Urząd Miasta i Gminy w Staszowie
tel.: 15 864 83 05
fax: 15 864 83 04
e-mail: biuro@staszow.pl

Sesje Rady Miejskiej on-line

Budowa siłowni plenerowej przy OSiR w Staszowie oraz rekreacyjnych „terenów zielonych”.


W terminie od 26 września 2017 roku do 16 października 2017 zostało zrealizowane zadanie polegające na budowie siłowni plenerowej przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Staszowie oraz rekreacyjnych „terenów zielonych”.

Inicjatorem inwestycji było Stowarzyszenie Aktywni Korab w Staszowie. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 85 040,01 zł, w tym dofinansowanie 85 040,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Zadanie zrealizowano przy współpracy z Gminą Staszów.

Zakres prac w ramach zadania objął:

- budowę siłowni plenerowej,
- montaż stojaków na rowery,
- koszy na śmieci, ławek parkowych,
- budowa konstrukcji pod winorośl.


12-10-2018, Marta Kotlarz
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.