jutrzenkabibliotekaosir

basensokpttk

 


 

„Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025"

Burmistrz Romuald GarczewskiSzanowni Państwo,

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie przystąpił do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Staszów na lata 2014-2025", w której określone zostaną zasoby i potencjały Miasta i Gminy oraz kierunki dalszego rozwoju.

Opracowanie Strategii Rozwoju jest konieczne, ponieważ będzie stanowiło formalną podstawę ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Zaplanowane zadania w ramach dokumentu strategicznego przyczynią się do przywrócenia ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, odbudowy więzi społecznych, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców. Nadrzędnym celem prac nad dokumentem jest sformułowanie zadań do realizacji, możliwie bliskich oczekiwaniom i potrzebom społeczności naszego Miasta i Gminy. [więcej]

Postęp prac nad dokumentem oraz informacje o spotkaniach, ankiety, fiszki i inne materiały można znaleźć na naszej stronie w dziale [Budowa Strategii na lata 2014-2025]. Zapraszam

SOG dostał 4,5 mln złotych

RPO

W dniu 9 marca Burmistrz Romuald Garczewski oraz marszałek Województwa Świętokrzyskiego popisali pre-umowę pn: „Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – Strefa A".

Koszt całości tego etapu przedsięwzięcia ma wynieść 7,6 mln. zł z czego ok. 4,5 mln. zł dofinansowane będzie z z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Działania 2.4 „Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Środki zostały rozdysponowane przez Zarząd Województwa w dniu 31 stycznia 2012 r.

Więcej…

 

Milion na remonty dróg

_dsc0030Milion złotych przyznano dla miasta i gminy Staszów na usuwanie skutków powodzi. Na taką kwotę burmistrz Staszowa Romuald Garczewski odebrał promesę od podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisława Rakoczego, wojewody Bożentyny Pałki-Koruby oraz wicewojewody Beaty Oczkowicz.
Uroczyste przekazanie odbyło się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach we wtorek, 13 marca. Za otrzymane pieniądze wyremontowane zostaną drogi gminne o łącznej długości ponad 2,8 km. Będą to: droga relacji Niemścice - Oględów oraz ul. Na Kępie w Staszowie.
Jak podaje PAP - spośród gmin największe dotacje otrzymały: Sandomierz (1,3 mln zł), Staszów (1 mln zł) oraz Chmielnik, Połaniec, Baćkowice i Łubnice (po 600 tys. zł). Po 1,5 mln zł otrzymały powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, staszowski, a milion złotych - pińczowski.

Więcej…

 

ZEC będzie produkował energię elektryczną!

zec_logoPrezes Zakładu Energetyki Cieplnej Ryszard Sobczyk podpisał preumowę na budowę instalacji układu kogeneracji do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Po wykonaniu inwestycji, które planowana jest na koniec 2013 roku staszowski ZEC z wykorzystaniem silników gazowych będzie produkował energię elektryczną i ciepło. Inwestycja pozwoli na znaczące oszczędności paliwa i przyczyni się do lepszego funkcjonowania zakładu.

Więcej…

 

Spotkanie autorskie

W dniu 21 marca 2012 o godz. 12 w holu Biblioteki wRatuszu w Staszowie. odbędzie się spotkanie z pisarką Barbarą Rybałtowską.

Organizatorami wydarzenia są Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie we współpracy z Instytutem Książki 

 

Babski Rajd

1-3Zorganizowany przez Koło Grodzkie PTTK w Staszowie, pod honorowym patronatem wiceburmistrz Staszowa Henryki Markowskiej Babski Rajd to oryginalny pomysł staszowskiego Koła Grodzkiego PTTK, by uczcić Dzień Kobiet. Wymarsz nastąpił w niedzielę, 11 marca, z miejscowego rynku. W grupie dwunastu osób, zdecydowanych pokonać trasę długości 12 km, była również wiceburmistrz Staszowa Henryka Markowska, która objęła honorowy patronat nad imprezą. Uczestników nie odstraszyła nawet niezbyt sprzyjająca pogoda.

Piechurów prowadziła Grażyna Migalska. Tuż za miastem musieli się oni zmierzyć z deszczem i śnieżycą. Dopiero w Rytwianach pogoda okazała się bardziej łaskawa, a Gaju Święcickim, w pełnym słońcu, zapachniało wiosną. Około 1130 uczestnicy Babskiego Rajdu dotarli do Sichowa. W tamtejszej bibliotece nastąpiło spotkanie ze staszowskimi i połanieckimi rowerzystami, którzy zdążyli pokonać trzydziestokilometrową trasę, prowadzącą z Połańca. Wszystkich przywitano gościnnie słodkim poczęstunkiem ufundowanym przez wójta gminy Rytwiany.

Więcej…

 

Grand Prix Wrocławia

20120214m

W ubiegłą niedziele na strzelnicy sportowej WKS „Śląsk" Wrocław, najnowocześniejszej w Polsce dobiegły końca Międzynarodowe Zawody w strzelaniach kulowych i pneumatycznych 3 GRAND PRIX WROCŁAW i DOLNEGO ŚLĄSKA 2012. Zawody we Wrocławiu były jednymi z mocnej obsadzonych w tym roku w Polsce, startowała cała Kadra Narodowa Polski a także Słowacji, Czech, Ukrainy, Hiszpanii, Iranu, Węgier, Meksyku i Mongolii. Zawody te były kolejną okazją do rywalizacji z najlepszymi zawodnikami z kraju i ze świata. Jedynymi reprezentantami naszego województwa na tych zawodach były zawodniczki „NIEDŹWIADKA" Staszów: Marta Waga i Angelika Woszczyńska.

Więcej…

 

Zaproszenie

odwet_jedrusie17 marca 2012 roku (sobota) odbędzie się uroczystość poświęcona  70. rocznicy Bohaterskiej Śmierci Redaktorów Gazety „ODWET” w Wiśniówce.

Program uroczystości:
godz.11.00 - Wiśniówka.
  • Warta honorowa i Apel poległych.
  • Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pamięci.
godz. 12.00  - Zespół  Szkół - PSP im. Papieża Jana Pawła II i PG w Czajkowie.
  • Montaż słowno-muzyczny.
  • Msza Święta w intencji Ojczyzny.
  • Nominacje oficerskie i ślubowanie strzeleckie.
  • Wystąpienia zaproszonych gości.
 

Rozstrzygnięto konkurs na zadania z zakresu sportu

Wydział Edukacji Kultury, Zdrowia i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, informuje, że Burmistrz Miasta i Gminy Staszów Zarządzeniem Nr 18/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. przyznał dotacje na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów do realizacji przez kluby sportowe w 2012 roku.
Wykaz klubów sportowych, którym Burmistrz przyznał dofinansowanie na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Staszów w 2012 r., stanowi załącznik do zarządzenia.
 

Motylkowa staszowska laryngologia.

1-_3085339-001Sztandarowy program Fundacji „Porozumienie bez barier” Jolanty Kwaśniewskiej „Motylkowe Szpitale dla Dzieci” zagościł i w staszowskim Szpitalu.

W 2010 roku placówka wyraziła chęć uczestnictwa w programie, a pod koniec zeszłego roku otrzymała odpowiedź akceptującą wniosek. W ramach dotacji z programu „Motylkowe Szpitale dla Dzieci” została odnowiona sala dziecięca na Oddziale Otolaryngologicznym. Do współpracy Dyrekcja staszowskiej lecznicy zaprosiła Sekcję Plastyczną ze Staszowskiego Ośrodka Kultury. Dzięki młodym artystom puste ściany sali zmieniają się w bajkową krainę, która pozwoli małym pacjentom zapomnieć, choć na chwilę o troskach związanych z chorobą i umilą pobyt w szpitalu.

Więcej…

 

"Po sąsiedzku" ze Staszowa

20120308tvpmW dniu wczorajszym w Staszowie gościła ekipa Telewizji Polskiej pod redakcją Jacka Czaplarskiego. Powodem pobytu było przygotowywanie materiałów do audycji poświęconej naszemu miastu i gminie. Program realizowany jest w ramach cyklu „Po sąsiedzku", które przedstawiają problematykę samorządów gminnych, ich funkcjonowania, działalności na rzecz rozwoju oraz działalności kulturalnej, turystycznej i sportowej. Ważnym wątkiem serii jest pokazywanie pozytywnych aspektów działalności organizacji spółdzielczych, tj. GS, banki spółdzielcze ...

Emisja audycji ze Staszowa planowana jest w programie TVP 1, w dniu 16 marca 2012 o godzinie 12:25, powtórka 2 tygodnie później (30.III) o tej samej porze.

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie nie ponosi kosztów związanych z realizacją programu.

 

Staszowski Obszar Gospodarczy

20120201grzybow_2m

W dniu 2 marca 2012 roku w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Burmistrz Staszowa Romuald Garczewski podpisał umowę na dofinansowanie wykonania dokumentacji na budowę "Staszowskiego Obszaru Gospodarczego". Projekt "Staszowski Obszar Gospodarczy szansa dla regionu" będzie finansowany w ramach działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją Projektu wynosi 984000,00 zł, kwota dofinansowania wyniesie 85% kosztów,  maksymalnie 836400,00 zł, pozostałe 15% zostanie pokryte ze środków własnych gminy Staszów.

Więcej…

 

Nabór dzieci do żłobka oraz klubu dziecięcego

_dzieciUrząd Miasta i Gminy w Staszowie ogłasza nabór dzieci do żłobka (w wieku od 2 do 3 lat) oraz do klubu dziecięcego (dzieci w wieku od 3 do 4 lat).

Karty zgłoszenia można pobrać w Przedszkolu NR 8 w Staszowie przy ul. Kilińskiego 20, w godz. od 8.00 do 16.00.

Ilość miejsc ograniczona.

 

 

Obwieszczenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w Kielcach

20120224obwieszczeniem
 

Staszów w starych kronikach filmowych

Najbardziej znanym dokumentem filmowym o Staszowie jest "Miasteczko"  Jerzego Ziarnika. Na przykładzie naszego miasta pokazane zostały powojenne problemy małych miast. Ze względu na ostry ton, film został zaliczony do tzw. czarnej serii. Nie był publicznie wyświetlany. Film miał być pracą dyplomową Jerzego Ziarnika, ale mimo niewątpliwego kunsztu i wysokiej jakości, nie uzyskał za niego zaliczenia.

Więcej…

 

Petycja Społecznego Komitetu Obrony Sądu Rejonowego w Staszowie

W dniu 2 marca 2012 roku w Starostwie Powiatowym w Staszowie zawiązał się Społeczny Komitet Obrony Sądu Rejonowego w Staszowie, przewodzi mu Starosta Andrzej Kruzel, działają w nim, prócz zwykłych obywateli, burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin powiatu staszowskiego, szefowie instytucji, członkowie organizacji pozarządowych oraz działacze samorządowi.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje reformę struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego - sądy, w których pracuje mniej niż 15 sędziów, mają zostać zlikwidowane. Planami reform objętych zostało łącznie 116 placówek, które mają być zastąpione przez wydziały zamiejscowe. Kryterium to spełnia Sąd Rejonowy w Staszowie, w związku z czym znalazł się na liście tych, które mają zostać zrestrukturyzowane; w myśl przygotowywanych przepisów miałby się on stać filią sądu w Sandomierzu.

Więcej…

 

Spotkania informacyjno-warsztatowe w LGD

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” zaprasza na szkolenia informacyjno-warsztatowe dla beneficjentów, którzy planują złożyć wnioski o przyznanie pomocyw naborze, który odbędzie się 7 - 21 maja 2012r.
Szkolenia przeprowadzone będą w biurze LGD "Białe Ług" tj. 26-021 Daleszyce, Plac Staszica 6, w dniach:

Więcej…

 

Zwycięstwo szczypiornistów ze Staszowa

mlodzicy1 marca młodzicy KS Korab OSiR II Staszów rozegrali u siebie ostatni mecz w ramach serii eliminacyjnej rozgrywek wojewódzkich; tym razem przeciwnikiem był zespół Vive Targi III Kielce. Staszowianie wygrali  spotkanie 24 : 21 (16:15). Bramki zdobywali; Michał Kaleta 7, Kamil Toś 7, Kamil Bugaj 4, Krystian Olszewski 2, Skuza Tomasz 1, Głuch Tomasz 1, Kubacki Karol 1 i Tomasz Sidor 1. Po eliminacjach rozpoczyna się faza play off rozgrywek, o mistrzostwo województwa i o pierwsze miejsce będą rywalizować tylko cztery zespoły: KS Vive Targi I i II Kielce, KSSPR Końskie i KS KORAB OSiR II Staszów - klasa sportowa Gimnazjum nr 1 w Staszowie. O miejsce piąte w województwie grać będą: Vive Targi III Kielce, Zorza Bogoria, PMOS Busko Zdrój i KS KORAB OSiR I Staszów - klasa sportowa Gimnazjum w Czajkowie. O miejsce dziewiąte w województwie walkę stoczą; Vive Targi IV Kielce, Wisła Sandomierz i KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.
 

Koszykarze i koszykarki staszowskiej „trójki” jadą na finał do Starachowic

polfinal_wojewodzki1Przez dwa dni tj. 28 i 29 lutego 2012 w Hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie odbywały się Półfinały Świętokrzyskich Igrzysk Młodzieży w Mini-Koszykówkę. Pierwszego dnia do rywalizacji stanęły dziewczęta z Rytwian, Osieka i Staszowa (drużyna SP13 Starachowice zrezygnowała). Bez większych problemów dziewczęta PSP Nr 3 Staszów pokonały swoje rówieśniczki z Rytwian 35-7 i Osieka 26-4. Drugie miejsce zajęła ekipa z Osieka. Zespół PSP Nr 3 Staszów wystąpił w składzie: Katarzyna Janicka, Klaudia Rudkowska, Katarzyna Góral, Patrycja Mularczyk, Aleksandra Kalita, Aleksandra Dutka, Aleksandra Stemborowska, Kamila Kostka, Weronika Piątek, Angelika Pasternak, Wiktoria Olszewska, Wiktoria Walkowicz, Wiktoria Bugaj (na zdjęciu).

 

Więcej…

 

Babski Rajd

20120311babskirajdsm
 

PUCHAR MAŁOPOLSKI W STRZELANIACH PNEUMATYCZNYCH

WoszczynskaAngelika02mW dniu 25 lutego b.r. w stolicy Małopolski na obiektach WKS-u WAWEL odbyły się zawody strzeleckie o Puchar Małopolski.

W Krakowie rywalizowali także zawodnicy ze Staszowa w składzie: Marta Waga, Angelika Woszczyńska, Zbigniew Ziółek i Marcin Szymański - trener. Był to ich pierwszy start w tym roku.

Najlepszy wynik z naszej ekipy uzyskała Angelika Woszczyńska. W konkurencji karabinu pneumatycznego juniorek młodszych uzyskała wynik 378/400 i uplasowała się na dobrym trzecim miejscu.  Wygrała natomiast zawodniczka miejscowego WAWEL-u, Ewelina Cisak.

Więcej…

 

Zawody z mistrzem

20120224sigma23 lutego 2012 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR w Staszowie odbyły się I integracyjne zawody sportowe organizowane przez LZS „Sigma - OSiR” Staszów. W zawodach wzięło udział kilkanaście osób, które zmagały się w trzech konkurencjach, skoku wzwyż, tenisie stołowym oraz rzucie do kosza. Ideą imprezy było integracyjne spotkanie dzieci i młodzieży w różnym wieku, w tym osób niepełnosprawnych. Mimo rekreacyjnego charakteru zawodów, uczestnikom nie zabrakło woli walki. Dobrą dyspozycją wykazali się także zawodnicy niepełnosprawni, którzy zanotowali dobre wyniki w skoku wzwyż oraz tenisie stołowym.

Więcej…

 

Ogólnopolski Protest Przeciwko Likwidacji Małych Sądów (video)

20120228protestmWe wtorek 28 lutego 2012 w Warszawie, samorządowcy oraz pracownicy sądów rejonowych protestowali przeciw likwidacji małych sądów. Wśród uczestników pikiety znaleźli się  wicestarosta Michał Skotnicki i z-ca burmistrza Staszowa Tomasz Fąfara. Wraz z pracownikami sądu rejonowego pojechali aby uświadomić ministrowi Jarosławowi Gowinowi brak zgody środowisk lokalnych na likwidację małych sądów rejonowych. W czasie pikiety głos zabierali starostowie, burmistrzowie miast w których zaplanowano likwidację sądów. Zastępca burmistrza Tomasz Fąfara, wskazał na brak logiki w planach ministerstwa, gdyż pod pozorem usprawniania pracy planuje się likwidację  najlepiej działających placówek, łącząc je w mające coraz większe zaległości molochy.

Więcej…

 

Spotkanie informacyjne

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie informuje, że dniu 1 marca 2012 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie z rolnikami organizowane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Jego tematem będzie poinformowanie hodowców i producentów świń na temat korzyście oraz konsekwencji utworzenia regionów wolnych od choroby Aujeszkyego.

 

Ogłoszenie - XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

W dniu 28 lutego 2012 roku (wtorek) o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE
Tematem obrad sesji będzie m.in.:

Więcej…

 

Ekologia czy ekonomia?

Czy małe firmy powinny zwracać uwagę na działania proekologiczne? Czy firma może odnosić realne korzyści z takich działań?

Nic bardziej nie zachęci małych przedsiębiorców do działań proekologicznych niż świadomość, że mogą na tym zyskać. Jak prowadzić firmę i dbać o środowisko, aby uzyskać realne korzyści? Można się tego dowiedzieć z nowego szkolenia internetowego w Akademii  PARP „Ekologiczny biznes”. Szkolenie składa się z siedmiu modułów e-learning, modułu webquest oraz warsztatowego.

Więcej…

 

Strona 30 z 50

  inwest_2011
baner_eliminacja_wykluczeni
baner_wsparcie
2012POKLbanerdowl

umig

Urząd Miasta i Gminy
w Staszowie

tel.: (015) 864 83 05
fax: (015) 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Straż Miejska
tel.: (015) 864 83 71
straz.miejska@staszow.pl

 

Więcej danych:

 


 

rgarczewski

Romuald Garczewski
Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
burmistrz@staszow.pl 

 

henrykamarkowska
Henryka Markowska
z-ca burmistrza 
hmarkowska@staszow.pl 

tomaszfafara
Tomasz Fąfara
z-ca burmistrza
tomasz.fafara@staszow.pl

Burmistrz oraz zastępcy
w indywidualnych
sprawach przyjmują
w poniedziałki każdego
tygodnia. 

 


 

Dyżury Rady Miejskiej
odbywają się
Urzędzie Miasta i Gminy
w Staszowie 
w pokoju 121

bednarczyk__kryspin

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kryspin Bednarczyk
poniedziałek: 15.00 - 17.00,
piątek: 15.00 - 16.00

gajek_dyl__beata

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej
Beata Gajek - Dyl
czwartek: 9.00 - 12.00

wojciechowski__bonifacy

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej
Bonifacy Wojciechowski
wtorek: 12.00 - 15.00
piątek: 11.00 - 14.00

 

 

07m

 

monit 2014 02

wisniowa_01m
ystaszow

Szukaj

Najbliższe wydarzenia

WRZ
08

08.09.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

WRZ
22

22.09.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

PAź
06

06.10.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

PAź
27

27.10.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

LIS
03

03.11.2014 09:00 - 12:00
Akcja pobierania krwi w Staszowie

2012POKLsm
dyzury_aptek

zaszczepwsobiechecszczepien

PIS

mania_dzialania_mini
korab_logo

ebok pgnig

Newsletter

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości