczne wakacje poświęcili jednak na coś zupełnie innego niż  rówieśnicy: podjęli się organizacji swoich pierwszych w życiu  projektów społecznych. Dzięki ich pomysłom i chęci działania dziesiątki dzieci i młodzieży mogło  aktywnie i kreatywnie spędzić wakacyjny czas w Staszowie.
Wszystko zaczęło się od tego, że na początku roku zgłosili się do realizowanego przez Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży FARMa  projektu pod tytułem „Akcja: Wolontariat!”. Najpierw nasi bohaterowie uczestniczyli w szeregu szkoleń  przygotowujących ich do realizacji własnego projektu. Szybko podzielili się na dwie grupy, gdzie zrodziły się dwa zupełnie inne oryginalne pomysły na działania angażujące społeczność lokalną.

Więcej…

 

Strona 30 z 55

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

leszekkopec

Burmistrz
mgr Leszek Kopeć

EwaKondek

Zastępca Burmistrza
dr Ewa Kondek

 

Więcej danych:

monit 1 2015

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

2012POKLsm
dyzury_aptek

zaszczepwsobiechecszczepien

PIS

mania_dzialania_mini
korab_logo

ebok pgnig

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości